Lütfen Bekleyiniz...
Son Güncelleme Tarihi: 22.09.2022

Check up,   sağlık sorunu olmayan bir kişinin yaş, kalıtsal yapı ve çevresel faktörler de dikkate alınarak, olası hastalıklarının erken dönemde tespit edilmesini ve önlem alınmasını amaçlayan sağlık taramasıdır. Check up yaptırmak, ileri evrelerde tedavisi zorlaşan hastalıkların erken teşhisini sağlar, böylece en kısa zamanda tedaviye başlanabilir.


Hastanemizde Check Up birimine misafirlerimize eşlik eden Check Up danışmanlarımız, hasta dolaşımını en aza indiren sistemle süreci takip ediyor.


Check up taraması sonrasında hekim, check up yaptıran kişinin taşıdığı riskleri göz önünde bulundurarak daha detaylı tetkikler isteyebiliyor. Check-Up programı sonrasında sağlığınızla ilgili tüm kayıtlar saklanır ve hekiminizle sağlık durumunuzun takibi için iletişim halinde olabilirsiniz.


Check Up Neleri Kapsar?

Check up, sadece tahlil ve tetkikten oluşan bir inceleme değildir. Hastalık oluştuktan sonra yapılan tetkikler de check-up değildir. Check up sırasında hastanın sadece laboratuvar testlerine bakılıp değerlendirilmez, check up öncesinde hastayla yapılan görüşmeler ile daha sağlıklı değerlendirmeler yapılabilir.


Check-up doktorun hasta ile yaptığı görüşme, laboratuvar ve radyolojik tetkikleri doğrultusunda yapılan bir değerlendirmedir. Kişinin yaşam, beslenme tarzı, alışkanlıkları ve ailevi riskler göz önünde bulundurarak hastanın sağlık durumu değerlendirilir.


Check up sonuçlarına göre hastanın yapması gereken ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verilir. Eğer bir rahatsızlık teşhis edilirse ya da hastanın bir sağlık sorunu var ise, hasta doğru bölüme doğru yönlendirilir.


Neden Yaptırmalısınız?

İleride hastalığa dönüşebilecek riskleriniz tespit edilebiliyor. Hastalıklarınızın erken teşhisinde önemli rol oynuyor.


Ne Zaman Yaptırmalısınız?

Erişkin yaşlardan itibaren, herhangi bir şikayet ya da endişeniz olmasa bile yılda 1 kez sağlık kontrolünden geçmek yararlıdır. Yıllık sağlık kontrolü, hekiminizin önceki yıla ait sonuçları karşılaştırması ve sağlığınızdaki değişimleri ve riskleri izlemesi açısından önemlidir.

Programlarımız


MUAYANELER
Dahiliye

RADYOLOJİK İNCELEMELER
Akciğer Grafisi,
Tüm karın ultrasonu
Troid Ultrasonu / Meme Ultrasonu

LABORATUVAR TESTLERİ ( KANSER )
Alfa- feto protein (AFP)
CA-19-9 / CA-125 / CA-15-3
Gaitada gizli kan aranması (manuel)
Karsinoembriyonik antijen (CEA)
Prostat spesifik antijen (PSA)

LABORATUVAR TESTLERİ ( RUTİN )
Alanin aminotransferaz (ALT ) :  Karaciğer hastalıkları kan testi
Amilaz : Pankreas, tükürükbezi rahatsızlıkları
Anti HBs  (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri): Hepatit B testi
Aspartat transaminaz (AST) : Hepatit, siroz, karaciğer rahatsızlıkları, sarılık
CRP (Türbidimetrik) : Kandaki enfeksiyonun seviyesini belirler.
Gamma glutamil transferaz (GGT): Karaciğer rahatsızlıkları
Glukoz : Şeker hastalığının tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur
HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri) : Hepatit
HDL kolesterol : İyi kolestrol
İdrar tetkiki (Strip ile) : Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır
Kan üre azotu (BUN) : Böbrek fonksiyon testi
Romatoid Faktör : Romatizma tahlilidir
Kolesterol : Kalp damar hastalıklarının risk tespiti içindir
Kreatinin : Böbrek fonksiyonlarını incelemek içindir
LDL kolestrol : Kötü kolestrol
Potasyum : Kandaki ve vücut sıvısındaki potasyumu ölçmek içindir
Sedimantasyon : Vücut iltihabını tespit eder
Tam Kan (Hemogram) : Kansızlık başta olmak üzere bir çok hastalığın tanısı için önemlidir
Trigliserid : Kolestrol gibi damarda dolaşan yağ oranını ölçmede kullanılır.
TSH : Guatr tanısında kullanılır.
Alkalen fosfataz : Karaciğer ve safra yolları hastalıkları hakkında bilgi verir.
Albumin : Vücuttaki protein oranınızı gösterir.
Demir : Kansızlık ile ilgili bilgi verir.
Vitamin B12 : B12 düzeyinizi gösterir. Uzun süren unutkanlık, yorgunluk vb. konularla ilgili bilgi verir.
Vitamin D : Güneşin olmadığı ortamlarda oluşan eklem ağrısı, halsizlik, yorgunluk vb. konularda bilgi verir.
Demir Bağlama : Kansızlık ile ilgili bilgi verir.
Ürik Asit : Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesi içindir.
İnsülin ( Açlık ) : İnsülin direnci hakkında bilgi verir.

MUAYANELER

Dahiliye Muayenesi

Kardiyoloji Muayenesi

Beslenme ve Diyet Muayenesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Muayenesi


KARDİYOLOJİK İNCELEMELER
EFOR / EKG / EKO


RADYOLOJİK İNCELEMELER
Akciğer Grafisi,
Tüm karın ultrasonu
Troid Ultrasonu / Meme Ultrasonu


LABORATUVAR TESTLERİ ( KANSER )
Alfa- feto protein (AFP)
CA-19-9 / CA-125 / CA-15-3
Gaitada gizli kan aranması (manuel)
Karsinoembriyonik antijen (CEA)
Prostat spesifik antijen (PSA)

LABORATUVAR TESTLERİ ( RUTİN )
Alanin aminotransferaz (ALT ) :  Karaciğer hastalıkları kan testi
Amilaz : Pankreas, tükürükbezi rahatsızlıkları
Anti HBs  (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri): Hepatit B testi
Aspartat transaminaz (AST) : Hepatit, siroz, karaciğer rahatsızlıkları, sarılık
CRP (Türbidimetrik) : Kandaki enfeksiyonun seviyesini belirler.
Gamma glutamil transferaz (GGT): Karaciğer rahatsızlıkları
Glukoz : Şeker hastalığının tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur
HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri) : Hepatit
HDL kolesterol : İyi kolestrol
İdrar tetkiki (Strip ile) : Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır
Kan üre azotu (BUN) : Böbrek fonksiyon testi
Romatoid Faktör : Romatizma tahlilidir
Kolesterol : Kalp damar hastalıklarının risk tespiti içindir
Kreatinin : Böbrek fonksiyonlarını incelemek içindir
LDL kolestrol : Kötü kolestrol
Potasyum : Kandaki ve vücut sıvısındaki potasyumu ölçmek içindir
Sedimantasyon : Vücut iltihabını tespit eder
Tam Kan (Hemogram) : Kansızlık başta olmak üzere bir çok hastalığın tanısı için önemlidir
Trigliserid : Kolestrol gibi damarda dolaşan yağ oranını ölçmede kullanılır.
TSH : Guatr tanısında kullanılır.
Alkalen fosfataz : Karaciğer ve safra yolları hastalıkları hakkında bilgi verir.
Albumin : Vücuttaki protein oranınızı gösterir.
Demir : Kansızlık ile ilgili bilgi verir.
Vitamin B12 : B12 düzeyinizi gösterir. Uzun süren unutkanlık, yorgunluk vb. konularla ilgili bilgi verir.
Vitamin D : Güneşin olmadığı ortamlarda oluşan eklem ağrısı, halsizlik, yorgunluk vb. konularda bilgi verir.
Demir Bağlama : Kansızlık ile ilgili bilgi verir.
Ürik Asit : Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesi içindir.
İnsülin ( Açlık ) : İnsülin direnci hakkında bilgi verir.

MUAYANELER 

Dahiliye Muayenesi

Kardiyoloji Muayenesi

Beslenme ve Diyet Muayenesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Muayenesi

Kulak Burun Boğaz Muayenesi

Kadın Hast. ve Doğum / Üroloji Muayenesi

Göz Muayenesi


KARDİYOLOJİK İNCELEMELER
EFOR / EKG / EKO

KADIN HASTALIKLARI İNCELEMESİ
Smear
RADYOLOJİK İNCELEMELER
Akciğer Grafisi,
Tüm karın ultrasonu
Troid Ultrasonu / Meme Ultrasonu
Kemik Dansitometrisi
Mammografi

LABORATUVAR TESTLERİ ( KANSER )
Alfa- feto protein (AFP)
CA-19-9 / CA-125 / CA-15-3
Gaitada gizli kan aranması (manuel)
Karsinoembriyonik antijen (CEA)
Prostat spesifik antijen (PSA)

LABORATUVAR TESTLERİ ( RUTİN )
Alanin aminotransferaz (ALT ) :  Karaciğer hastalıkları kan testi
Amilaz : Pankreas, tükürükbezi rahatsızlıkları
Anti HBs  (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri): Hepatit B testi
Aspartat transaminaz (AST) : Hepatit, siroz, karaciğer rahatsızlıkları, sarılık
CRP (Türbidimetrik) : Kandaki enfeksiyonun seviyesini belirler.
Gamma glutamil transferaz (GGT): Karaciğer rahatsızlıkları
Glukoz : Şeker hastalığının tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur
HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri) : Hepatit
HDL kolesterol : İyi kolestrol
İdrar tetkiki (Strip ile) : Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır
Kan üre azotu (BUN) : Böbrek fonksiyon testi
Romatoid Faktör : Romatizma tahlilidir
Kolesterol : Kalp damar hastalıklarının risk tespiti içindir
Kreatinin : Böbrek fonksiyonlarını incelemek içindir
LDL kolestrol : Kötü kolestrol
Potasyum : Kandaki ve vücut sıvısındaki potasyumu ölçmek içindir
Sedimantasyon : Vücut iltihabını tespit eder
Tam Kan (Hemogram) : Kansızlık başta olmak üzere bir çok hastalığın tanısı için önemlidir
Trigliserid : Kolestrol gibi damarda dolaşan yağ oranını ölçmede kullanılır.
TSH : Guatr tanısında kullanılır.
Alkalen fosfataz : Karaciğer ve safra yolları hastalıkları hakkında bilgi verir.
Albumin : Vücuttaki protein oranınızı gösterir.
Demir : Kansızlık ile ilgili bilgi verir.
Vitamin B12 : B12 düzeyinizi gösterir. Uzun süren unutkanlık, yorgunluk vb. konularla ilgili bilgi verir.
Vitamin D : Güneşin olmadığı ortamlarda oluşan eklem ağrısı, halsizlik, yorgunluk vb. konularda bilgi verir.
Demir Bağlama : Kansızlık ile ilgili bilgi verir.
Ürik Asit : Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesi içindir.
İnsülin ( Açlık ) : İnsülin direnci hakkında bilgi verir.

MUAYANELER 

Dahiliye Muayenesi

Kardiyoloji Muayenesi

Beslenme ve Diyet Muayenesi

Kulak Burun Boğaz Muayenesi

Kadın Hastalıkları Muayenesi / Üroloji Muayenesi

Nöroloji Göz Muayenesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Göğüs Hastalıkları Muayenesi

Genel Cerrahi Muayenesi


KARDİYOLOJİK İNCELEMELER
EFOR / EKG / EKO

NÖROLOJİK İNCELEMELER 

EEG

ÜROLOJİK İNCELEMELER

Üroflowmetri

GÖĞÜS HAST. İNCELEMELER

Solunum Fonk. Testi

KULAK BURUN BOĞAZ İNCELEMELER

Odyometri

KADIN HASTALIKLARI İNCELEMESİ
Smear

RADYOLOJİK İNCELEMELER
Akciğer Grafisi

TÜm Batın Grafi

Tüm karın ultrasonu

Troid Ultrasonu /Meme Ultrasonu

Kemik Dansitometrisi

Mammografi

LABORATUVAR TESTLERİ ( KANSER )
Alfa- feto protein (AFP)
CA-19-9 / CA-125 / CA-15-3
Gaitada gizli kan aranması (manuel)
Karsinoembriyonik antijen (CEA)
Prostat spesifik antijen (PSA)

LABORATUVAR TESTLERİ ( RUTİN )
Alanin aminotransferaz (ALT ) :  Karaciğer hastalıkları kan testi
Amilaz : Pankreas, tükürükbezi rahatsızlıkları
Anti HBs  (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri): Hepatit B testi
Aspartat transaminaz (AST) : Hepatit, siroz, karaciğer rahatsızlıkları, sarılık
CRP (Türbidimetrik) : Kandaki enfeksiyonun seviyesini belirler.
Gamma glutamil transferaz (GGT): Karaciğer rahatsızlıkları
Glukoz : Şeker hastalığının tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur
HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri) : Hepatit
HDL kolesterol : İyi kolestrol
İdrar tetkiki (Strip ile) : Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır
Kan üre azotu (BUN) : Böbrek fonksiyon testi
Romatoid Faktör : Romatizma tahlilidir
Kolesterol : Kalp damar hastalıklarının risk tespiti içindir
Kreatinin : Böbrek fonksiyonlarını incelemek içindir
LDL kolestrol : Kötü kolestrol
Potasyum : Kandaki ve vücut sıvısındaki potasyumu ölçmek içindir
Sedimantasyon : Vücut iltihabını tespit eder
Tam Kan (Hemogram) : Kansızlık başta olmak üzere bir çok hastalığın tanısı için önemlidir
Trigliserid : Kolestrol gibi damarda dolaşan yağ oranını ölçmede kullanılır.
TSH : Guatr tanısında kullanılır.
Alkalen fosfataz : Karaciğer ve safra yolları hastalıkları hakkında bilgi verir.
Albumin : Vücuttaki protein oranınızı gösterir.
Demir : Kansızlık ile ilgili bilgi verir.
Vitamin B12 : B12 düzeyinizi gösterir. Uzun süren unutkanlık, yorgunluk vb. konularla ilgili bilgi verir.
Vitamin D : Güneşin olmadığı ortamlarda oluşan eklem ağrısı, halsizlik, yorgunluk vb. konularda bilgi verir.
Demir Bağlama : Kansızlık ile ilgili bilgi verir.
Ürik Asit : Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesi içindir.
İnsülin ( Açlık ) : İnsülin direnci hakkında bilgi verir.
Anti HCV :  Hepatit C hastalığının teşhisi hakkında bilgi verir.

Anti HIV : HIV ile enfekte olup olunmadığı hakkında bilgi verir.

Testesteron : Erkeklik hormonu olan testesteronun ölçümü içindir.

Bilgi/ Randevu
Check-up hakkında randevu veya bilgi almak istiyorsanız lütfen formu doldurunuz.

Check-up Randevu Formu

Ara Onlıne Randevu