Lütfen Bekleyiniz...

K.V.K.K Başvuru Formu


“6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13’üncü maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in (“Başvuru Tebliği”) 5’inci maddesi gereğince, , aşağıda butonu bulunan “https://www.saglikhastanesi.com.tr/kurumsal/kisisel-verilerin-korunmasi/kvkk-basvuru/” bağlantısındaki “KVKK Başvuru Formu” nu doldurarak aşağıda belirtilen yöntemlerden biriyle veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden ER-PA Özel Denizli Sağlık Hastanesi A.Ş.’ ye (“Şirket”) iletebilirsiniz. İşbu başvuru formu yalnızca talebinizin daha kolay ve hızlı şekilde yanıtlanması bakımından hazırlanmıştır. Başvuru Tebliği’nde düzenlenen usul ve esaslara uygun olması kaydı ile yapılan diğer başvurular da Şirket tarafından ilgili mevzuata uygun şekilde değerlendirilecek ve yanıtlanacaktır.”

İlgili formu aşağıdaki yöntemleri kullanarak kurumumuza başvuru sağlayabilirsiniz. 


Yazılı olarak başvuru


Başvuru Yöntemi:                    Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla

Başvuru Yapılacak Adres:    ER-PA Özel Denizli Sağlık Hastanesi A.Ş. - Bahçelievler Mah. 3007 Sok. No: 23 Merkezefendi / Denizli

Başvuru Başlık Bilgisi:           Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.


Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi vasıtasıyla


Başvuru Yöntemi:                     Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi vasıtasıyla

Başvuru Yapılacak Adres:    erpaozeldenizlisaglikhastanesi@hs06.kep.tr

Başvuru Başlık Bilgisi:            E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.


Şirket Sisteminde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru


Başvuru Yöntemi:                     Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle

Başvuru Yapılacak Adres:     k.v.k.k@saglikhastanesi.com.tr

Başvuru Başlık Bilgisi:            E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.


Şirket Sisteminde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru


Başvuru Yöntemi:                     Mobil imza/güvenli elektronik imza içerecek biçimde Şirket’in sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle

Başvuru Yapılacak Adres:    erpaozeldenizlisaglikhastanesi@hs06.kep.tr

Başvuru Başlık Bilgisi:            E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Ara Onlıne Randevu