Lütfen Bekleyiniz...
Son Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
Yrd. Doç. Dr. Cihan TOKTAŞ
Üroloji

Yabancı Dil:
İngilizce

Eğitimi:

- Pamukkale Üniversitesi Ana Bilim Dalı/ Üroloji

- Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Deneyimi:

-Denizli Özel Sağlık Hastanesi  2017- Halen

-Pamukkale Üniversite Hastanesi 2015-2017

-Konya Beyşehir Devlet Hastanesi  2012-2015

-Ardahan Devlet Hastanesi  (2011-2012)

Bilimsel Aktivite ve Ödüller:
SCIENCE-CITATION INDEX-EXPANDED KAPSAMINDAKİ BİLİMSEL DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
1-Can feeling of incomplete bladder emptying reflect significant postvoid residual urine? Is it reliable as a symptom solely?
Özlülerden Y, Toktaş C, Zümrütbaş AE, Gülten MC, Başer A, Yapıcı O, Aybek Z.Investig Clin Urol. 2018 Jan;59(1):38-43. Epub 2018 Jan 4.
2-The renoprotective effects of mannitol and udenafil in renal ischemia-reperfusion injury model.
Özlülerden Y, Toktaş C, Aybek H, Küçükatay V, Şen Türk N, Zumrutbas AE.
Investig Clin Urol. 2017 Jul;58(4):289-295. doi: 10.4111/icu.2017.58.4.289. Epub 2017 Jun 27.
3-The Prevalence of Nocturia and Nocturnal Polyuria: Can New Cutoff Values Be Suggested According to Age and Sex?
Zumrutbas AE, Bozkurt AI, Alkis O, Toktas C, Cetinel B, Aybek Z.
Int Neurourol J. 2016 Dec;20(4):304-310.
4-A rare cause of ureteral injuries; simultaneous common iliac artery and ureter injury during posterior lumbar disc surgery.
Başer A, Alkış O, Toktaş C, Zümrütbaş AE.
Turk J Urol. 2016 Jun;42(2):108-10. doi: 10.5152/tud.2016.70105.
5- The use of biomarkers in the diagnosis and treatment of overactive bladder: Can we predict the patients who will be resistant to treatment?
Alkis O,Zumrutbas AE,Toktas C,Aybek H, Aybek Z Neurourol Urodyn. 2017 Feb;36(2):390-393.

ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYINLANAN DİĞER MAKALELER
1-Percutaneous Nephrolithotomy in Rare Bleeding Disorders: A Case Report and Review of the Literature.
Zumrutbas AE, Toktas C, Baser A, Tuncay OL. J Endourol Case Rep. 2016 Nov 1;2(1):198-203.

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANMIŞ MAKALELER
1-. Perkutan Nefrolitotomi Pozisyonu Tercihinde Dikkat Edilmesi Gereken Özel Bir Durum (Olgu Sunumu) Pamukkale Tıp Dergisi Kabul Edilme Tarihi:02.09.2015)
Toktas C, Zumrutbas AE, Özlülerden Y, Başer A, Tuncay Ö.L
2-Başer A, Alkış O, Toktaş C, Zumrutbas AE. Üreter Yaralanmasının Nadir Bir Nedeni; Posterior Lomber Disk Cerrahisi Sırasında İliak Arter Ve Üreterde Eş Zamanlı Yaralanma
Türk Üroloji Dergisi UROLOJI-70105

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA KABUL EDİLEN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER
SÖZEL
1-Ozlulerden Y, Toktas C, Zumrutbas A E, Gulten M C, Baser A, Yapici O, Aybek Z Can Feelıng Of Incomplete Bladder Emptyıng Reflect Sıgnıfıcant Postvoıd Resıdual Urıne? Can We Trust The Patıents? ICS 2015 45. Annual meeting 6-9 October 2015 Montreal

POSTER
1-Ozari M, Toktas C, Tuncay O.L., Sınık Z, Turan T, Aybek Z, Eskiçorapçi S.Y. Could hypercholesterolemıa and high body mass index be a risk factor for prostate cancer. 24. Annual EAU Congress 17-21 March 2009 Stockholm
2-Kayhan F, Toktaş C. Is male sexual dysfunction associated with impulse control disorders? 7.International Congress on Psychopharmacology April 15-19 Antalya/Turkey
3-Alkis O, Zumrutbas A E, Toktas C, Aybek H, Aybek Z The use of biomarkers in the diagnosis ant treatment of overactive bladder: Can we predict the patients Who will be resistant to treatment? ICS 2015 45. Annual meeting 6-9 October 2015 Montreal
4- Bingölo G, Zümrütbaş A.E., Toktas C., Baser A, Gülten C., Turan T, Tuncay Ö.L. Transrectal ultrasound guided prostate biopsy in patients with PSA>20 ng/ml: how many cores should be taken 33. World Congress Of Endourology & Swl. Wce 2015 1-4 October 2015 London

VİDEO
1-Zumrutbas AE , Toktas C., Baser A., Bingolo G., Aybek Z. Single Session urethroplasty with bilateral mucosal greft in a patient with urethral stricture 31. Annual Congress of the Europeaan Assocation of Urology. 11-15 March 2016 (Kabul yazısı dosyada mevcuttur)

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA KABUL EDİLEN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER
SÖZEL
1-Alkış O., Zümrütbaş A.E.,Toktaş C., Başer A., Aybek H., Aybek Z. Aşırı aktif mesane tanı, tedavi ve izleminde idrar biyokimyasal belirteçlerinin rolü 4.İşlevsel Üroloji Ve Kadın Ürolojisi Kongresi 22-25 Ekim 2015 Antalya
2- Özlülerden Y, Toktaş C.,Zümrütbaş A.E.,Gülten C.,Başer A., Yapıcı O., Aybek Z.
Mesanenin tam boşaltılamaması hissi işeme sonrası artık idrar miktarını yansıtır mı? Hastalara güvenebilir miyiz?4.İşlevsel Üroloji Ve Kadın Ürolojisi Kongresi 22-25 Ekim 2015 Antalya
3-Babaoğlu M., Zümrütbaş A.E., Acar İ.C., Toktaş C., Bölükbaşı Hatip F., Küçükatay V, Eskiçorapçı S.Y., Aybek Z.Ooferektomize ve parsiyel mesane çıkım obstrüksiyonu modellerinde izole rat detrusorunde GAP-Junction ekspresyonu ve antimuskariniklerle GAP-Junction inhibitörü etkilerinin araştırılması. 2. Ulusal Kadın Ve İşlevsel Üroloji Kongresi 8-11 Aralık 2011 Antalya
POSTER
1-Başer A, Toktaş C., Zümrütbaş A.E., Aybek Z. Kolovezikal Fistül Tedavisinde Konservatif Yaklaşım: Olgu Sunumu. 4.İşlevsel Üroloji Ve Kadın Ürolojisi Kongresi 22-25 Ekim 2015 Antalya
2- Özarı M, Toktaş C.,Tuncay Ö.L., Sınık Z., Turan T.,Aybek Z., Eskiçorapçı S.Y. Vücut Kitle İndeksi Yüksekliği Ve Hiperkolesterolemi Prostat Kanseri İçin Risk Faktörü Olabilir mi?
20.Ulusal Üroloji Kongresi 1-6 Kasım 2008 Antalya
3-Özarı M., Eskiçorapçı S.Y, Toktaş C., Aybek Z., Turan T.,Sınık Z, Tuncay Ö.L. Lidokain jel ile beraber yapılan apikal enjeksiyon: Prostat biyopsisi için yapılan anestezide yeni altın standart 9. Ulusal Üroonkoloji Kongresi 4-8 Kasım 2009 Ankara
4- Acar C, Bolat D., Toktaş C, Aybek Z, Tuncay Ö.L.Gebeliğin İlk Trimesterinde Yüzeyel Mesane Tümörü Saptanan Olguya Yaklaşım 9. Ulusal Üroonkoloji Kongresi 4-8 Kasım 2009 Ankara
5- Toktaş C., Zümrütbaş A.E, Özlülerden Y, Başer A, Tuncay Ö.L.Perkutan Nefrolitotomi Pozisyonu Tercihinde Dikkat Edilmesi Gereken Özel Bir Durum 1.Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi 23-26 Haziran 2010 Ankara
6- Aybek Z, Turan T, Eskiçorapçı S.Y., Babaoğlu M, Toktaş C.,Tuncay Ö.L.Ciddi Üretral Darlıkların Pediatrik Rezektoskop İle Tedavisi 8.Ulusal Endoüroloji Kongresi 4-7 Kasın 2009 Antalya

VİDEO
1- Zümrütbaş A.E, Toktaş C., Başer A, Bingölo G., Aybek Z.Panüretral Darlık Tedavisinde Bilateral Bukkal Mukoza Grefti İle Yapılan Tek Seans Üretroplasti 4.İşlevsel Üroloji Ve Kadın Ürolojisi Kongresi 22-25 Ekim 2015 Antalya
2- Toktaş C, Başer A., Alkış O, Gülten C, Zümrütbaş A.E., Aybek Z. Pelvik Kırıklara Bağlı posterior Üretral Yaralanmalarda Bulbomembranöz Anostomoz Üretroplasti 4.İşlevsel Üroloji Ve Kadın Ürolojisi Kongresi 22-25 Ekim 2015 Antalya
3- Eskiçorapçı S.Y., Babaoğlu M., Acar C, Toktaş C., Sınık Z, Tuncay Ö.L. Akciğer Tümörünün Adrenal Metastazı İçin yapılan Laparoskopik Sol Adrenalektomi 9. Ulusal Üroonkoloji Kongresi 4-8 Kasım 2009 Ankara
HAKEMLİK YAPILAN MAKALELER
1-Pindoria N, Malde S, Nowers J, Taylor C, Kelleher C, Sahai A Persistence with mirabegron therapy for overactive bladder: A real life experience.Neurourol Urodyn. 2015 Dec 15.

ULUSAL TOPLANTILARDA YAPILAN KONUŞMALAR
1-Ürolojik Cerrahi Derneği Ege Şubesi Denizli Toplantısı
‘Alt Üriner Sistem semptomu olan erkek hastada medikal tedavi’
14 Aralık 2015 Denizli
2-Ürolojik Cerrahi Derneği Ege Şubesi Uşak Toplantısı
‘Böbrek taşlarının tanısında pratik yaklaşım ve medikal tedavi’
24 Aralık 2015 Uşak
3-Ürolojik Cerrahi Derneği 2017 kongresi
‘ Varikoselektomide yeni endikasyonlar’
YAZILAN KİTAP BÖLÜMLERİ
1-Ürolojik Cerrahi Derneği Üroloji Masaüstü Başvuru Kitabı. Editör: Serdar Tekgül
X. İdrar transport, depolama ve boşaltma 10.8 Üriner Sistem Fistülleri: Aybek Z., Toktaş C.
2-Üroonkoloji Derneği Üroonkolojik Açık Cerrahi Atlası Editör: Aydın Mungan
I. Temel Konular 2.Ameliyat Öncesi Genel Hazırlık: Eskiçorapçı S.Y., Toktaş C.
ÇEVİRİLER
1-Ürolojik Cerrahinin Komplikasyonları Önleme ve Yönetim: SAMIR S.TANEJA
Çeviri Editörü: Önder Yaman. Güneş Tıp Kitabevleri
Bölüm 28:Laparoskopide Dikkat Edilmesi Gereken Özel Durumlar
Yazarlar: Lee Ponsky, Surena F. Matin Çeviri: Zümrütbaş A.E., Toktaş C.
2- Ürolojik Cerrahinin Komplikasyonları Önleme ve Yönetim: SAMIR S.TANEJA
Çeviri Editörü: Önder Yaman. Güneş Tıp Kitabevleri
Bölüm 29:Laparoskopik Böbrek Cerrahisinin Komplikasyonları
Yazarlar:Alon Z. Weizer, J. Stuart Wolf Jr Çeviri: Zümrütbaş A.E., Toktaş C.
DİĞER YAYINLAR
1- Eskiçorapçı S.Y., Toktaş C. Prostat kanserinde fokal tedavi gelecekte standart tedavilerin yerini alabilir mi? Bull Urooncol 2011; 10: 56-62
2-Toktaş C., Eskiçorapçı S.Y., Böbrek tümörü tedavisinde robotik cerrahi: 2011 yılında neredeyiz?
Bull Urooncol 2011; 10: 82-85
3- Acar C., Toktaş C. Laparoskopik Cerrahinin Temel Fizyolojik Etkileri Basic Physiologic Effects of Laparoscopic Surgery. Turk Urol Sem 2010; 1: 119-25
4- Toktaş C,, Bolat D., Zümrütbaş A.E. Aşırı Aktif Mesane Tedavisinde Perkütan Tibial Sinir Stimülasyonu J Female Funct Urol 2011; 1: 33-35
5-Toktaş C, Zümrütbaş A.E. Ön Üretra Darlıklarında Endoskopik Tedavi Yöntemleri J Female Funct Urol 2012; 2: 29-32
SERTİFİKALAR-KURSLAR-EĞİTİMLER
1-ÜRODİNAMİ SERTİFİKASI-ICS tarafından belirlenen standartlar uygun eğitim programı
4.İşlevsel Üroloji Ve Kadın Ürolojisi Kongresi 22-25 Ekim 2015 Antalya
2-Management of Urethral Stricture Disease Course
4.İşlevsel Üroloji Ve Kadın Ürolojisi Kongresi Kapsamında 22 October 2015 Antalya
3-Kadavra Üzerinde Klinik Anatomi Eğitimi Destekli Temel Laparoskopi Kursu-Tavşan Modeli Uygulaması 1.Uluslararası Üroanatomi Kongresi 11-13 Haziran 2013
4-Endoüroloji Derneği 1e1 Yerinde Canlı Laparoskopik Üroloji Kursu-2012 Kütahya
5-Endoüroloji Derneği Pediatrik Ürolithiazis Kursu 14-15 Ocak 2011 Ankara
6-Üroloji Okulu Cerrahi Görsel Eğitim Toplantısı 10-11 Mart 2011 İzmir
7-8.Ankara Üronkoloji Kursu 28 Kasım-2 Aralık 2007 Ankara
8-Uygulamalı Temel ve İleri Yaşam Desteği Kursu 24 Kasım 2006 Denizli
9-Hastane İnfeksiyonları Kursu 17 Nisan 2007 Denizli
10-Kan Ürünleri Ve Transfüzyon Pratiği Eğitimi 6 Aralık 2006 Denizli
11-ESWL cihazı-C kollu skopi cihazı Eğitim Sertifikası

BİLİMSEL TOPLANTI-KONGRE-SEMPOZYUM
1-4.İşlevsel Üroloji Ve Kadın Ürolojisi Kongresi 22-25 Ekim 2015 Antalya
2-2. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi 05-09 Kasım 2014 Antalya
3-11.Üroonkoloji Kongresi 6-10 Kasım 2013 Antalya
4-1st İnternational Uroanatomy Congress 14-16 June 2013 İzmir
5-1. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi 3-7 Ekim 2012 Antalya
6-10.Üroonkoloji Kongresi 26-30 Ekim 2011 Antalya
7-1. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi 23-26 Haziran 2010 Ankara
8-Disiplinler Arası Üroonkoloji Toplantısı 17-19 Aralık 2010 Antalya
9-XVIII. Ulusal Kanser Kongresi 21-26 Nisan 2009 Antalya
10-9. Üroonkoloji Kongresi 4-8 Kasım 2009 Ankara
11-Her Boyutu İle Üroloji 30 Mayıs 2009 Eskişehir
12-Ege Üroloji Derneği Hafta Sonu Bilimsel Toplantıları 28 Mart 2009 İzmir
13-20. Ulusal Üroloji Kongresi 01-06 Kasım 2008 Antalya
14-Kontinans Derneği 2007 Bölgesel Toplantıları 14 Nisan 2007 Manisa
15-Üroonkoloji Derneği Mesane Kanserleri Sempozyumu 16-17 Eylül 2006 Manisa

Ara Onlıne Randevu