Lütfen Bekleyiniz...
Son Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
Uzm. Dr. Ömer UYANIK
Medikal Onkoloji

Yabancı Dil:
İngilizce

Eğitimi:

-Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıbbi Onkoloji (2011-2014)
-İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları (2006-2011)
-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (1999-2005)

Deneyimi:

-Denizli Özel Sağlık Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı 2017- Halen

-Denizli Devlet Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı   2015-2017
-Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Yandal Eğitimi 2011-2014 
-Afyonkarahisar  Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı   2011-2011
-İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi 2006-2011

Bilimsel Aktivite, Ödüller ve Makaleler :

A-Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1- An Overall View on Nosocomial Infections in an Intensive Care Unit. Dilek Soysal, Mesut Caner Yusufoğlu,Volkan Kakakuş, Ebru Türkkan, Orhan Küçükşahin, Erhan Tatar, Tahsin Özatlı, Ömer Uyanık, Gamze Şener, Sevim Uzun.Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010;30(4):1143-53

2- Kolorektal Kanserde Prognostik Faktörler. Ömer Uyanık, Turkiye Klinikleri J Med Oncol-Special Topics 2013;6(3)

3- Nearly Complete Response of Brain Metastases from HER2 Overexpressing Breast Cancer with Lapatinib and Capecitabine after Whole Brain Irradiation. Oktay E, Yersal O, Meydan N, Sağıroğlu M, Uyanık O, Barutca S. Case Rep Oncol Med. 2013;2013:234391. doi: 10.1155/2013/234391. Epub 2013 Sep 26.

4- Cancer Principles & Practices Of Oncology Türkçe (DeVita, Helmann and Rosenberg's)

    10 th edition, Pankreas Kanserinin Moleküler Biyolojisi . Uyanık O

B-Kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sunulan ve özeti yayımlanan bildiriler:

1- Gastrointestinal Stromal Tümörlerin Demografik ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi.  Esin Oktay, Özlem Yersal, Ömer Uyanık, Mehmet Sağıroğlu, Nezih Meydan ve Sabri Barutca. 20.Ulusal Kanser Kongresi Antalya 19-23 Nisan 2013.

2- Çok Odaklı Akciğer Metastazları Olan Meme Kanseri Olgusunda Kapesitabin ve Dosetaksel Kombinasyon Tedavisi İle İki Yılı Aşan Stabil Hastalık: Olgu Sunumu. Esin Oktay, Özlem Yersal, Ömer Uyanık, Mehmet Sağıroğlu, Nezih Meydan ve Sabri Barutca. 20.Ulusal Kanser Kongresi Antalya 19-23 Nisan 2013.

3- Kronik Hepatit B Taşıyıcılarında Testis Tümörü Tedavisinde AFP Yüksekliği: İki Olgu Sunumu. Esin Oktay, Ömer Uyanık, Özlem Yersal, Mehmet Sağıroğlu, Nezih Meydan ve Sabri Barutca. 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, 19-23 Mart 2014 Antalya.

4- Saf Transizyonel Hücreli Endometriyum Kanseri ve Eşlik Eden Primer Hiperparatiroidi. Mehmet Sağıroğlu, Sabri Barutca, Firuzan Kaçar Döger, Özlem Yersal ,Esin Oktay, Ömer Uyanık, Nezih Meydan. VII. Aydın Onkoloji Günleri, 24-27 Mayıs 2012.

5- Sternuma Lokalize Ektopik Meme-Dışı Paget Hastalığı. Mehmet Sağıroğlu, Sabri Barutca, Canten Tataroğlu, Özlem Yersal , Ömer Uyanık, Esin Oktay, Nur Karatürk, Nezih Meydan. VII. Aydın Onkoloji Günleri, 24-27 Mayıs 2012

6- Olgu Sunumu: Desmoplastik Küçük Yuvarlak Hücreli Dev Tümör. Esin Oktay, Sabri Barutca,N. Mutlu Meydanlı, Canten Tataroğlu, Ömer Uyanık, Özlem Yersal, Mehmet Sağıroğlu, Nezih Meydan. VII. Aydın Onkoloji Günleri, 24-27 Mayıs 2012.

7- Olgu Sunumu: Kranial Metastazlı Her2/Neu Pozitif Meme Kanseri Tedavisinde Lapatinib ve Kapesitabin Kombinasyonu ile Sağlanan Uzun Süreli Tam Yanıt. Ömer Uyanık, Özlem Yersal, Sabri Barutca, Esin Oktay Mehmet Sağıroğlu, Nezih Meydan. VII. Aydın Onkoloji Günleri, 24-27 Mayıs 2012.

8- Olgu Sunumu: Polisorbat İçeren Etoposid Tedavisi Altında Hipersensivite Reaksiyonu Gelişen Bir Testis Kanseri Olgusunda Güvenli Tedavi Alternatifi Olarak Etoposid Fosfat Kullanımı. Özlem Yersal, Sabri Barutca, Ömer Uyanık, Esin Oktay Mehmet Sağıroğlu, Nezih Meydan. VII. Aydın Onkoloji Günleri, 24-27 Mayıs 2012.

9- Midenin Nöroendokrin Tümörlerinin Helikobakter Pylori, İntestinal Metaplazi ve Sigara ile İlişkisinin Değerlendirilmesi. Esin Oktay, Nezih Meydan, İbrahim Meteoğlu, Özlem Yersal, Mehmet Sağıroğlu, Ömer Uyanık, Sabri Barutca. VIII. Aydın Onkoloji Günleri, 23-26 Mayıs 2013.

10- Çok Odaklı Beyin Metastazları Olan Bir Her2/neu Pozitif Meme Kanseri Olgusunda Lapatinib ve Kapasitabin ile Tama Yakın Cevap. Esin Oktay, Özlem Yersal, Nezih Meydan, Mehmet Sağıroğlu, Ömer Uyanık, Sabri Barutca. VIII. Aydın Onkoloji Günleri, 23-26 Mayıs 2013.

11- Adjuvan Tedavi İle Kür Sağlanan Yüksek Riskli Erken Evre Meme Kanserli Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi: Hasta, Tümör ve Tedavi ile İlişkili, Prediktif ve Prognostik Özelliklerin Analizi. Özlem Yersal, Mehmet Yiğit, Sabri Barutca, Esin Oktay, Ömer Uyanık, Mehmet Sağıroğlu, Nezih Meydan. VIII. Aydın Onkoloji Günleri, 23-26 Mayıs 2013.

12- Yüksek Riskli Gastro-İntestinal Stromal Tümörlü Bir Olguda İmatinib-İlişkili Cilt Toksisitesi ve Tedavisi. Mehmet Sağıroğlu, Sabri Barutca, Pınar Okyay, Esin Oktay, Ömer Uyanık, Özlem Yersal, Nezih Meydan. VIII. Aydın Onkoloji Günleri, 23-26 Mayıs 2013.

13- Akciğer Adenokarsinomu Tedavisinde Crizotinib Deneyimi. Ömer Uyanık, Mehmet Sağıroğlu, Esin Oktay, Özlem Yersal, Nezih Meydan Sabri Barutca. VIII. Aydın Onkoloji Günleri, 23-26 Mayıs 2013.

14- Memenin Küçük Hücreli Karsinomu Sadece Hormonaterapi ile Tedavi Edilebilir mi? Mehmet Sağıroğlu, Özlem Yersal, Ömer Uyanık, Esin Oktay, Sabri Barutca,Nezih Meydan. 20. Ulusal Kanser Kongresi, 19-23 Nisan 2013.

15- Kolon Metastazik Meme Karseri Olgu Sunumu. Ömer Uyanık, Özlem Yersal, Esin Oktay, Mehmet Sağıroğlu,Nezih Meydan, Sabri Barutca. 20. Ulusal Kanser Kongresi, 19-23 Nisan 2013.

16- Metastatik Renal Hücreli Karsinomlu Olguda Pazopanib Kullanımı Sonrası Gelişen Masif Proteinüri. Özlem Yersal, Esin Oktay, Ömer Uyanık, Mehmet Sağıroğlu, Nezih Meydan, Sabri Barutca. 20. Ulusal Kanser Kongresi, 19-23 Nisan 2013.

17- Dermatomiyozit ve Over Kanseri Birlikteliği: Olgu Sunumu. Esin Oktay, Ömer Uyanık, Özlem Yersal, Nezih Meydan ve Sabri Barutca. IX. Aydın Onkoloji Günleri, 23-26 Mayıs 2014.

18- Endometriyuma Sınırlı Kombine Endometroid Tip Adenokarsinom, Küçük Hücreli Tip Adenokarsinom; Olgu Sunumu. Ömer Uyanık, Mehmet Sağıroğlu, Esin Oktay, Özlem Yersal, Nezih Meydan, Sabri Barutca. 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, 19-23 Mart 2014 Antalya.

19- Servikse Metastaz Yapan Meme Kanseri: Olgu Sunumu. Ömer Uyanık, Özlem Yersal, Esin Oktay, Mehmet Sağıroğlu, Nezih Meydan, Sabri Barutca. 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, 19-23 Mart 2014 Antalya.

20- Yaşlı Akciğer Atipik Karsinoid Tümör Olgusu, Ömer Uyanık, Nezih  Meydan, Sabri Barutca, 4.Nadir Tümörler Sempozyumu, 24-26 Şubat 2017 İzmir.

21- Memenin Primer Anjiosarkomu: Olgu Sunumu, Ömer Uyanık, Nihal Dağ, Ulusal Kanser Kongresi 18-23 Nisan 2017 Antalya.

22- Liyofilize Toz ve Konsantre Sıvı Form Gemsitabin Müstahzarlarının Hazırlama Süresi ve Farmakoekonomik Açılardan Karşılaştırılması, Metin Deniz Karakoç, Ömer Uyanık, 4. Ulusal Kamu ve Kurum Eczacıları kongresi, 8-12 Mart 2017 

23- Kanser Kemoterapisine Bağlı Emezis Kontrolünde İntravenöz Kortikosteroidlerin Rasyonel Kullanımı, Metin Deniz Kakakoç, Ömer Uyanık, Atike Gökçen Demiray, Burcu Yapar Taşköylü, Ulusal Kamu ve Kurum Eczacıları kongresi, 8-12 Mart 2017 

24-HEMŞİRELERİN AKILCI İLAÇ KULLANIMI KONUSUNDAKİ DAVRANIŞLARININ HEKİM VE ECZACI PERSPEKTİFLERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ, Metin Deniz Kakakoç, Ömer Uyanık, Ulusal Kamu ve Kurum Eczacıları kongresi, 8-12 Mart 2017 

25-Kanser hastalarında ağız ve diş hastalıkları farkındalığı,

Metin Deniz Karakoç, Ömer Uyanık,  7. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, 21-25 Mart 2018

26-Kanser hastalarında tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanımı,

Metin Deniz Karakoç, Ömer Uyanık,  7. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, 21-25 Mart 2018

27-Böbrek kanserinin geç pankreas metastazı: Olgu sunumu,

Ömer Uyanık, 7. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, 21-25 Mart 2018

C-Kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda konuşmalar.

1-  Etiyoloji, Erken Tanı, Korunmada Güncel Gelişmeler Sunumu,VII. Aydın Onkoloji Günleri Sempozyumu 24-27 Mayıs 2012,

2- Akılcı İlaç Sunumu, VIII. Aydın Onkoloji Günleri Sempozyumu 23-26 Mayıs 2013,

3- Onkolojide Akılcı İlaç Sunumu, IX. Aydın Onkoloji Günleri Sempozyumu 22-25 Mayıs 2014

4- Kemoterapinin İlkeleri Sunumu, IX. Aydın Onkoloji Günleri Sempozyumu 22-25 Mayıs 2014

5- Ras WT Metastatik Kolorektal Kanserde Setuksimab Sunumu, X. Aydın Onkoloji Günleri Sempozyumu 21-24 Mayıs 2015

6- Karaciğer ve Pankreas Kanserlerinin Sistemik Tedavisinde Güncel Durum ve Yenilikler Sunumu, XI.Medikal Onkoloji Günleri Sempozyumu 27-29 Mayıs 2016

7-GEPNET:TIBBİ TEDAVİLERDE GÜNCEL DURUM SUNUMU. XII MEDİKAL ONKOLOJİ GÜNLERİ SEMPOZYUMU 19-21 MAYIS 2017

8-Metastatik tiroid kanseri Sunumu, Muğla Multidisipliner Onkolojik Araştırmalar Sempozyumu,13-15 Ekim 2017


D-Kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda bilimsel kurulda-düzenleme  kurulunda görev alma.

1-VII. Aydın Onkoloji Günleri Sempozyumu, 24-27 Mayıs 2012

2-VIII. Aydın Onkoloji Günleri Sempozyumu, 23-26 Mayıs 2013

3- IX. Aydın Onkoloji Günleri Sempozyumu, 22-25 Mayıs 2014

4- IX. Aydın Onkoloji Günleri Sempozyumu, 22-25 Mayıs 2014

5-X. Aydın Onkoloji Günleri Sempozyumu, 21-24 Mayıs 2015

6-XI. Medikal Onkoloji Günleri Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2016

7-XII.Medikal Onkoloji Günleri Sempozyumu 19-21 Mayıs 2017

Ara Onlıne Randevu