Lütfen Bekleyiniz...
Son Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
Uzm. Dr. Duygu Aras Seyit
Nöroloji

Yabancı Dil: İngilizce

Eğitimi: 

- Pamukkale Üniversitesi Nöroloji İhtisas 2008-2013

- Pamukkale Üniversites Tıp Fakültesi 2001-2007

Deneyimi:

- Denizli Özel Sağlık Hastanesi 2021-

-Denizli Servergazi Devlet Hastanesi 2018-2021

-Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi E.A.H. Nöroloji Bölümü 2013-2018

-Pamukkale Üniversitesi Nöroloji AD 2007-2013

Üye Dernekler : 

-Türk Nöroloji Derneği


Mesleki Deneyimler:

EEG(Elektroensefalografi), EMG ( Elektromyelografi), Yoğun bakım sorumlu hekimliği

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Yayınlar

1. Seyit M, Yilmaz A, Seyit DA, Ozen M, Cost Analysis of Emergency Department Visits by Geriatric Patients Living in Nursing Homes. J Coll Physicians Surg Pak. 2019 Jul;29(7):658-660  doi:  10.29271/jcpsp.2019.07.658.

2. Seyit DA, Degirmenci E, Oguzhanoglu A. Evaluation of Electrophysiological Effects of Melatonin and Alpha Lipoic Acid in Rats with Streptozotocine Induced Diabetic Neuropathy Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2016 May;124(5):300-6. doi: 10.1055/s-0042-103750.

3. Değirmenci E, Değirmenci T, Erdoğan Ç, Aras D, Kıroğlu Y, Oğuzhanoğlu A. Sporadic Creutzfeldt-Jakob Disease. Turk J Neurol. 2013; 19(3): 116-116. doi:10.4274/Tnd.88598

4. Degirmenci E, Erdogan Ç, Aras D, Oğuzhanoğlu A. Nasopharyngeal Carcinoma Presenting With Horner Syndrome and Carotid-Sinus Syncope. The Neurologist: July 2012 - Volume 18 - Issue 4 - p 208–210. doi: 10.1097/NRL.0b013e31825cf197

5. Acar G, Acar F, Gedik B, Yılmaz A, Altuğ F, Aras D, Baklan B.  Quality of Life and Cost Analysis Following  Epilepsy Surgery in Turkish Patients. Epilepsi 2011;17(2):39-45. DOI: 10.5505/epilepsi.2011.72792


B. Uluslararası Kongrelerde Sunulan Poster ve Sözel Sunumlar

1. Seyit DA, Seyıt M. Nöroleptık Malıgn Sendrom Olgusu. 15. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 6.Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6. Internatioanal Critical Care And Emergency Medicine Congress 23 - 26 Nisan 2019 Antalya

2. Seyit DA , Seyit M. İzole Uykululuk Ile Acıl Servıse Başvuran Genç Hastada Ayırıcı Tanı. 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care  and Emergency Medicine Congress 19 - 22 Nisan 2018 Kaya Palazzo Golf Resort Otel Antalya

3. Seyit DA , Seyit M. Acil Servislerde Ensefalit Erken Tanısının Önemi. 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care  and Emergency Medicine Congress 19 - 22 Nisan 2018 Kaya Palazzo Golf Resort Otel Antalya

4. Seyit M, Kaya İ, Seyit DA, Yıldırım H. HELLP. 9th Asian Conference on Emergency Medicine & 13th Turkish Emergency Medicine Congress. November 22 to 25, 2017 at the Regnum Carya Belek, Antalya, Turkey

5. Seyit M, Seyit DA, Aydın HE, Büber A. Dissection of Cerebral Arteries due to Neck Cracking. 9th Asian Conference on Emergency Medicine & 13th Turkish Emergency Medicine Congress. November 22 to 25, 2017 at the Regnum Carya Belek, Antalya, Turkey

6. Akdağ G , Çetiner M , Seyit DA , Seyit M , Kabay SC. Baş Ağrısı Ve Nöbet İle Prezente Olan Ensefalit Olgusu. 29th Asian Conference on Emergency Medicine & 13th Turkish Emergency Medicine Congress. November 22 to 25, 2017 at the Regnum Carya Belek, Antalya, Turkey

7. Akdağ G , Çetiner M , Seyit DA , Seyit M , Kabay SC. Bilateral Düşük El; Olgu Sunumu. 29th Asian Conference on Emergency Medicine & 13th Turkish Emergency Medicine Congress. November 22 to 25, 2017 at the Regnum Carya Belek, Antalya, Turkey

8. Çetiner M , Seyit M , Akdağ G , Seyit DA , Aydın HE , Kabay SC. Acil Serviste Akut İskemik İnmeli Hastalarda İntravenöz Trombolitik Tedavi Deneyimlerimiz, Kapı/İğne Zamanının Önemi Ve Karşılaşılan Güçlükler. 29th Asian Conference on Emergency Medicine & 13th Turkish Emergency Medicine Congress. November 22 to 25, 2017 at the Regnum Carya Belek, Antalya, Turkey

9. Serinken M, Türkçüer İ, Seyit M, Aras D. Wallenberg's  syndrome: A Different Etiology. 2th Eurasian Congress on Emergency Medicine 28 –31 October, 2010, Gloria golf Resort Hotel, Antalya / Turkey


C. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Yayınlarım

1. Erdoğan Ç, Düz Ö, Topçu BG, Seyit DA, Ongun N. Ağrı Ve Ağrı Dışı Farklı Nedenler İle Başvuran Diyabetik Hastaların Klinik Ve Elektrofizyolojik Özelliklerin Karşılaştırılması. Pamukkale Tıp Dergisi 2012;5(3):128-131.

2. Değirmenci E, Erdoğan Ç, Aras D,  Tekin S. Papil ödemsiz idiyopatik intrakraniyal hipertansiyon. Pam Tıp Derg 2012;5(2):95-100

3. Aras D, Çil C, Akçaoğlu Ac, Erbay Rh, Zencir M. Denizli İli Yenişehir Sağlık Ocağı Bölgesinde Halkın Anesteziyoloji Uygulamalarına İlişkin Bilgi, Tutum Ve Önceki Anestezi Deneyimleri. Pamukkale Tıp Dergisi 2009;2(2):76-82.


D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. Seyit DA, Çetiner M, Temel Ö, Kabay SC. Valproik Asit Kullanımına Bağlı Hiperamonyemik Ensefalopati Olgusu. 4. Epilepsi Sempozyumu 05-07 Mayıs 2017 NG Sapanca Otel; Türkiye

2. Seyit DA, Akdağ G, Çetiner M, Kabay SC.  Nöroloji Pratiğinde Ensefalopati Tanısında Manyetik Rezonans Görüntüleme (Mrg) Ve Elektroensefalografinin (Eeg) Önemi. 4. Epilepsi Sempozyumu 05-07 Mayıs 2017 NG Sapanca Otel; Türkiye

3. Kabay SC, Akdağ G, Çetiner M, Seyit DA, Temel Ö, Anlar B. Nadir Bir Hastalık;Vanıshıng Whıte Matter Olgusu. 4. Epilepsi Sempozyumu 05-07 Mayıs 2017 NG Sapanca Otel; Türkiye

4. Akdağ G , Çetiner M , Seyit DA , Kabay SC. Dirençli Nonkonvülzif Status Epileptikus Olgusu. 33. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi.12-16 Nisan 2017.Cornelia Diaond Otel Antalya

5. Seyit DA, Seyit M.  Karaciğer Sirozu Olan Hastada Beyin Mrg Bulguları. 51. Ulusal Nöroloji Kongresi. 27 Kasım-3 Aralık 2015. Maritim Pine Beach Otel, Antalya

6. Değirmenci E, Aras D, Oğuzhanoğlu A. Horner sendromu ve karotis sinüs senkopu ile prezente olan nazofarengeal karsinom olgusu. 46. Ulusal Nöroloji Kongresi. 4–9 Aralık 2010 Rixos sungate otel Antalya

E.  Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler

1. Seyit DA. Bilinç Bozukluklari Ve Koma. Acil Yaklaşımlar. Ed: Oskay A, Yilmaz A, Özlü C, Özen Ö, Seyit M. Akademisyen Kitabevi A.Ş. 2019. ISBN 978-605-258-642-6

Ara Onlıne Randevu