Lütfen Bekleyiniz...
Son Güncelleme Tarihi: 27.04.2024


Denizli Özel Sağlık Hastanesi Radyoloji Bölümünde, yenidoğandan geriatrik döneme tüm hastaların röntgen, ultrasonografi,manyetik rezonans,bilgisayarlı tomografi, tomosentezli mamografi ile radyoloji incelemeleri yapılmaktadır. Ayrıcı hastanemize bağlı ayrı bir görüntüleme merkezimiz daha bulunmaktadır. Ekibimiz uzman radyologlar ve radyoloji teknisyenlerinden oluşmaktadır. Denizli Özel Sağlık Hastanesi Radyoloji birimi ve görüntüleme merkezimizde;ileri teknoloji röntgen,ultrasonografi, renkli doppler,manyetik rezonans, bilgisayarlı tomografi, tomosentezli mammografi, gibi cihazlarla hizmet verilmektedir. Bu cihazlardan alınan imajlar, PACS adı verilen dijital ortamda tüm hekimlerimiz tarafından anında görülebilmektedir. Kapalı alanda kalamayan yada bilinç durumu uygun olmayan hastalarla yenidoğan ve çocuk hastaları için gerekli durumlarda sedasyon veya gerekirse anestezi uygulanabilmektedir.


Radyoloji Ünitesi Görüntüleme Cihazları:


  Manyetik Rezonans (MR)

  Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi (BT),

  Ultrasonografi ve Doppler Cihazları

  Röntgen

  Tomosentezli Mammografi,

  Kemik Ölçüm Cihazı (DEXA)


Tanı amaçlı radyolojinin kullandığı diğer teknoloji yüksek frekans ses dalgası kullanımına dayanmaktadır.Bu yöntemle tüm vücuttaki damarlar renkli ve doppler ultrason tekniği ile değerlendirilmektedir.Ultrasonografi uzun zamandan beri gebelik ve bebeğin gelişimi takibinde güvenle kullanılmaktadır.


Dijital Röntgen


Röntgen tüm kemik yapılar ve akciğer için kullanılan ilk görüntüleme yöntemidir.Ayrıca bazı kontrast maddeleri kullanarak; böbrek fonksiyonları ve idrar yollarının görüntülenmesinde, yemek borusu, mide, ince barsak ve kalın barsak gibi tüm sindirim sisteminin görüntülenmesinde kullanılır.


Dijital sistemle çalışan röntgen ünitemizde hem hastalara daha az radyasyon verilmekte hem de daha kaliteli görüntüler elde edilmekte ve lüzumu halinde kullanılması amacıyla saklanabilmektedir.


Kontrastlı ve kontrastsız tüm incelemeler yapılabilmektedir.


Dijital Röntgen Ünitemizde Yaptığımız Bazı İncelemeler:


 • İntravenöz ürografisi
 • Fistülografi
 • Voiding sistoüretrografisi
 • Histerosalpingografi
 • (HSG): İnfertilite (kısırlık) değerlendirilmesi önemli bir incelemedir.Manyetik Rezonans (Mr)


MR fizik prensibi olarak manyetik alan gücünden yararlanan ve X ışını içermeyen bir inceleme yöntemidir.Bu özelliği sebebiyle bebeklerde ve hamile bayanlarda da kullanılabilmektedir. MR yumuşak doku kontrast çözümleme gücü en yüksek olan radyolojik tanı yöntemi olması sebebiyle santral sinir sistemi incelemelerinde, kemik lezyonlarında ve yumuşak doku tümörlerinde temel tanı yöntemidir.Merkezimizde standart çekimlere ek olarak;


 • Bölgesel MR anjiyografi
 • Aortadan ayağa kadar uzun segment
 • MR Anjiografi (Hareketli masa tekniği ile)
 • Kranial ve abdominal difüzyon görüntüleme
 • MRCP, MR myelografi, MR sialografi, MR ürografi
 • Kinematik incelemeler
 • Tüm vücut MR
 • Kardiyak MR


Mamografi


Meme kanseri, kadınlar arasında kanserden ölümlerin en sık nedenlerinden birisidir. Bu nedenle erken teşhis ve tedavi hayat kurtarıcıdır.Meme kanserinin erken teşhisinden kullanılan en önemli yöntem mamografidir.40 yaşın üzerindeki bayanlara doktorun tavsiyesi ile düzenli aralıklarla mamografi çekilir.Düzenli takibin önemi meme dokusundaki değişikliğin önceki incelemelerle karşılaştırılarak saptanabilmesidir.


64 Slice Bilgisayarlı Tomografi


Bilgisayarlı tomografi, multidedektör teknolojisinin kullanıma girmesi ile önemli gelişmeler kaydederek görüntülemede yeni ufuklar açmıştır. Bunlardan en önemlisi; yüksek tanısal özellikteki görüntülerin en kısa sürede elde edilmesidir.Bu yöntemle kalp gibi organların non-invaziv olarak incelenebilmektedir. Multidedektör BT ile koroner anjiyografi hiçbir girişim yapılmadan, katetersiz ve yalnızca bir nefes tutma süresi olan yaklaşık 10 saniyede yapılabilmektedir. Klasik anjiyografiye göre daha kolay ve hızlı bir yöntem olup, tetkik sonrası hastanede yatma zorunluluğu ortadan kalkmaktadır. Bu yöntem özellikle risk grubundaki kişiler için kontrol amaçlı yapılabilmektedir.


Multidedektör BT ile Yapılan Diğer İncelemeler:


Kalsiyum Skorlama; Kalbi besleyen koroner damarlarda kalsiyum birikimini ölçerek damar sertliği derecesi belirlenebilmektedir.


BT Anjiyografi; Katater kullanımına gerek olmadan, vücudun istenilen herhangi bir bölümünün tek nefes tutma süresince ve herhangi bir ön hazırlık gerektirmeden yapılan damarların görüntülenmesidir.


Bilgisayarlı Tomografi


10 saniyede anjiyografi, Bilgisayarlı Tomografi, multidedektör teknolojisinin kullanıma girmesi ile önemli gelişmeler kaydederek görüntülemede yeni ufuklar açmıştır. Bunlardan en önemlisi; yüksek tanısal özellikteki görüntülerin en kısa sürede elde edilmesidir. Bu yöntemle kalp gibi organlar non-invaziv olarak incelenebilmektedir.


Multidedektör BT ile kateter kullanımına gerek olmadan, vücudun istenilen her hangi bir bölümünün tek nefes tutma süresince ve herhangi bir ön hazırlık gerektirmeden yapılan, damarların görüntülenmesi işlemidir.


Klasik anjiyografiye göre daha kolay ve hızlı bir yöntem olup, tetkik sonrası hastanede yatma zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır. Bu yöntem özellikle risk grubundaki kişiler için kontrol amaçlı yapılabilmektedir.


MRI


Vücudun herhangi bir bölgesinin kesitsel olarak görüntülenmesidir. MR cihazı dev bir mıknatıstan oluşmaktadır. Görüntülenmesi istenen bölgeye radyo frekans (RF) dalgaları verilip, alınan yanıt anten aracılığı ile toplanıp bilgisayarda görüntüye çevrilir.

MR diğer tanısal yöntemlerden farklı olarak radyasyon içermemektedir. Bu tetkik radyo frekans (RF) dalgalarının vücuttaki protonlar ile etkileşimine dayanan görüntü oluşturulması prensibine göre yapılır.

İnceleme sırasında hasta cihaz masasına yatırılmakta ve dev mıknatısın içinde bulunan tünele masa ilerletilmektedir. Çekim süresi yapılacak işleme göre değişiklik göstermektedir.


Kemik Yoğunluğu Ölçümü (Dansitometri)


Özel bir cihazla kemik yoğunluğunun ölçülmesidir. Özellikle kemik erimesi (osteoporoz) miktarının belirlenmesinde kullanılmaktadır.
Dijital Direkt Röntgen


Röntgen filmi üzerine, vücudun bir bölgesine direkt olarak yani herhangi bir işleme tabi tutulmadan, görüntüsünün alınmasıdır. Akciğer, sinüs, bel, sırt, el ve ayak filmleri vb.


Dijital Mamografi


Özel cihazlarla memelerin filmlerinin çekilmesidir. Özellikle kanserin erken tanısında önemli rolü vardır.


Renkli Doppler Ultrasonografi


Vücut kan dolaşımının, damar içine ilaç verilmeye gerek kalmadan görüntülenmesidir. Kan dolaşımının miktar ve yön değişikliklerinin ve ayrıca dolaşım özelliklerindeki değişikliklere göre bazı hastalıkların tanısında kullanılmaktadır.


Ultrasonografi


Ses dalgaları prensibiyle çalışan ve dolayısıyla istenilen sıklıkta tekrarlanabilen, kolay tatbik edilen ve zararlı ışın kullanılmayan bir görüntüleme yöntemidir. Karın organlarının büyüklüklerinin ve iç yapıların incelenmesi, anne karnındaki bebeğin incelenmesinde sıklıkla kullanılır.


Periferik Anjiyo Ve Girişimsel Radyoloji


Girişimsel radyoloji, tıbbın hızla ilerleyen bir dalıdır.Girişimsel radyolojinin avantajları:

Birçok işlem hasta yatışı gerektirmez veya çok kısa süreli hasta yatışı gerektirir, genellikle genel anestezi gerektirmez, ağrı, tedaviye bağlı risk ve iyileşme zamanı, cerrahiye göre belirgin olarak azdır, işlemler cerrahiye göre, genellikle daha ucuzdur.


Girişimsel Radyolojik İşlemler


Anjiyografi: Atardamar veya toplardamarın X-ışını ile incelenmesi. Damara girilmesini takiben kontrast madde verilerek damarların görüntülenmesi

Balon anjiyoplasti ve stent: Tıkalı veya daralmış damarların, damar içine balon kateter veya stent ilerletilmesiyle açılması.

Biliyer Drenaj ve Stent: Stent kullanılarak tıkalı safra yollarını açarak bağırsağa safra akışının sağlanması.

Embolizasyon: Anevrizma, arteriovenöz malformasyon veya kanama odağının tıkanması.

Kemoembolizasyon: Kanser hücrelerine damar yolu ile direkt ilaç verilmesi.

Santral Venöz Kateter: İntravenöz besleme, diyaliz veya ilaç verilmesi amacı ile damara plastik kateter takılması.

Biyopsi: Organlardan teşhis amaçlı perkütan yolla örnek alınması.

Radyofrekans Ablasyon: kanser hücrelerinin öldürme amaçlı radyofrekans enerjisinin kullanımı.

Tromboliz: Tıkanan damarın, pıhtı eritici ilaç verilerek açılması.

Transjügüler İntrahepatik Porta-Sistemik Shunt: Ciddi karaciğer yetmezliğinde portal hipertansiyon ve zararlı etkilerin azaltılması için yapılan bir işlemdir.

Ara Onlıne Randevu