Lütfen Bekleyiniz...
Son Güncelleme Tarihi: 12.02.2020

Hizmet sunumu,  ayaktan poliklinik takibi ile en çağdaş araç ve yöntemler kullanılarak yapılmaktadır. Psikiyatri Uzmanı,, Uzman Klinik Psikolog, diyetisyenden  oluşan ekibimiz, danışanın kapsamlı değerlendirilmesi ve tedavi sürecinde iş birliği içinde olarak çalışmalarını yürütür. Klinik muayenenin sonrasında gerekli görülen beyin görüntüleme teknikleri, laboratuvar-kan tahlilleri, nöropsikolojik testler ve gerekli durumlarda diğer branş hekimlerinden diğer tıbbi branşlarla konsültasyonlar ve sosyal çalışma raporuna göre konulan ön tanıya/tanıya göre tedavi planı ilgili klinik kılavuz çerçevesinde oluşturulur.

 

Tedavi sunumu hastanın üst düzey yararını önceleyerek, bireysel otonomisi ve tercihine de saygılı olma koşulu çerçevesinde; danışanın gizliliğini göz önünde bulundurarak ayaktan  olacak şekilde planlanır. Yine aynı ilkelere bağlı olarak çağdaş tıbbın elindeki tüm tedavi olanakları, tedavi başarısının en üst düzeyde olması hedeflenerek kullanılır. Hastanın ihtiyacına göre biçimlendirilen tedavi şemasında ilaç tedavisi ve diğer  bireysel/çift/aile ve grup psikoterapi çalışmaları, sosyal çalışma, ergoterapi gibi hizmetler en iyi verim alınacak şekilde, uygun zaman dilimlerinde kullanılmaktadır.

 

Tedavi Olanakları 

 

Depresyon

Kaygı Bozuklukları

Panik Bozukluk

Cinsel İşlev Bozuklukları

Uyku ve Uyku Bozuklukları

Anksiyete Tedavisi

Sosyal Fobi

Bireysel Terapi

Aile/Evlilik Terapileri (Çift Terapisi)

Somatik Semptom Bozuklukları

Bedensel Belirtilerle Giden Psikiyatrik Bozukluklar

Geriatrik (Yaşlı Hasta)Psikiyatri

Yeme Bozuklukları

Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu  

Bipolar Bozukluk( Manik Depresif Bozukluk)

Psikoz

Şizofreni

Bağımlılık

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Paranoid Kişilik Bozukluğu (Paranoya) Nedir?

Psikolojik Kökenli Mide Bulantısı

Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB) - Takıntı Hastalığı

İstifleme Hastalığı

Temizlik Hastalığı

Titizlik Hastalığı

Dini Takıntılar

Simetri Hastalığı

 

Ara Onlıne Randevu