Lütfen Bekleyiniz...
Son Güncelleme Tarihi: 12.12.2022


Psikiyatri, insan psikolojisi ile ilgilenen ve ruh hastalıklarının teşhis ve tedavisiyle ilgilenen uzmanlık alanıdır. Psikiyatri kliniklerinde psikiyatri uzmanları ve klinik psikologlardan oluşan uzman kadrolar görev alır. Psikiyatrik hastalıkların tanısı için klinik görüşmelerden, muayenelerden, laboratuvar tetkiklerinden ve görüntüleme yöntemlerinden yararlanılır. Psikiyatrik hastalıklar, farmakoterapi (ilaçla tedavi) ve psikoterapi (ruhsal tedavi) yöntemleri ile tedavi edilir. 


Psikiyatri kliniklerimizde çocuk ve aile danışmanlığı, ergen danışmanlığı, kişilik testleri, çocuklar için zeka testleri ve gelişimsel testler (MMPI, TAT, WISC- R, AGTE) ile oyun terapilerinin yanı sıra hastaların ihtiyaçlarına göre destekleyici psikoterapi, bilişsel davranışçı terapi, göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme olan EMDR terapisi uygulanır. 


Psikiyatri kliniklerinde tanısı koyulan ve tedavisi gerçekleştirilen hastalıklardan başlıcaları şunlardır:


Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi:


 • Intrauterin değerlendirme ve aile, anne bilgilendirme ve yönlendirmeleri 
 • Bebeklik dönemi gelişimsel sorunları (uyku düzensizlikleri, yeme problemleri) 
 • Gelişim sorunları (zihinsel, duygusal, bilişsel gelişim sorunları ve bunlara bağlı hastalıklar: zeka gerilikleri, yaygın gelişimsel bozukluklar) 
 • Ağır ruhsal hastalıklar (şizofreni) 
 • Duygu durum sorunları (depresyon, iki uçlu duygu bozuklukları) 
 • Anksiyete bozuklukları (obsesif kompulsif bozukluk, fobiler) 
 • Davranış bozuklukları (dikkat ve hareket sorunları, yıkıcı davranma) 
 • Yeme sorunları (anoreksiya, bulimia, obezite) 
 • Tik bozuklukları 
 • Boşaltım sorunları (gece işemeleri, kaka kaçırma, tuvalet eğitimi) 
 • Uyku sorunları 
 • Cinsel kimlik sorunları (cinsel gelişim, interseks, mastürbasyon) 
 • Okul sorunları


Erişkin Psikiyatrisi:

 • Duygulanım bozuklukları (depresyon, iki uçlu duygulanım bozuklukları)
 • Anksiyete bozuklukları (obsesif kompulsif bozukluk, fobiler, panik bozukluk…) 
 • Cinsel uyum sorunları ve cinsel işlev düzensizlikleri 
 • Sanrılı (paranoid) bozukluklar 
 • Ağır ruhsal hastalıklar (şizofreni)
 • Organik kökenli ruhsal sorunlar (bunamalar, madde kullanımı)

  *18 yaş altı hasta kabulü yapılamamaktadır. 


Ara Onlıne Randevu