Lütfen Bekleyiniz...
Son Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
Nükleer Tıp Hangi Hastalıklara Bakar

Nükleer tıp, çeşitli hastalıkların teşhisi, tedavisi ve takibi için kullanılan bir tıbbi alanı kapsar. İşte nükleer tıpın odaklandığı bazı hastalıklar:
•Kanser: Nükleer tıp, kanser teşhisi, kanser yayılımının değerlendirilmesi ve bazı kanser türlerinin tedavisi için kullanılır. Kanser hücreleri, radyoaktif izotoplar kullanılarak belirlenebilir ve izlenerek tedaviye yanıt izlenebilir.
•Tiroid Hastalıkları: Nükleer tıp, tiroid bezinin fonksiyonlarını değerlendirmek ve tiroid nodüllerini belirlemek için kullanılır. Tiroid sintigrafisi ve radyoaktif iyot tedavisi, tiroid hastalıklarının teşhisi ve tedavisi için yaygın olarak kullanılan uygulamalardır.
•Kemik Hastalıkları: Nükleer tıp, kemik sintigrafisi gibi yöntemlerle kemik yapılarının değerlendirilmesinde kullanılır. Kemik taramaları, kemik metastazları, enfeksiyonlar veya travmalara yönelik teşhis ve değerlendirme amacıyla kullanılabilir.
•Kalp ve Damar Hastalıkları: Myokard sintigrafisi, koroner arter hastalığının değerlendirilmesi için kullanılan bir nükleer tıp yöntemidir. Bu yöntemle kalp kasının kan akışı ve perfüzyonu incelenir.
•Akciğer Hastalıkları: Akciğer perfüzyon sintigrafisi ve akciğer ventilasyon sintigrafisi, akciğer fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve akciğer embolilerinin teşhisi için kullanılabilir.
•Nörolojik Hastalıklar: Nükleer tıp, Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı ve epilepsi gibi nörolojik hastalıkların değerlendirilmesinde ve belirlenmesinde yardımcı olabilir.

Nükleer Tıp ve Moleküler Görüntüleme Kliniği Görüntüleme İşlemleri
Nükleer Tıp ve Moleküler Görüntüleme Kliniği'nde görüntüleme işlemleri, kullanılan radyoaktif maddenin saçtığı ışınımın cinsine göre PETCT isimli cihazla gerçekleştirilir. Mevcut cihazlarla tüm organ ve sistemlere ait hastalıkların teşhisi sağlanmakta ve tedaviye yön verilebilir. Birçok organ ve sistemin fonksiyonları değerlendirilir. Tiroit hastalıkları olmak üzere bazı tümörlerde, ağrılı kemik metastazlarında ve inflamatuar eklem hastalıklarında tedavi amaçlı radyoaktif madde uygulamaları yapılır. 

Tetkik öncesi ön hazırlık gerekiyor mu?
Nükleer Tıp Bölümü’nde bazı tetkikler için ön hazırlık gerekir. Bu tetkikler için randevu günü gelirken nasıl bir hazırlık yapmanız gerektiği ile ilgili bilgilendirme hem sözlü hem de yazılı bir form ile yapılır.
 

Tanı için radyoaktif maddeler nasıl uygulanıyor?
Nükleer Tıp Bölümü’nde tetkikler hastaya ya damar yolu ya da ağızdan düşük dozda radyoaktif madde verilerek yapılır.
 

Görüntüleme öncesi tahmini bekleme süresi ne kadar?
Enjeksiyon yapıldıktan sonra verilen maddenin vücutta yeterli derecede yayılabilmesi için belli bir süre beklenmesi gerekir. Bekleme süresi yapılacak tetkike bağlı olarak değişir.
 

Nükleer Tıp’ta görüntüleme nasıl yapılıyor?
Görüntüleme, Gama Kamera veya PET-CT adı verilen cihazlarla yapılır. Cihazların dört yanı açık olup çekim süresi tetkike göre değişir
 

Nükleer tıp tetkikleri hangi sıklıklarla uygulanabilir?
İstenilen neticeye ulaşılamadığı durumlarda, aynı tetkikin tekrarı gerektiğinde veya birkaç nükleer tıp tetkikinin art arda yapılması gereken durumlarda 2-3 günlük aralarla sintigrafi uygulanabilir.
 

Kullanılan radyoaktif maddelerin zararı var mıdır?
Nükleer tıp uygulamalarında hastalar çok düşük düzeyde radyasyona maruz kalır. Uygulanan radyofarmasötikler düşük radyasyonlu, kısa ömürlü ve vücutta birikim yapmayan radyoaktif maddeler olup kendiliğinden fiziksel olarak yarılanarak azaldığı gibi, idrarla, terle ve bağırsaklar aracılığıyla da vücuttan atılır. Bu maddeler, her yaştaki hastaya ve çocuklara, yaşına ve kilosuna göre belirlenen dozlarla güvenli bir şekilde uygulanabilir.
 

Tetkik sonrası insanlardan uzak kalmak gerekir mi?
Tetkiklerde kullanılan radyoaktif madde miktarları çok düşük düzeylerde olduğu için genel olarak insanlardan uzak kalınmasına gerek yoktur. Ancak enjeksiyondan sonra 24 saat süresince tedbir amacıyla çocuklardan ve hamilelerden uzak durulması önerilir.
 
PET CT hizmetimiz hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz. 
Ara Onlıne Randevu