Lütfen Bekleyiniz...
Son Güncelleme Tarihi: 12.02.2020

Vücudun yapısı taşları olan hücreler bir araya gelerek dokuları, dokular ise organları oluştururlar. Bu döngüde, kanser organlarda ve dokularda değil, hücresel aşamada başlar. Normal olarak vücudun ihtiyacına göre bu hücreler oluşur, büyür, bölünür ve gerekli olan yeni hücreleri meydana getirirler. Yaşlandıklarında ise ölürler ve yerlerine yenileri gelir. Bazen bu döngü bozulur; vücudun kontrolü dışında fazla miktarda hücre oluşur veya yaşlı hücreler ölmeleri gerektiği halde ölmezler. Bu anormal hücrelerin kontrol dışı büyümesi sonucu oluşan doku kütlesine tümör denir. Tümörleri inceleyen tıp dalına Onkoloji denir. Oncos (=şişlik) ve logos (=bilim) Latince kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşturulmuş bir deyimdir.

Kanser, dünyada ve Türkiye’de sıklığı giderek artan önemli bir sağlık ve yaşam sorunudur. Yaşamı tehdit eden hastalıklar arasında, kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer almaktadır. Ülkemizde en sık görülen kanserler kadınlarda; meme, tiroit, bağırsak, rahim ve akciğer; erkeklerde ise akciğer, prostat, bağırsak, mesane ve mide kanserleridir.

Kanserin tanı ve tedavisi, birçok uzmanlık dalının işbirliği ile multidisipliner olarak gerçekleştirilmelidir. Bu uzmanlık dallarından biri olan Tıbbi Onkoloji, kanserin ilaçla tedavisi anlamına gelen kemoterapi uygulamaları ile ilgilenmektedir. Denizli Özel Sağlık Hastanesi Tıbbi Onkoloji bölümünde; kanser tedavisinde kemoterapiler, hedefe yönelik akıllı ilaç ve moleküller, hormonoterapi ve immünoterapiler ile biyolojik tedaviler gerçekleştirilmektedir. Klasik kemoterapilerden farklı olarak günümüzde konforunu da sağlamayı hedef alan akıllı ilaçlar, kişiye özel olarak uygulanmaktadır. Kemoterapi, cerrahi öncesi tümörü küçültmek ya da sonrasında koruyucu amaçlı olarak kullanılırken, aynı zamanda lokal tedavi yöntemlerinden biri olan radyoterapiden önce, sonra veya her ikisi birlikte olarak da tercih edilebilmektedir. Kemoterapi sitotoksik ilaçlarla yapıldığı için özel bir ihtisas konusudur. Etkili dozlarda uygulanacak olan ilaç tedavisinin, aynı zamanda hastada oluşabilecek yan etkiler kontrol altına alınarak uygulanması esasına dayanır.   

Özel Sağlık Hastanesi Tıbbi onkoloji bölümünde hangi kanser türleri tedavi ediliyor?

Meme kanseri, akciğer kanseri, mide-bağırsak kanserleri, pankreas kanseri, karaciğer kanserleri, safra kesesi ve yolu kanserleri, baş-boyun tümörleri, osteosarkom ve yumuşak doku sarkomları, beyin tümörleri, böbrek - mesane kanserleri, prostat kanseri, malign melanom, tiroid kanseri, over (yumurtalık) kanseri, serviks (rahim ağzı) kanseri, endometrium (rahim) kanseri, testis kanseri, lenfomalar, multiple myelom gibi birçok kanser türü tıbbi onkoloji bölümümüzde tedavi edilebiliyor.

Tıbbi Onkoloji bölümümüzde uygulanan tedavi yöntemleri nelerdir?

-Kemoterapi

-İmmünoterapi

-Hormon Tedavisi

-Hedefe Yönelik Akıllı İlaç Tedavisi

Kemoterapi, İmmünoterapi ve Hedefe Yönelik Akıllı İlaç Uygulamaları Nedir?


Tedavi damardan, oral yolla ve cilt altı verilen ilaç uygulamaları şeklinde gerçekleşiyor. Ancak bu uygulama, kanserin türüne göre değişiklik gösteriyor. Tedavi planlaması; kanserin hücre tipine, başladığı organa ve yayıldığı bölgeye göre değişiyor. Tedavi, hastalığın tekrarlama riskini azaltmak amacıyla adjuvan, kitleyi operasyona uygun hale getirmek veya organı korumak amacıyla neoadjuvan, ileri evre hastalıkta ise yaşam süresini uzatmak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla palyatif olarak uygulanıyor. Tedavi tek başına veya kombinasyon olarak da yapılabiliyor.

İmmünoterapi ve Hedefe Yönelik Akıllı İlaç Uygulamalarının Kemoterapiden Farkı Nedir?

Kemoterapi hücrelerin bölünme ve çoğalma aşamasında hasar oluşturarak kanser hücrelerinin ölmesine yol açar. Bu nedenle vücudumuzda kan hücrelerimiz, ağız ve barsak yüzeyimiz, saçlarımız ve tırnaklarımız bu grup ilaçlardan sıklıkla etkilenir. İmmünoterapi doğrudan kanserli hücreyi etkilemekten ziyade savunma hücrelerimizi harekete geçirerek kanserli hücrelerin savunma sistemimizce tanınmasını ve yok edilmesini hedefler. Hedefe yönelik akıllı ilaçlar ise son yılların kanser alanında en önemli yeniliklerindendir. Çoğunlukla kanser türüne özel ilaçlardır. Kanser hücresi yüzeyinde veya hücre içinde yer alan çoğalma uyarısını ileten algılayıcıları veya hücre içinde bu uyarıları ileten yolları kapatarak etkili olur. Klasik kemoterapi yan etkilerinden farklı şekilde yan etki gösterirler. Bu nedenle mutlaka Tıbbi Onkoloji uzmanları tarafından uygulanmalı ve hastaların takipleri yapılmalıdır.

Kemoterapi Uygulama Sıklığı Ve Süresi Ne Kadardır?

Tedavi uygulama süresi ve sıklığı hastalığınızın ve sizin durumunuza göre özel olarak seçilen kemoterapi ve diğer tıbbi tedavilerin şemasına bağımlıdır. Tedavi ile elde edilen cevaba ve oluşan yan etkilere göre süre doktorunuz tarafından değiştirilebilir. Genellikle en sık kullanılan aralar 3 veya 4 hafta olmakla birlikte bazı tedavi şemalarında haftada bir veya iki haftada bir uygulamalar vardır. Kemoterapi ve diğer tıbbi tedavilerin zamanlaması konusunda en önemli, hatta hayati önem taşıyan nokta tedavinin mümkün olduğu kadar düzenli ve yan etkilerin izin verdiği ölçüde zamanında yapılmasıdır. Tedavi aralıkları gereksiz uzatıldığında tümöre kendini toparlama ve ilaçlara direnç kazanarak daha da güçlenme şansı verilmiş olur. Bu şekilde tümör büyümeye ve yayılmaya devam eder ve tedavi başarı şansı azalır. Tıbbi tedavi randevularınız konusunda kesinlikle doktorunuzun önerileri dışına çıkmayınız. Tedavi günlerine mutlaka uyunuz. Kendinizi iyi hissetmediğiniz gerekçesi ile asla kendiliğinizden tedavi gününüzü değiştirmeyiniz ve evde kullanmak zorunda olduğunuz ilaçları almamazlık etmeyiniz. Aksi halde eksik tedaviden kaynaklanan tedavi başarısızlıkları ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Multidisipliner yaklaşımın gerekli olduğu kanser tedavisinde Denizli Özel Sağlık Hastanesi 'de  Radyoloji, Radyasyon Onkolojisi, Medikal Onkoloji, Cerrahi Onkoloji, Patoloji bölümleri uyum içinde çalışarak kanser hastalarının tanısından tüm tedavi aşamalarına kadar hizmet vermektedir.

Ara Onlıne Randevu