Lütfen Bekleyiniz...

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
  
Hastanemizde sunulan tüm sağlık hizmetlerinde ve diğer tüm süreçlerde Sağlıkta Kalite Standartları uygulanmaktadır.

Sağlıkta Kalite Standartları; Hasta Güvenliği, Çalışan Güvenliği, Hasta Memnuniyeti ve Çalışan Memnuniyetini esas alan Sağlık Bakanlığınca hazırlanan standartlardır.

Her yıl Sağlık Bakanlığınca yapılan Sağlıkta Kalite Standartları denetimlerinde sunduğumuz sağlık hizmetinin kalitesi Sağlık Bakanlığınca değerlendirilmektedir; bu durum güvenli ve kaliteli hizmet sunma çabamızda istikrarlı oluşumuzun göstergesidir.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

  • Hastanemizde sunulan tüm sağlık hizmetlerini ve yürütülen tüm faaliyetleri, Toplam Kalite Yönetimi anlayışı ile karşılıklı güven, motivasyon, süreklilik, ekip ruhu ve örgüt kültürü unsurları içinde yürütmek
  • Tüm personelimizin katılımı ve “Sürekli Eğitim ve Sürekli İyileştirme” odaklı çalışma yaklaşımıyla, güvenli ve kaliteli sağlık hizmeti sunumunu sürdürebilir kılmak
  • Süreçlerimizi ölçülebilir kılarak ve hastalarımızın görüş ve önerilerini takip ederek beklenti ve ihtiyaçları karşılama oranımızı maksimize etmek
  • Oluşturduğumuz ekipler ve komitelerle Hasta ve Çalışan Güvenliği kültürünü ve en verimli uygulamaları yaymada tüm çalışanlarımıza liderlik etmek
  • Kurduğumuz iç kontrol ve bildirim sistemleri sayesinde tüm süreçlerimizi aşama aşama takip ederek kontrol altında tutmak
  • Çevreye karşı sorumlu bir kurum olarak tüm atıklarımızın, çevreye ve tüm canlılara zarar vermeyecek şekilde ve mevzuata uygun olarak lisanslı firmalarla geri dönüşümünü/bertarafını sağlamak
Ara Onlıne Randevu