Lütfen Bekleyiniz...

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ YAPISI

Hastanemizde sunulan tüm sağlık hizmetlerinde ve diğer tüm süreçlerde Sağlıkta Kalite Standartları uygulanmaktadır.

Sağlıkta Kalite Standartları; Hasta Güvenliği, Çalışan Güvenliği, Hasta Memnuniyeti ve Çalışan Memnuniyetini esas alan Sağlık Bakanlığınca hazırlanan standartlardır.

Her yıl Sağlık Bakanlığınca yapılan Sağlıkta Kalite Standartları denetimlerinde sunduğumuz sağlık hizmetinin kalitesi Sağlık Bakanlığınca değerlendirilmektedir; bu durum güvenli ve kaliteli hizmet sunma çabamızda istikrarlı oluşumuzun göstergesidir. KALİTE POLİTİKAMIZ

- Hastanemizde sunulan tüm sağlık hizmetlerini ve yürütülen tüm faaliyetleri, Toplam Kalite Yönetimi çatısı altında karşılıklı güven, verimlilik, süreklilik ve ekip ruhu unsurları içinde yürütmek

- Kurumsal amaçlarımız doğrultusunda kendimize yıllık hedefler belirleyerek ve bu hedefleri düzenli olarak takip ederek motivasyonumuzu ve gelişimimizi artırmak

- “Sürekli İyileştirme” odaklı çalışma yaklaşımıyla kurduğumuz uygunsuzluk bildirim sistemleri ile tüm çalışanlarımızı Kalite Yönetim Sistemi faaliyetlerine dahil ederek; güvenli, kaliteli sağlık hizmeti sunumunu ve Kalite Yönetim Sistemi yapısını sürdürülebilir kılmak

- Hasta/hasta yakını ve çalışanlarımızın görüş ve önerilerini takip ederek beklenti ve ihtiyaçları karşılama oranımızı yüksek tutmak

- Süreçlerimizi ölçülebilir kılarak takip etmek yoluyla kurumsal amaçlarımız doğrultusunda oluşturduğumuz stratejik hedeflerimize ulaşmayı maksimize etmek

- Oluşturduğumuz ekipler ve komitelerle Hasta ve Çalışan Güvenliği kültürünü ve en verimli uygulamaları yaymada tüm çalışanlarımıza liderlik etmek

- Kurduğumuz iç kontrol ve bildirim sistemleri sayesinde tüm süreçlerimizi takip ederek kontrol altında tutmak; böylece Kalite yönetim sisteminin düzenli olarak gözden geçirilmesini ve etkinliğinin iyileştirilmesini sağlamak

- Çevreye karşı sorumlu bir kurum olarak tüm atıklarımızın, çevreye ve tüm canlılara zarar vermeyecek şekilde ve mevzuata uygun olarak lisanslı firmalarla geri dönüşümünü/bertarafını sağlamak

 

Ara Onlıne Randevu