Lütfen Bekleyiniz...
Son Güncelleme Tarihi: 12.02.2020

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz bölümümüzde: KOAH(kronik obstrüktif akciğer hastalığı), Bronşial Astım, Akciğer Kanseri, İnterstiyel Akciğer Hastalıkları, Mesleki Akciğer Hastalıkları, Allerjik Hastalıklar, Pulmoner Emboli, Tüberküloz, Plevra Hastalıkları ve Uykuda Solunum Bozukluklarının tanı, takip ve tedavisi yapılmaktadır. Bölümümüzde hastalarımıza poliklinik, yataklı servis ve yoğun bakım hizmeti verilmektedir.

Hastalarımıza tanı, takip ve tedavi açısından aşağıdaki testler ve eğitimler yapılmaktadır.

-Solunum Fonksiyon Teski ve Reversibilite Testi- Alerji Testi(Prick Test)

-Astım'lı ve KOAH'lı hasta eğitimi

- İnhaller cihaz eğitimi

- Arteriyal kan gazı takibi

-Sigarayı bıraktırma renberlik hizmeti

-Uyku labarotuvarı plisomnografi vepolisomnografi eşliğinde CPAP, BPAP  titrasyonu) Uykada aşırı terleme, sık idrara çıkma Cinsel isteksizlik ve yetersizlik ve Gastroözefageal reflü

Ara Onlıne Randevu