Lütfen Bekleyiniz...
Son Güncelleme Tarihi: 01.07.2021


Göğüs hastalıkları bölümü, akciğer ve solunum sisteminde oluşan hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen ana bilim dalıdır. Astım, alerjik hastalıklar, bronşit, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, zatürre, tüberküloz, akciğer embolisi, kronik öksürük, akciğer kanseri, uyku sırasında oluşan solunum bozuklukları, sigara bağımlılığına bağlı olarak gelişen hastalıklar gibi pek çok rahatsızlık ile ilgilenen bölüm hekimleri, multidisipliner yaklaşım ile çalışarak, tedavi düzenler. Tanı ve tedavi için gerekli olduğunda, ileri radyolojik görüntüleme tetkikleri, laboratuvar testleri, solunum fonksiyon laboratuvarında yapılan zorlu vital kapasite testi, difüzyon testi gibi pek çok farklı teknik kullanılır. Göğüs hastalıkları ile ilgili hastalıkların tanı ve tedavisini yapan uzman hekimler, sigara bağımlılığı, sigaraya bağlı hastalıklar ve sigara bırakma yöntemleri hakkında da hastalarına yardımcı olur. Göğüs hastalıkları uzmanları, alerjik etkenlere bağlı olarak gelişen rahatsızlıklar, akciğer kanseri ve uykuda gelişen solunum problemleri gibi pek çok hastalığın tanı ve tedavisinde multidisipliner yaklaşım sergileyerek, hastalıkların tanı ve tedavisini yapar. Ayrıca bölüm hekimleri, yapılan testlere ilişkin rapor düzenler ve gerektiğinde hasta ve hasta yakınlarına taburculuk sonrasında yapılması gerekenler ile ilgili olarak bilgi ve eğitim verir.


Hastalarımıza tanı, takip ve tedavi açısından aşağıdaki testler ve eğitimler yapılmaktadır.

  • Solunum Fonksiyon Teski ve Reversibilite Testi- Alerji Testi(Prick Test)
  • Astım'lı ve KOAH'lı hasta eğitimi
    • İnhaller cihaz eğitimi
    • Arteriyal kan gazı takibi
  • Sigarayı bıraktırma renberlik hizmeti
  • Uyku labarotuvarı plisomnografi vepolisomnografi eşliğinde CPAP, BPAP  titrasyonu) Uykada aşırı terleme, sık idrara çıkma Cinsel isteksizlik ve yetersizlik ve Gastroözefageal reflü


Göğüs Hastalıkları ve Alerji Bölümünde Yapılan İşlemler;


Bronkoskopi

Özellikle akciğer kanserinin erken tanısı ve tedavi planlamasında büyük bir rol oynayan bronkoskopi, çeşitli akciğer hastalıklarının tanısında kullanılmaktadır. Hastaya ameliyathane şartlarında optik bir cihaz ile ağız veya burundan girilerek videobronkoskopi yöntemiyle akciğerdeki problemler doğrudan görüntülenebilmekte ve hastalıklı dokudan biyopsi alınarak tanıya varılabilmektedir.

Solunum Fonksiyon Testleri ve Reversibiliteli (İlaçlı) Solunum Fonksiyon Testleri

Özellikle Astım ve KOAH(Kronik Bronşit, Amfizem) gibi hastalıklarda tanıya varmak, akciğerlerin solunum kapasitesini saptayarak tedavi düzenlemek amacıyla yapılmaktadır.


Alerji Testleri ve Alerji Aşıları

Alerji vücudun bağışıklık sisteminin herhangi bir maddeye karşı gösterdiği aşırı duyarlılıktır. Normalde insan vücuduna zararlı olmayan çeşitli maddeler, alerjik insanlarda aşırı duyarlılık reaksiyonlarına neden olabilmektedir. Alerjik hastalıklar gelişmiş ülkelerde daha sık görülmekte; hava kirliliğinin artması, rutubetli iklim, stres ve çeşitli gıda katkı maddeleri alerji görülme sıklığını artırmaktadır. Ev tozu akarları, ağaç ve ot polenleri, küf mantarları, evcil hayvan tüyleri ve çeşitli gıda maddeleri gibi sık rastlanan alerji türleri alerjik (prick ) deri testleri ve kan analizleri ile saptanabilmektedir. Bölümümüzde Alerjik Astım ve Alerjik Rinit(Saman Nezlesi )hastalarında, prick deri testlerinde pozitiflik saptanmışsa, mevsimsel veya yıl boyu devam eden alerji aşı tedavisi(İmmünoterapi) uygulanmaktadır.

Sigara Bırakma

Sigara içen hastalarımızda; sigaranın yol açtığı hastalıklar hakkında bilgilendirme ve bir program içerisinde sigarayı bırakma yöntemleri hakkında danışmanlık hizmetleri verilmektedir.


Ara Onlıne Randevu