Lütfen Bekleyiniz...
Son Güncelleme Tarihi: 01.07.2021


Denizli Özel Sağlık Hastanesi olarak Genel Cerrahi bölümümüzde; uzman doktorlarımız ve deneyimli ekibimiz, yeni oluşturulmuş, en son teknolojik gelişmelere sahip üstün nitelikli ameliyathanelerimizde, toplumda en sık görülen cerrahi hastalıklara, ülkemizdeki en az komplikasyon oranları ile, genellikle minimal invazif teknikler kullanılarak müdahale etmektedir. Apse müdahalelerinde enfeksiyon hastalıkları, meme kanserlerinde nüklere tıp ve plastik cerrahi uzmanları ile birlikte tedavi uygulanmaktadır. Ayrıca her türlü kanser vakasında Onkoloji ve Radyasyon Onkolojisi Uzmanları ile birlikte çalışılmaktadır.


Genel Cerrahi bölümümüzde, sadece ameliyatlarla değil; aynı zamanda cerrahi yoğun bakım, parenteral / enteral besleme ve cerrahi enfeksiyonların tedavisi gibi çok farklı konularda hizmet veriyoruz.

Genel Cerrahi Bölümü hangi hastalıklara bakar?

 • Tiroid bezi hastalıkları (goitre, hipertiroidi)
 • Meme kanseri ve memenin iyi huylu hastalıkları
 • Yemek borusu (özofagus) kanseri - Özofagusun iyi huylu hastalıkları
 • Mide kanseri - Mide ve oniki parmak bağırsağı (duodenum) ülserlerinin çeşitli sorunları
 • İnce bağırsağın cerrahi hastalıkları, bağırsak tıkanmaları
 • Kolon - rektum tümörleri, iltihabi hastalıkları
 • Anorektal hastalıklar (tümörler, hemoroid, anal fissür, fistül)
 • Karaciğerin iyi ve kötü huylu tümörleri, kistleri
 • Tıkanma sarılıkları
 • Safra kesesi ve yolları - Safra kesesi taşları ve tümörleri
 • Pankreas kist ve tümörleri
 • Akut ve kronik pankreatitler
 • Dalağın cerrahi hastalıkları
 • Karın duvarı ve kasık fıtıkları, ameliyat sonrası oluşan fıtıklar
 • Çeşitli yumuşak doku enfeksiyonları
 • Travmalar ve acil cerrahi
 • Tiroid bezi hastalıkları (goitre, hipertiroidi)
 • Meme kanseri ve memenin iyi huylu hastalıkları 
 • Yemek borusu (özofagus) kanseri - Özofagusun iyi huylu hastalıkları
 • Mide kanseri - Mide ve oniki parmak bağırsağı (duodenum) ülserlerinin çeşitli sorunları 
 • İnce bağırsağın cerrahi hastalıkları, bağırsak tıkanmaları 
 • Kolon - rektum tümörleri, iltihabi hastalıkları 
 • Anorektal hastalıklar (tümörler, hemoroid, anal fissür, fistül)
 • Karaciğerin iyi ve kötü huylu tümörleri, kistleri 
 • Tıkanma sarılıkları 
 • Safra kesesi ve yolları - Safra kesesi taşları ve tümörleri
 • Pankreas kist ve tümörleri 
 • Akut ve kronik pankreatitler 
 • Dalağın cerrahi hastalıkları 
 • Karın duvarı ve kasık fıtıkları, ameliyat sonrası oluşan fıtıklar 
 • Çeşitli yumuşak doku enfeksiyonları 
 • Travmalar ve acil cerrahi


 • Meme Cerrahisi 

Meme kanseri riski değerlendirilerek gerekli tarama programlarının belirlenip, görüntüleme tetkiklerinde normal dışı bulgusu olan hastaların tanısının konması ve tedavi seçeneklerinin saptanarak uygulanmasını içeriyor. Denizli Özel Sağlık Hastanesi Meme Cerrahisi kliniğimizde, meme kanseri dışında memenin iyi huylu kitleleri, enfeksiyonları ve meme ağrısı yakınmalarının tedavisini de gerçekleştiriyoruz.

 • Obezite Cerrahisi 

Her yöntemin diğerlerine göre avantajları ve dezavantajları olduğu için, hastanın beklentileri ve şişmanlık nedeni ele alınarak kendisi için en uygun yöntemin uygulanması gerekiyor. Obezite cerrahisinde tedavi; kısıtlayıcı yöntemler ve gıdanın bağırsaklardan emilimini önleyici (bypass, atlatma) yöntemler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Üçüncü grupta, her iki özelliği de içeren uygulamalar bulunuyor. Besin girişini kısıtlayıcı yöntemlere ayarlanabilir gastrik bant (mide kelepçesi) ve sleeve gastrektomi (tüp mide) giriyor. Geçmişte kısıtlı sayıda hastaya uygulanabilen ve açık olarak gerçekleştirilen bu ameliyatlar, günümüzde obezitedeki artış nedeniyle daha sık uygulanmaya başladı. Laparoskopik cerrahinin gelişmesiyle obezite ameliyatları artık kapalı olarak, hatta göbekten tek kesiden yapılabiliyor.


 • Minimal İnvaziv Cerrahi 

Minimal invaziv cerrahi, karın ön duvarında açılan 0,5-1 cm’lik kesilerden yerleştirilen kamera ve el aletleriyle yapılıyor. Fıtıktan, kalp ameliyatlarına kadar birçok alanda kullanılan bir yöntem ve açık cerrahideki temel prensiplerle yapılıyor. İki teknik arasındaki en önemli fark; minimal invaziv girişimin küçük deliklerden yerleştirilen kamera ve el aletleri aracılığıyla yapılması. Bugün en sık yapılan minimal invaziv cerrahi girişim, “laparoskopik kolesistektomi” olarak da adlandırılan laparoskopi yardımıyla safra kesesinin çıkarılması ameliyatı. Ancak başta kasık fıtığı, apandisit, reflü ve mide fıtığı ameliyatları olmak üzere birçok genel cerrahi ameliyatı laparoskopik olarak yapılıyor. Bunun yanında dalağın çıkarılması ya da böbrek üstü bezinin çıkarılması gereken durumlarda, kalın bağırsak kanserlerinde yine laparoskopik cerrahi kullanılıyor. Ayrıca beyin cerrahisi, jinekolojik cerrahi, ortopedik cerrahi, ürolojik cerrahi ve kalp damar cerrahisinde de minimal invaziv tekniklerden yararlanılabiliyor.


Onkolojik Cerrahi 

Denizli Özel Sağlık Hastanesi olarak, kanser cerrahisi alanında radikal ameliyatlar ve kanser tedavisinde önemli yer teşkil eden minimal invaziv cerrahi işlemler yapıyoruz. Kanserin cerrahi yoldan tedavi edilmesinde de multidisipliner bir tedavi yaklaşımını benimsiyoruz. Bu doğrultuda kanser hastaları için yaptığımız multidisipliner hasta değerlendirmesi toplantıları ile de hastalarımızın tedavilerine yönelik tartışmalar yaparak onlara özgü tedavi planları belirliyoruz.

Gastrointestinal Cerrahi

Mide ve barsak hastalıkları ile tümörleri cerrahisi, mide küçültme operasyonları, barsak tıkanmaları, apandisit, mide delinmeleri, iç kanamaları gibi cerrahiler, mümkün olduğunca laparoskopik yöntemlerle yapılmaktadır.


Kolorektal Cerrahi


Kalın barsak ve rektum tümörleri ve hastalıkları, hemoroid, fissür, prolapsus gibi operasyonlar laser ve ligasure teknikleri ile yapılmaktadır.


Tiroid Cerrahisi


Tiroid ve paratiroid bezlerin iyi ve kötü huylu tümörleri, adenomları ve kistlerine teşhis ve tedavi girişimleri ve ameliyatları.


Herni Cerrahisi


 Kasık fıtıklarında kapalı yöntem(laparoskopik) ve mesh greft tekniği ile ameliyat yapılmaktaktadır. Ameliyat yeri fıtıkları, göbek fıtıkları, mide fıtığı ve reflü cerrahisi kapalı yöntem ile çok yüksek başarı oranlarıyla ameliyat edilmektedir.


Hepatopankreatobiliyer Cerrahi


Dünyada en çok yapılan operasyon olan safra kesesi operasyonları çok yüksek bir başarı oranı ile, modern ameliyathanemizdeki son model cihazlarla kapalı teknikle yapılmaktadır. Ayrıca karaciğer ve pankreastaki apse, kist, tümör ve kanserlerine yönelik ameliyatlar uygulanmaktadır.


Ara Onlıne Randevu