Lütfen Bekleyiniz...
Son Güncelleme Tarihi: 27.04.2024

GastroenterolojiSindirim sistemi yemek borusundan başlayarak mide, onikiparmak bağırsağı, karaciğer, safra kesesi ve yolları, pankreas, ince bağırsak, kalın bağırsak ile anüse kadar olan tüm organları içerir. Bu organların iyi ve kötü huylu tüm hastalıkları ise sindirim sistemi hastalıkları içindedir. Sindirim sisteminin dahili hastalıkları ile ilgilenen bilim dalına "gastroenteroloji", cerrahi hastalıkları ile ilgilenen bilim dalına ise "gastroenteroloji cerrahisi" adı verilir. Gastroenteroloji cerrahisi birimi sindirim sistemi hastalıklarının cerrahi tedavisiyle ilgilenir.


Gastroenteroloji bölümünde poliklinik hizmeti verilmekte, endoskopik girişimler ve gerekli durumlarda hastaneye yatırılarak tanı ve tedavi gerçekleştirilmektedir. Rutin poliklinik muayene sırasında ultrasonografi ile değerlendirme yapılabilimektedir. Hasta aksi yönde istekte bulunmadığı sürece tüm endoskopik işlemler sırasında uzman hemşirelerin denetiminde "bilinçli sedasyon" uygulanmaktadır. Özel durumlarda anestezi bölümü tarafından daha "derin sedasyon" da yapılmaktadır.

Karaciğer biyopsileri gündüz tedavi ünitesinde, hastaneye yatış gerektirmekizin, gerçekleştirilmektedir. Ayrıca endoskopi ünitemizde çeşitli nedenlerle ağız yolu ile beslenemeyen hastalara endoskopik beslenme tüpü(PEG) takılmaktadır.
 •   Üst Gastrointestinal (Gİ) Sistem Endoskopileri (Özofago- gastro - duodenoskopi)
 •   Alt Gastrointestinal (Gİ) Sistem Endoskopileri (Kolonoskopi, fleksibl sigmoidoskopi)
 •   Polipektomiler, enjeksiyon skleroterapileri / band ligasyonları / Argon plasma koagülasyonu (Poliplerin kesilerek çıkarılması, Hemoroid ve kanamalara ilaç enjeksiyonu / bantla ya da yakılarak tedaviler)
 •   ERCP - Endoskopik retrograd kolanjiyo pankreatografi (Safra ve pankreas kanalının endoskopik olarak tetkiki ve tedavisi)
 •   Endoskopik Ultrasonografi (EUS) / EUS eşliğinde girişimsel işlemler (Pankreas tümörlerinden biyopsi alınması vb)
 •   Dilatasyon (genişletme-buji ya da balon ile) ve stent (plastik ya da metal yapay kanal) işlemleri
 •   PEG / PEJ / J-PEG (Karın duvarı ile mide ya da ince bağırsağın ağızlaştırılarak, beslenme tüpü akılması)
 •   Mide içi balon uygulamaları
 •   Endoskopik hemoroid tedavileri (enjeksiyon skleroterapisi / band ligasyonu)
 •   Özofageal ve kolonik manometri – motilite incelemeleri (Yemek borusu ve kalın bağırsağın kas fonksiyonları ve hareketlerinin grafiksel incelenmesi)
 •   24 saatlik pH metre ölçümü (24 saat süre ile mide asitinin yemek borusuna geçişinin ve asit düzeyinin incelenmesi)
 •   Kapsül Endoskopi (Kamera taşıyan bir kapsül yutturularak çekilen resimler aracılığı ile bağırsakların içinin görüntülenmesi)
 •   Üst Gastrointestinal (Gİ) Sistem Endoskopileri (Özofago- gastro - duodenoskopi)
 •   Alt Gastrointestinal (Gİ) Sistem Endoskopileri (Kolonoskopi, fleksibl sigmoidoskopi)
 •   Polipektomiler, enjeksiyon skleroterapileri / band ligasyonları / Argon plasma koagülasyonu (Poliplerin kesilerek çıkarılması, Hemoroid ve kanamalara ilaç enjeksiyonu / bantla ya da yakılarak tedaviler)
 •   ERCP - Endoskopik retrograd kolanjiyo pankreatografi (Safra ve pankreas kanalının endoskopik olarak tetkiki ve tedavisi)
 •   Endoskopik Ultrasonografi (EUS) / EUS eşliğinde girişimsel işlemler (Pankreas tümörlerinden biyopsi alınması vb)
 •   Dilatasyon (genişletme-buji ya da balon ile) ve stent (plastik ya da metal yapay kanal) işlemleri
 •   PEG / PEJ / J-PEG (Karın duvarı ile mide ya da ince bağırsağın ağızlaştırılarak, beslenme tüpü akılması)
 •   Mide içi balon uygulamaları
 •   Endoskopik hemoroid tedavileri (enjeksiyon skleroterapisi / band ligasyonu)
 •   Özofageal ve kolonik manometri – motilite incelemeleri (Yemek borusu ve kalın bağırsağın kas fonksiyonları ve hareketlerinin grafiksel incelenmesi)
 •   24 saatlik pH metre ölçümü (24 saat süre ile mide asitinin yemek borusuna geçişinin ve asit düzeyinin incelenmesi)
 •   Kapsül Endoskopi (Kamera taşıyan bir kapsül yutturularak çekilen resimler aracılığı ile bağırsakların içinin görüntülenmesi)


Endoskopi

Endoskopi; yemek borusu, mide, on iki parmak bağırsağının sürekli ve rahatsız edici şikâyetlerinin nedenini araştırmak ve gerekli durumlarda biyopsi alınarak mikroskobik incelemenin ardından kesin tanının konulması amacıyla yapılmaktadır.


İşlem, Helicobakteri pilori denilen bakterinin midede varlığını araştırmak için parça alınmasına, mide poliplerinin çıkarılmasına ve mide kanamalarında uygun durumlarda sklerotrapi yapılmasına olanak sağlamaktadır.

Denizli Özel Sağlık Hastanesi Gastroenteroloji uzmanlarınca yapılan endoskopi, anestezi uzmanları eşliğinde gerçekleştirilen 15 dakikalık bir işlemdir.  

Kolonoskopi

On iki parmak bağırsağından sonraki ince bağırsak ve kalın bağırsağın görüntülenmesine yarayan tanı yöntemi olan Kolonoskopi; başta kolon kanseri olmak üzere yaşamsal önem taşıyan birçok hastalığa erken tanı olanağı sağlamaktadır.

Ultrasonografi, MR, Bilgisayarlı Tomografi gibi tetkikler ile kesin tanı koyulamayan pek çok sindirim sistemi hastalığında gastroskopi ve kolonoskopi oldukça yararlıdır.

Kolonoskopide, bir ucunda kamera olan yaklaşık serçe parmak kalınlığında siyah bir hortum ile bağırsağa girilerek içerisi inceleniyor. Hiçbir şikayet olmasa da 50 yaş sonrası herkesin doktorunun önereceği aralıklarla kolonoskopi yaptırılması önerilmektedir.

Denizli Özel Sağlık Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği’nde uzman gastroentroloji ve anestezi hekimlerince uygulanan işlem, öncesinde yapılması gerekenlerle birlikte kısa sürede gerçekleştirilebilmektedir.

Endoskopik Retrograt Kolanjiyo-Pankreatografi (ERCP)

Endoskopik bir girişim olan ERCP; safra ve pankreans kanallarının tıkanıklığındaki hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılmaktadır.

Uzman hekimler tarafından kan tetkikleri, ultrason veya tomografi gibi testlerden elde edilen sonuçlara gore ERCP yapılmasına karar verilmektedir. 

Denizli Özel Sağlık Hastanesi’nde ERCP uygulaması ile endoskopi tüpü oniki parmak barsağına gönderilerek karaciğer, safra kesesi, safra kanalları ve pankreastaki problemler görüntülenerek; teşhis koyuluyor ve aynı seans içinde tedavi için bir dizi işlem uygulanmaktadır. İşlem, bu konuda uzmanlaşmış gastroenteroloji uzmanı, hemşire ve anestezi uzmanından oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilmektedir...


Ara Onlıne Randevu