Lütfen Bekleyiniz...

AFET BİLİNCİ

İlkyardım veya tahliye gerektiren acil durum ya da afetin gelişmesi durumunda hastanemizde bulunan hasta, hasta yakını, ziyaretçi ve tüm çalışanlarımızın zarar görmemesi ya da görecekleri zararın en aza indirilmesi ve söz konusu acil durumlara zamanında müdahale edilmesi amacıyla hastanemizde Hastane Afet Planı (HAP) oluşturulmuştur.

Hastane Afet Planı çerçevesinde hastanemiz çalışanlarından oluşan aşağıda belirtilen acil durum ekipleri oluşturulmuştur. Hastane Afet Planımızla ilgili tüm çalışanlarımıza ve oluşturulmuş acil durum ekiplerimize gerekli eğitimler teorik ve uygulamalı olmak üzere periyodik olarak verilmektedir.

·               Kriz Yönetim Ekibi

·               Yangınla Mücadele Ekibi

·               KBRN Ekibi

·               İlk Yardım Ekibi

·               Arama Kurtarma Ekibi

·               Mavi Kod Ekibi

·               Pembe Kod Ekibi

·               Kırmızı Kod Ekibi

·               Beyaz Kod Ekibi

 

Deprem Ve Yangın Tehlikesi Öncesinde Alınması Gereken Önlemler

        Binalar deprem yönetmeliğindeki esaslara uygun bir şekilde inşa edilmelidir.

        Deprem bölgelerindeki elektrik ve doğal gaz sistemlerinde erken uyarı sistemi kullanılmalıdır.

        Deniz kenarlarındaki yerleşmelerde yaşayanlar, depremde denizden gelebilecek büyük dalgalara karşı uyarılmalıdır.

        Sanayi tesisleri, barajlar, yollar, tünellerin depreme karşı dayanıklı olarak inşası sağlanmalıdır.

        Yerleşmeler zeminin gevşek olduğu ova, bataklık gibi yerlere kurulmamalıdır.

        Deprem konusunda çalışan resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapılmalıdır.

        Olası bir deprem ya da yangın tehlikesine karşı binalarda yangın merdiveni olmalıdır.

        Binalarda deprem sırasında düşme olasılığı olan tüm eşyalar (kitaplık, beyaz eşya, dolap vb.) duvara monte edilerek sabitlenmelidir.

        İlk yardım konusunda eğitim alınmalıdır.

        Acil durum çantası hazırlanmalıdır.

        Yataklar cam kenarlarından, asılı cisimlerden ve eşyalardan uzakta bir yere alınmalıdır.

        Binanın her odasında sığınılabilecek güvenli bir yer seçilmelidir.

        Deprem sırasında yapılacak işlerin bir plânı hazırlanmalıdır.

·        Yangın tehlikesinde dumanın yayılmasını önlemek için kapılardan sızmaları önleyici tedbirler alınmalıdır. (ıslak battaniye vb)

·        Yangının etkilerinden korunmuş kısa yangın çıkış yolları binalarda önceden belirlenmelidir.

·        Her an çıkabilecek yangınlar için her binada yeterli sayıda yangın söndürme cihazları bulunmalı ve cihazlar çalışır durumda bulundurulmalı ve periyodik bakımları yapılmalıdır.

 

Deprem sırasında yapılması gerekenler

• İlk sarsıntı hissedildiğinde paniğe kapılmamalı, sakin olmalıdır. Önceden hazırlanan plân doğrultusunda hareket edilmelidir.

• Yangın olasılığına karşı elektrik ve gaz vanaları hemen kapatılmalıdır.

• Yüksek katlarda bulunuluyorsa balkon, pencere, asansör ve merdivenlerden uzak durulmalı, kesinlikle aşağıya atlanmamalıdır.

• Gaz sızıntısı olabileceği olasılığına karşı çakmak ve kibrit yakılmamalıdır. Bunun yerine el feneri kullanılmalıdır.

• Güvenli bir şekilde evden dışarıya çıkma olanağı varsa hemen çıkılmalı, evden dışarıya çıkmak mümkün değilse evdeki beyaz eşya türünden büyük eşyaların yanına yan yatılarak uzanılmalıdır.

• Deprem sırasında araç içinde bulunuluyorsa araç bina, ağaç, elektrik direkleri gibi yerlerden uzak açık bir alana çekilmeli ve beklenmelidir.

 

Deprem sonrasında yapılması gerekenler

• Paniğe kapılmamalı ve sakin olmalıdır.

• Artçı depremlere karşı hazırlıklı olunmalı, binalara girilmemelidir.

• İtfaiye ve ambulans gibi acil yardım araçlarının geçişini kolaylaştıracak şekilde yoldaki araçlar çekilmelidir.

• Telefon şebekesinin bloke olmaması için yalnızca acil durumlar için telefon kullanılmalıdır.

• Çevredeki enkazlardaki kurtarma ve ilk yardım çalışmalarına vatandaşlar bilinçli bir şekilde katılmalıdır.

• Radyo ve benzeri çalışabilir durumdaki araçlardan yetkililerin açıklamaları dinlenmelidir.

• Binadan dışarı çıkarken düşebilecek cisimlere karşı dikkatli olunmalıdır.

• Vücutta yaralanma yoksa olası yaralanmalara karşı pantolon, ceket, eldiven ve ayakkabı gibi sağlam giysiler giyilmelidir.

• Depremden sonra binanın uğradığı hasar, ilgili uzmanlar tarafından tespit edilmelidir. Gerektiğinde yapılacak desteklerle bina sağlamlaştırılmalıdır.

 

Konutlarda Yangını Önleyici Tedbirler

·        Tavan arası ve bodrumlar temiz tutulmalıdır,

·        Çocukların ateşle oynamasına izin verilmemelidir,

·        Soba, kalorifer ve mutfak ocakları dikkatli kullanılmalıdır,

·        Yanıcı maddeler konutun uygun yerinde saklanılmalıdır,

·        Elektrik tesisatından çıkabilecek yangınlara karşı tesisatın düzenli bakımı yaptırılmalıdır,

·        Sıvasız, çatlak, hatalı inşa edilmiş ve dolmuş bacalar kullanılmamalıdır,

·        Konutlarda da yangın söndürme tüpü bulundurulmalı, düzenli bakımları yaptırılmalı ve nasıl kullanılacağı öğrenilmelidir.

·        Konut Yangınlarında tahliye zamanı çok kısıtlıdır, bu nedenle konutlar için tahliye planı yapılmalıdır.

·        Yangınlarda erken uyarı çok önemlidir, bu nedenle her konutta mümkünse bir kaç tane duman dedektörü bulundurulmalı, bunların düzenli olarak kontrolleri yapılmalıdır.

DEPREM DEĞİL BİNA ÖLDÜRÜR ! 

Ara Onlıne Randevu