Lütfen Bekleyiniz...
Son Güncelleme Tarihi: 01.07.2021


Özel Sağlık Hastanesi Acil Servis Ünitesi, alanında uzman doktorları ve deneyimli sağlık personeli ile 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Ani gelişen ve hastanın yaşamını ya da yaşam bütünlüğünü tehdit eden tüm acil vakalara tam donanımlı acil servis ünitemizde müdahale edilmektedir.


Hastanemize acil olarak başvuran her hasta önce uygun bir bakım alanına alınmakta ve sorumlu uzman doktorumuz tarafından acil ön muayenesi yapılmaktadır. Kurtarıcı tıbbi girişim hemen uygulandıktan sonra gerekiyorsa ilgili branş uzmanı ile iletişime geçilerek, zaman kaybetmeden acil servise gelmesi sağlanmaktadır. Böylece hem her hastanın acil ihtiyacı karşılanmakta, hem de daha sonra planlanabilecek tetkik ve tedaviler branş uzmanının kontrolünde hemen başlatılmaktadır.

Acil hizmetlerde entegrasyon ve yakın hasta takibi, tıbbi hataları ve yanlış anlamaları engellemektedir. Bu bilinçle kurulan ve hastanın kişisel ihtiyaçlarına duyarlı hareket eden acil servisimiz tüm dallarla tam koordinasyon içinde çalışmakta ve bakım-takip süreçleri birlikte standardize edilmektedir.

Tıbbi cihazlar kullanılarak hizmet verilen acil servisimizde, 24 saat uzman muayenesi, tüm tahlil ve radyolojik tetkik hizmeti raporlarıyla birlikte sunulmaktadır. Ameliyathane, yoğun bakım, görüntüleme ve laboratuvar ünitelerinin her an hazır ve kolay erişilebilir bir konumda olması, acil servisimizde her tür hastayı tetkik ve tedavi edebilmemizi sağlamaktadır.


Acil Servis Donanımı

Resüsitasyon (Yeniden Canlandırma) Odası: Herhangi bir nedenle solunumu durmuş ve kardiyak arrest olan ya da olma ihtimali bulunan, travma nedeni ile acil servise başvuran, kanaması olan, zehirlenen, şuuru kapalı olan, ambulansla hastaneye getirilen hastaların ilk muayene ve tedavisinin yapıldığı kritik hasta takip bölümüdür.

Hasta Muayene Alanları: Ayaktan gelen hastaların muayene, teşhis ve tedavisinin yapıldığı müstakil donanımlı bir odadır.

Müşahede Odası/Alanı: Gerek resüsitasyon odası gerekse hasta muayene odalarında ilk muayene ve tedavileri yapılıp kesin taburcu veya yatış endikasyonu verilemeyen hastaların, en fazla 12 saat süreyle bakım ve tedavilerinin yapıldığı alandır. 8 adet yetişkin, 3 adet pediatrik oda ve 1 adet izolasyon gözlem odasıyla,  hastanın vital bulgularının odalardaki monitörler sayesinde takip edildiği primer tedavi alanıdır.

Müdahale Odası/Alanı: Her türlü sütür (dikiş) atma ve alma, enjeksiyon ve alçı gibi küçük cerrahi işlemlerin yapılabildiği odadır. Lokal anestezi altında yapılacak işlemler müdahale odasında gerçekleştirilir.

Triyaj Alanı:Doktor, acil tıp teknisyeni, paramedik, hemşire ve sağlık memurlarının acil serviste görevli doktor ile koordineli olarak çalıştığı, acile başvuran hastaların karşılandığı, tedavi önceliğinin belirlendiği ve hangi bölümde, kim tarafından tedavi edileceğine karar verilen birimdir.

Dekontaminasyon/Arındırma Odası/Alanı: Nükleer, kimyasal ve biyolojik ajanlara maruz kalanların dekontaminasyonlarının sağlandığı, uygun miktarda duş bulunan alanlardır.

112 İstasyon Birimi: Hastane acil servisleri ve birinci basamak sağlık kuruluşları ile entegre olarak 24 saat kesintisiz ambulans ve acil sağlık hizmeti veren B tipi istasyon ve ekibi için ayrılan, acil servis bünyesinde bulunan, en az bir odalı alandır. Hastanemize ait 1 adet tam donanımlı ilk yardim ambulansı ve bir adet hasta nakil ambulansı bulunmaktadır.


Acil Serviste Kullanılan Hasta Değerlendirme Yöntemleri

Triyaj

Yaralıların veya hastaların yaralanmalarının ciddiyetine göre sınıflandırılması ve tedavi önceliklerinin belirlenmesidir.

Triyajın Amacı

Özellikle toplu kazalarda önem taşır. Sınıflamada tüm olanakları sadece ulaşılan yaralıya sunmak değil eldeki olanakların tümünü en çok yaşam kurtarmak ve sakatlığı önlemek için tıbbi gereksinimlere göre yönlendirmek ve paylaştırmaktır.

CPR Nedir? (Canlandırma)

CPR, bir kişinin kalbinin durması veya nefes alamaması gibi acil durumlarda uygulanan bir prosedürdür. Kardiyo kalp demektir. Pulmoner ise akciğerler manasına gelir. CPR, kalp durduğu zaman kişİye oksijen vermek ve kalp atışlarını geri getirmek içi uygulanan bir yöntemdir.

Ne Zaman Kullanılır?

Kardiyak arrestlerin (Kalbin durması)%75’i evde meydana gelir. Kardiyak arrest olduğu zaman, kalp durur. Bu durumda, hemen 112 aranmalı ve yardım gelene kadar CPR uygulanmalıdır. Eğer CPR yapılmazsa, kalbi duran kişinin beyni 5 ile 10 dakika içinde zarar görebilir.

CPR Neden Önemlidir?

Ani kalp ve solunum durması olaylarında ilk 4 dakika içinde CPR’ a başlandığında yaşam şansı %7'dir. Ani kalp durmasından olan ölümlerin %95'i hasta hastaneye ulaşamadan ölür. Bilinçli yapılacak bir CPR ile bu kişilerin yaşama şansını artırabilirsiniz.

Acil serviste müdahale edilen akut hastalıklar:

 •  Ateş
 •  Kusma
 •  İshal
 •  Yanık
 •  Kesi ve kırık
 •  Kafa travmaları
 •  Şiddetli baş ağrıları
 •  Felç
 •  Beyin kanamaları
 •  Akut batın
 •  Karın ağrıları
 •  Apandisit
 •  Zatürre


Ara Onlıne Randevu