Lütfen Bekleyiniz...
Son Güncelleme Tarihi: 18.10.2021
Uzm. Dr. Taner Değirmenci
Psikiyatri

Yabancı Dil: İngilizce

Eğitimi:  Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi/ Psikiyatri

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr.Abdülkadir  Özbek  Psikodrama  ve Almanya Überlingen Moreno Enstitüsü  Psikodrama Terapistliği

Deneyimi; Sinop Atatürk Devlet Hastanesi 2006-2009

                    Denizli Devlet Hastanesi  2009-2020

Bilimsel, Aktivite, Ödüller ve Makaleler

1.     T. Değirmenci., N. Kalkan_Oğuzhanoğlu, G. Sözeri-Varma, O. Özdel, S. Fenkçi, “Psychological Symptoms in Obesity and Related Factors”, Archives of  Neuropsychiatry (ISI) 42-46 pp, 2015

2.     E. Degirmenci, T. Degirmenci, Y. Dügüncü, G. Yilmaz., "Cognitive Insight in Alzheimer's Disease", American Journal of Alzheimers Disease & Other Dementias (ISI), 263-268pp., 2013 , DOI: 10.1177/1533317513481089

3.     S. Tümkaya, O. Ozdel, T. Değirmenci, N.K. Oğuzhanoğlu., “Bir üniversite hastanesi psikiyatri polikliniği hastalarında psikiyatrik tanı ve tedavi: Bir yıllık geriye dönük araştırma”, Anadolu Psikiyatri Dergisi (ISI), 36-40pp., 2005

4.     E. Değirmenci, T. Değirmenci, E.N. Çetin, Y. Kıroğlu, “Mild encephalitis/encephalopathy with a reversible splenial lesion (MERS) in a patient presenting with papilledema”, Acta Neurologia Belgica, 153-155 pp, 2015

5.      E. Degirmenci, T. Degirmenci, R. Karasu, "Multiple migration defects of cerebral cortex in a patient with epileptic seizures mimicking panic attacks", Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal of Psychiatry (ISI) , 158-159 pp., 2011

6.      E. Değirmenci, T. Degirmenci, N. Kaçar , N. Ongun, "Erişkin dönemde tanı konan bir nörokutanöz sendrom olgusu", Anatolian Journal of Psychiatry (ISI) , 316 pp., 2012

7.      E. Değirmenci, T. Değirmenci,Ç. Erdoğan, D. Aras, Y. Kıroğlu, A. Oğuzhanoğlu, "Sporadik Creutzfeldt-Jakob Hastalığı", Türk Nöroloji Dergisi , 116pp ., 2013

8.     G. Varma, N. Kalkan-Oğuzhanoğlu, T. Değirmenci, F. Ateşci, 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi konferansı dahilinde "41. Ulusal Psikiyatri Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Bir üniversite duygudurum bozukluğu ayaktan hizmet birimi uygulamaları", 153-154 pp., Erzurum, Türkiye, 15-20 Kasım 2005

9.     T. Değirmenci, G. Varma, O. Özdel, N. K. Oğuzhanoğlu, S. Fenkçi, 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi konferansı dahilinde "41. Ulusal Psikiyatri Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Obez olan ve olmayan bireylerde kontrol odağının karşılaştırılması", 191 pp., Erzurum, Türkiye, 15-20 Kasım 2005

10.   T. Değirmenci, N. Kalkan Oğuzhanoğlu, G. Varma, O. Özdel, S. Fenkçi, 47. Ulusal Psikiyatri Kongresi konferansı dahilinde "47. Ulusal Psikiyatri Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Obez bireylerde depresyon ve anksiyete belirtilerinin yaşam kalitesi, benlik saygısı ve yeme tutumu ile ilişkisi", 122 pp., Antalya, Türkiye, 26-30 Ekim 2011

11.  F. Karadağ, Y. Kıroğlu, D. Kırtaş, G. Varma, C. Balcı, T. Değirmenci, 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi konferansı dahilinde "48. Ulusal Psikiyatri Kongresi (ödüle aday sözel bildiriler)" bildiri kitapçığındaki "İlk psikotik atak ve kronik şizofreni hastalarında manyetik rezonans spektroskopi bulgularının karşılaştırılması", 3 pp., Bursa, Türkiye, 09-13 Ekim 2012

12.  Osman Özdel, Taner Değirmenci (C.B. Nemeroff, J.S.Putnam) Beta Adrenerjik Reseptör Antagonistleri, Bölüm: 31.6, s: 2722-2727 Kaplan & Sadock’s, Comrehensive Textbook of Psychiatry, 8. Baskı, Çeviri Editörleri: Hamdullah Aydın, Ali Bozkurt Öncü basımevi, 2007 , 2007

 

 

Ara Onlıne Randevu