Lütfen Bekleyiniz...
Son Güncelleme Tarihi: 18.10.2021
Uzm. Dr. Kazım KÜÇÜKTAŞÇI
Yeni Doğan Yoğun Bakım

Yabancı Dil:

İngilizce

Eğitimi:

-Pamukkale Üniversitesi Yenidoğan Yandal Uzmanlığı  2014

-Pamukkale üniversitesi Pediatri Uzmanlığı   2010

-Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2004

Deneyimi:

-Denizli Özel Sağlık Hastanesi          2015  - Halen

- Tekirdağ Devlet Hastanesi            2014-2015

Bilimsel Aktivite, Ödüller ve Makaleler:

ULUSLARARASI MAKALELER

1. Küçüktaşçi K, Semiz S, Balci YI, Özsari T, Gürses D, Önem G, Saçar M, Düzcan F, Yüksel D, Semiz E. Fatal Pulmonary Embolism Due to Inherited Thrombophilia Factors in a Child With Wolfram Syndrome. J Pediatr Hematol Oncol 2016;38:254-6.

2. Balcı YI, Ergin A, Karabulut A, Polat A, Doğan M, Küçüktaşcı K. Serum vitamin B12 and folate concentrations and the effect of the Mediterranean diet on vulnerable populations. Pediatr Hematol Oncol 2014;31:62-7.

3. Ozdemir OM, Doğan M, Küçüktaşçı K, Ergin H, Sahin O. Paracetamol therapy for patent ductus arteriosus in premature infants: a chance before surgical ligation. Pediatr Cardiol 2014;35:276-9.

4. Semiz S, Küçüktaşçi K, Zencir M, Sevinç O. One-year follow-up of penis and testis sizes of healthy Turkish male newborns. Turk J Pediatr 2011;53:661-5.

5. Balcı YI, Türk M, Ozgür A, Küçüktaşçı K. Evaluation of visceral leishmaniasis diagnosis using indirect fluorescent antibody tests in 4 pediatric patients. Turkiye Parazitol Derg 2011;35:114-6.

6. Ozdemir O, Polat A, Cinbis M, Kurt F, Kucuktasci K, Kiroglu Y. Dandy-Walker's variant and tetralogy of Fallot with atrial septal defect and patent ductus arteriosus and primary hypothyroidy-a new association. Indian J Pediatr 2009;76:433-5.

7. Özdemir ÖMA, Kılıç İ, Küçüktaşçı K, Gürses D, Karaca A, Oto M, Çetin GO, Caner V. Congenital Arterial Thrombosis in Newborn: a Case Report. Balkan Med J 2011;28:331-334.

8. Yasemin Isık Balcı, Serap Semiz, Kazım Kucuktascı, Abdullah Karaca, Murat Caglar, Ozgur Sevinc. Evaluation of Glucose Metabolism in Hepatitis Serology Negative Beta Thalassemia Major Patients. Kuwait Medical Journal 2013;45:113-117.

9. Akin M, Şahin Ö, Küçüktaşci K, Kaya B, Gozkeser E, Çağlar M, Erdoğan F. Direct antiglobulin test (Coombs') positive autoimmune hemolytic anemia induced by Epstein-Barr virus infectious mononucleosis in two children. J Infect Dis Immun 2011;3:14-16.

ULUSAL MAKALELER

1. Küçüktaşçı K, Semiz S. Karaca A. Psödohipoaldosteronizm: Olgu Sunumu. J Curr Pediatr 2009;7:151-153.

2. Özdemir ÖMA, Küçüktaşçı K, Şahin Ö, Akpınar A, Ergin H. Yenidoğanda Alkol İntoksikasyonu: Bir Olgu Sunumu. J Curr Pediatr 2013;11:39-41.

3. Ergin H, Şahin Ö, Deniz M, Özdemir ÖMA, Küçüktaşçı K, Hatipoğlu C. Anne Sütüyle Beslenen Yenidoğanlarda Hipernatremik Dehidratasyon. J Curr Pediatr 2013;11:51-56.

4. Özdemir ÖMA, Ergin H, Küçüktaşçı K, Şahin Ö, Çördük N, Karadağlı E, Yıldırım B. Oktreotid ile Tedavi Edilen Konjenital Şilotoraks Olgusu. J Curr Pediatr 2015;13:68-71.

5. Özdemir ÖMA, Gürses M, Küçüktaşçı K, Koçyiğit A, Ergİn H. Periventriküler/intraventriküler kanamalı yenidoğanlarda risk faktörleri. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 2015;5:161-166.

6. Çördük N, Ürey T, Küçüktaşçı K, Özdemir ÖMA, Herek Ö, Büke AS, Koltuksuz U, Ergin H. Yenidoğan pnömotorakslı olguların değerlendirilmesi. Pam Tıp Derg 2014;7:47-51.

7. Özdemir ÖMA, Küçüktaşçı K, Şahin Ö, Eliaçık Ç, Ergin H.  Yenidoğanda Anti-E’ye Bağlı Subgrup Uyuşmazlığı: İki Olgu Sunumu. ADU Tip F nak Derg 2014;15:77-8.

8. Ergin H, Küçüktaşçı K, Özdemir ÖMA, Eliaçık Ç, Gürses D, Yüksel S, Polat A, Şahin Ö, Tufan NLŞ, Özcan AV. Santral Ven Kateterli Bir Yenidoğanda Enalaprile Bağlı Akut Böbrek Yetmezliği ve Metilen Tetrahidrofolat Redüktaz A1298C Homozigot Gen Polimorfizmiyle İlişkili Juguler Ven Trombozu. Turkiye Klinikleri J Pediatr 2013;22:90-3.

9. Küçüktaşçı K, Ergin H, Çırak B, Kıroğlu Y. Örgü şişiyle ev kazası sonucu gelişen penetran meningoensefalit ve bos fistülü. Ege Tıp Dergisi 2010;49:117-122.

10. Özdemir ÖMA, Kılıç İ, Küçüktaşçı K, Gürses D, Azdemir Ü. Holt-Oram Sendromu: Olgu Sunumu. Sendrom Dergisi 2011;23:28-31.

11. Şahin Ö, Ergin H, Küçüktaşçı K, Öztekin Ö, Özdemir ÖMA, Akbulut M. Prematüre bir bebekte konjenital brusellozis. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2015;58:102-105.

12. Gürses M, Özdemir ÖMA, Ergin H, Küçüktaşçı K, Ürey T. Yenidoğan yoğun bakım ünitemizde respiratuvar sinsisyal virüs kaynaklı alt solunum yolu enfeksiyonu tanısıyla izlenen olguların değerlendirilmesi. Pam Tıp Derg 2016;9:105-110.

13. Küçüktaşçı K, Samancı N, Demirkol M, Koşumcu İ, Taşkaldıran D, Güngör ZE, Balcı H. ‘Hood’ ile oksijen verilerek tedavi edilen belirgin pnömotorakslı bir yenidoğan olgusu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2016;59:28-30.

14. Küçüktaşçı K, Semiz S, Çolpan A. Akut İnfantil Hemorajik Ödem. Türkiye Çocuk Hast Derg 2010;4:109-113.

15. Özdemir ÖMA, Küçüktaşçı K, Doğan M, Şahin Ö, Ergin H. Paracetamol therapy in a preterm newborn with patent ductus arteriosus. Turk Pediatri Ars 2013;48:82-84.

16. Özdemir ÖMA, Küçüktaşçı K, Özdemir E, Ürey T, Ergin H, Evrengül H. Neonatal Bartter Sendromu: Bir Yenidoğan Olgusu. J Pediatr Res 2014;1:89-91.

17. Ergin H, Tan M, Küçüktaşçı K, Ergin Ş, Yalçın N, Özdemir ÖMA. Yenidoğanda perinatal asfiksiye bağlı hipo-/hiperkalsemi ile giden subkutan yağ nekrozu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2013;56:184-7.

BİLİMSEL ÖDÜLLER

1. ''YENİDOĞAN RATLARDA OLUŞTURULAN ASTROSİT HÜCRE KÜLTÜRÜNDE BİLİRÜBİN NÖROTOKSİSİTESİNE REKOMBİNANT ERİTROPOETİNİN ETKİSİ'' isimli ve yazarları ''Kazım Küçüktaşçı, Hacer Ergin, Hakan Akça, Onur Tokgün, Bülent Özdemir'' şeklinde olan çalışmam,  10-12 Nisan 2014 tarihleri arasında gerçekleşen 22. UNEKO kongresi'nde hayvan çalışmaları dalında sözlü bildirilerde 1.'lik ödülü almıştır.

Ara Onlıne Randevu