Lütfen Bekleyiniz...
Son Güncelleme Tarihi: 27.05.2020

Kanser

Organizmayı oluşturan hücrelerin, organizmanın normal kontrol mekanizmalarından bağımsız olarak çoğalması sonucu ortaya çıkan hastalıklar grubunun ortak adıdır. Kanser, klonal bir hastalık olup, hücre çoğalmasını düzenleyen mekanizmalardaki bir bozukluk sonucu oluşur.

• Tıptaki gelişmelere koşut olarak insan ömrünün uzaması; teknolojik gelişmelere bağlı olarak da yaşam biçimi ve beslenme alışkanlıklarının değişimi, kalp damar hastalıkları ve kansere bağlı ölümlerin artmasına neden olmuştur.

• Gelişmiş ülkelerde kanser görülme sıklığı 100.000 nüfusta yıllık 350-550 arasında iken ülkemizde ise bu sayı 100.000’de 250 civarındadır.


Radyasyon Onkolojisi:

İyonizan radyasyonların tedavide kullanımı, diğer tedavi yöntemleriyle etkileşimi, kanserin etiyolojisi, önlenmesi, biyolojisi ve tedavisi ile ilişkili bir bilim dalıdır.

Radyoterapi:

İyonizan radyasyonların, başta kanser olmak üzere bazı benign hastalıklarda kullanılmasını kapsamaktadır. Kanserli hastaların yaklaşık üçte ikisi hastalık sürecinin bir bölümünde radyoterapiye gereksinim duymaktadır. 1895’te Wilhelm Conrad Röntgen’ in x ışınını tanımlamasından birkaç yıl sonra kanser tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemizde de 1900 yılında Dr. Sufyan Bey tarafından ilk radyoterapi uygulamaları yapılmıştır.

İyonizan radyasyonlar, hücrelerdeki genetik kodu oluşturan DNA’yı etkileyerek, hücrenin ölümüne neden olmaktadır. Normal hücreler

DNA’da oluşan hasarı, kanser hücresine oranla daha fazla onarma kapasitesine sahiptir. İşte aradaki bu farktan yararlanılarak iyonizan radyasyonlar tedavide kullanılmaktadır. Radyoterapide hedef, normal hücrenin oluşturduğu dokulara en az ışın dozu verilirken, tümörlü dokuya onu ortadan kaldırabilecek en yüksek dozu vermektir. Teknolojik gelişmeler ve uzun yılların bilgi birikimi, günümüzde, hem hedef dokunun belirlenmesi hem de belirlenen hedefin daha doğru bulunmasına olanak sağlamıştır. Böylece yan etkileri daha az, buna karşın hastalığı kontrol etme oranı daha yüksek radyoterapi uygulamaları olanaklı hale gelmiştir.


3 Boyutlu Konformal Radyoterapi: 

Bilgisayarlı tomografi kesitleri üzerinde belirlenen hedef hacimlere bilgisayarlı radyoterapi planlaması ile volümetrik radyoterapi uygulamasıdır. Burada bilgisayar teknolojisinden yararlanılarak kişiye özgü tedavi yapılmaktadır.


Ara Onlıne Randevu