Lütfen Bekleyiniz...
Son Güncelleme Tarihi: 01.07.2021


Nöroloji sinir sistemi fizyolojisi ve hastalıkları ile ilgilenen tıbbi bilim dalıdır. Sinir sistemi; beyin, spinal kord (omurilik) ve periferik sinir sisteminden oluşur. Bu üç bölümden herhangi birinde gelişen ve cerrahi müdahale gerektirmeyen hastalıkların tedavisi nöroloji bölümü tarafından yapılır. Nöroloji, erişkin ve çocuk nörolojisi olarak iki ayrı branşa ayrılır. Nöroloji bölümümüzde uzmanlarımız tarafından poliklinik ve yatarak tedavi hizmetlerinin yanı sıra yoğun bakım gerektiren hastalıkların takibinde yoğun bakım hizmeti verilir.  


Beyin, omurilik ve sinir sisteminin özelliklerini araştıran, çeşitli sebeplerle bu sistemde ortaya çıkan bozuklukları ve hastalıkları inceleyen Nöroloji, Nöroşirurji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Radyoloji, Kardiyoloji, Kalp-Damar Cerrahisi, İç Hastalıkları, Yoğun Bakım ve Reanimasyon Üniteleri, Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarları ile multidisipliner çalışma sistemiyle hastalarına tanı, tedavi ve takip hizmeti vermektedir.Nöroloji Kliniği’nin Hizmet Verdiği Hastalıklar;


AĞRI

 • Başağrısı,migren ve diğer baş ve yüz ağrıları
 • Her türlü Nöropatik ağrılar
 • Sırt boyun ve extremite ağrıları

ÖZEL DUYU BOZUKLUKLARI

 • Koku tat duyusu bozuklukları
 • Görme ve göz hareketleri bozuklukları
 • Sağırlık Başdönmesi ve denge bozuklukları

EPİLEPSİ VE BİLİNÇ BOZUKLUKLARI

 • Epilepsi ve diğer nöbetli hastalıklar
 • Koma ve Bilinç bozukluğuyla ilgili hastalıklar
 • Baygınlık ve Senkop
 • Uyku ve anormallikleri
 • Konuşma bozuklukları
 • Beyin damar hastalıkları
 • Damar tıkanıklıklarına bağlı felçler
 • Beyin kanamaları ve buna bağlı felçler
 • Diğer nedenlere bağlı felçler
 • Multiplskleroz ve diğer demiyelinizan hastalıklar
 • Parkinson hastalığı ve diğer hareket bozuklukları
 • Tremortik bozuklukları, distoni
 • Beslenme ve vitamin eksikliklerine bağlı bozukluklar
 • Alkol ve alkole bağlı bozukluklar
 • İlaçlar ve toksinlere bağlı nörolojik bozukluklar
 • Omurilik hastalıkları
 • Myastenia gravis ve diğer kas sinir kavşağı hastalıkları
 • Alzeimer hastalığı
 • Bunama( Demans) ya yol açan diğer hastalıklar
 • Periferik sinir hastalıkları
 • Kas hastalıkları
 • Kramp ve spazmlar


TANI KOYMAKTA ÇOK ÖNEMLİ TETKİKLER


Elektroensefalografi (EEG)

Beyni etkilediğinden şüphelenilen sağlık sorunlarında beyinde anormal elektriksel aktivitelerinin takip edilmesi ve kaynak bölgesinin tespit edilmesinde kullanılan tanı yöntemidir.


EEG’de yaklaşık 23 adet elektrod (yuvarlak kesimli, hassas algılayıcı) baş bölgesi derisi üzerine (saçlı bölge) jel yardımı ile yapıştırılarak beynin elektrik dalgaları bilgisayara kaydedilmektedir. Kayıt sonuçları normal beklenilen dalga sıklığı ve büyüklüğüyle karşılaştırılarak beyine ait birçok fonksiyonel bozukluk (sara, vb) tespit edilebilmektedir. EEG tek başına tanı koymaya yetmez, başka tetkiklerin de yapılması gerekebilir.


EEG sırasında hastaya elektrik akımı verilmediğinden hastada acı, ağrı gelişmesi beklenilmez. EEG ile radyasyon maruziyeti olmaz, beyin hasar görmez. Uygulama sırasında hasta oturur veya yatar pozisyonda ve uyanıktır. EEG her yaş grubundaki hastalara (bebek,yaşlı, kadın, erkek) uygulanabilir.


Standart EEG süresi ortalama 20-30 dk olmakla birlikte saatlik veya uykuyu da içerecek şekilde tüm gece EEG’si de çekilebilir.


EEG; sara (epilepsi), şuur kaybı, baygınlık durumu, beynin iltihabi hastalıkları, uyku ve davranış bozuklukları (zihinsel gerilik, tik, yeme bozuklukları, şizofreni, duygudurum bozuklukları), nedeni belirsiz başağrıları gibi sağlık sorunlarının tanısı ile yoğun bakım hastalarının yaşamsal fonksiyonlarının takip edilmesinde kullanılır.


Hastanemizde bulunan tam teşekküllü EEG cihazlarımız ve uzman hekimlerimiz ile beyininizde oluşan anormal elektriksel aktivitelerin tespiti büyük bir titizlik ile yapılmaktadır.


Elektromiyografi (EMG)

Problemli olduğu düşünülen kastaki sağlık sorununun kas kaynaklı bir hastalıktan mı yoksa sinir sisteminin kas üzerindeki etkilerinden mi kaynaklandığını araştırmak için başvurulan bir inceleme yöntemidir.


EMG kas ile ilişkili sinirlerdeki uyarı iletim hızını ve kasların elektriksel olarak kasılma faaliyetlerinin takibinde kullanılır:


Kas İle İlişkili Sinirlerdeki Uyarı İleti Hızının Takibi: Hastayı pek fazla rahatsız etmeyecek şekilde cilt bölgelerine düşük şiddette elektrik akımı uygulanarak sinirlerin uyarı ileti hızı takip edilmektedir, elektiksel aktiviteler cihaz yoluyla kaydedilmektedir.


Kasların Elektriksel Olarak Kasılma Faaliyetlerinin Takibi: Kasa ait elektriksel aktivite kaynaklı sağlık probleminin incelenmesinde EMG’de iğne elektrod kullanılmaktadır. Sorunun kaynağı olan kasa iğnenin ucu doğrudan yerleştirilir; hastaya iğne yoluyla elektrik verilmez, sadece kas faaliyetlerinin takibi ve kaydı için iğnenin basısından yararlanılır. İğnenin bulunduğu bölgeye beyinden gönderilen elektiksel aktiviteler cihaz yoluyla görünür ve işitilir hale getirilir.

EMG uygulama süresi uygulanacak yere, bölgeye göre değişiklik gösterebilir; genellikle süre 30 dk ile 2 saat arasında değişir. İğne EMG’sinde hastanın ilaçlı iğne injeksiyonu kadar acı hissetmesi beklenilmez.


EMG çevresel sinirler (beyinden çıkıp vücudun uç bölgelerine yayılan sinirler) ile kas hastalıklarının tanısında kullanılmaktadır; beyin hastalıkları için tanı değeri taşımamaktadır. Bel-boyun fıtıkları, yüz felci, sinir basıları, doğum veya travma (kaza,vb) kaynaklı zedelenmeler gibi kas-sinir sistemi hastalıklarının tanısında EMG’den faydalanılmaktadır. Tam tanı koymada EMG’nin yanında başka tetkikler de yapılabilmektedir.


EMG incelemesi; elektrofizyolojik inceleme, klinik nörofizyoloji (sinir sistemi işleyişi) ve nöromüsküler (sinir-kas) hastalıkları konularında uzmanlaşmış nöroglar tarafından son model elektronik cihazlar ve bilgisayarlar kullanılarak yapılmaktadır.


BBT(BİLGİSAYARLI BEYİN TOMOGRAFİSİ):Her türlü beyin kanamasının hemen tespitinde tedavisinde ve takipinde bize son derece katkısı olur.

MRG(MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME):Koma inme,beyin damar tıkanıklıkları,tümörler,MS ve daha birçok beyin hastalıklarında tanı koymamızı sağlar,takip ve tedavide bize yardımcı olur.


Ara Onlıne Randevu