Lütfen Bekleyiniz...
Son Güncelleme Tarihi: 12.02.2020

Kardiyoloji, kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır. Yapılan araştırmalar ile biriken bilgi birikimi ve gelişen yeni teknolojiler, diğer araştırmalı ve/veya uygulamalı bilim dallarında olduğu gibi, kardiyoloji alanında da büyük gelişmeler olmasını ve alt bilim dallarının ortaya çıkmasını sağlamıştır.

kardiyoloji içerisinde oluşmuş kimi alt dallar şunlardır:

•Girişimsel kardiyoloji

•Kalp elektrofizyolojisi

Alt dalların ortaya çıkması ve bunların üzerinde özelleşen doktorların ve araştırmacıların çalışması da yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine imkân sağlamaktadır.

Kardiyoloji biliminin tanı ve tedavisini sağlamak için çalıştığı hastalıklar arasında, günümüzün en önemli sağlık sorunları arasında yer alan bazı hastalıklar bulunmaktadır.

Bu hastalıkların birkaçı şöyle sıralanabilir:

• Hipertansiyon

•Aterosklerotik kalp hastalıkları (koroner arter hastalığı gibi)

• Kalp ritmi bozuklukları (aritmiler)

•Doğuştan kalp hastalıkları

Hastanemizin Kardiyoloji ünitesinin kullandığı tanı araçlarından bazıları şunlardır:
Ekokardiyografi

Elektrokardiyografi (EKG) ve ilgili tanı yöntemleriKalp stres testi (“efor testi” ya da “eforlu EKG” olarak da bilinir) Taşınabilir EKG aygıtı (“Holter monitörü” olarak da bilinir) Kandaki kalp enzimlerinin düzeyleri Koroner anjiyografi : Siemens (Artis zee)

Ara Onlıne Randevu