Lütfen Bekleyiniz...
Son Güncelleme Tarihi: 01.07.2021


Kardiyoloji, kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır. Yapılan araştırmalar ile biriken bilgi birikimi ve gelişen yeni teknolojiler, diğer araştırmalı ve/veya uygulamalı bilim dallarında olduğu gibi, kardiyoloji alanında da büyük gelişmeler olmasını ve alt bilim dallarının ortaya çıkmasını sağlamıştır.


Denizli Özel Sağlık Hastanesi bünyesinde yer alan Kardiyoloji bölümlerimizde uzman ve akademik hekim kadro ile uluslararası standartlarda hizmet sunuyoruz. Girişimsel kardiyoloji, noninvazif kardiyoloji (girişimsel olmayan kardiyoloji), elektrofizyoloji ve aritmi gibi uzmanlık alanları ve özellikle son teknoloji ekipmanlar kullanılarak uzman hekimlerce uygulanan minimal invaziv kalp ameliyatları ile öne çıkıyoruz. Kardiyak kateterizasyon ve koroner anjiyografi, koroner anjiyoplasti, stent yerleştirme, kalp pili takılması (biventriküle, ICD) ve tüm acil işlemler konusunda başarıyla hizmet veriyoruz.


Kardiyoloji içerisinde oluşmuş kimi alt dallar şunlardır:


• Girişimsel kardiyoloji

• Kalp elektrofizyolojisi

Alt dalların ortaya çıkması ve bunların üzerinde özelleşen doktorların ve araştırmacıların çalışması da yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine imkân sağlamaktadır.

Kardiyoloji biliminin tanı ve tedavisini sağlamak için çalıştığı hastalıklar arasında, günümüzün en önemli sağlık sorunları arasında yer alan bazı hastalıklar bulunmaktadır. Kardiyoloji bölümlerimizde teşhis ve tedavisi yapılan hastalıklar:


 • Hipertansiyon
 • Düşük tansiyon
 • Çarpıntı
 • Kalp yetmezliği
 • Kalp krizi
 • Kolesterol
 • Kalp enfarktüsü
 • Kalp ritmi bozuklukları (Aritmi)
 • Doğuştan kalp hastalıkları
 • Metabolik Sendrom
 • Kalp kapak hastalıkları
 • Damar sertliği (Ateroskleroz)


Kardiyoloji Kliniğinde Yapılan İşlemler;Elektrokardiyografi (EKG)

Kalbin iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere kalpte meydana gelen elektriksel olayların kaydedildiği bir işlem olup kardiyolojik değerlendirmenin temel bir parçasıdır.Efor Testi ( Treadmill Testi, Egzersiz Stres Testi)

Efor testi, kalp damar hastalıklarının araştırılmasında kullanılan testlerden biridir. Kalbin efora karşı olan yanıtını, efor kapasitesini ve istirahat halinde kalbin beslenmesi için yeterli olan kan akımının zorlayıcı koşullarda da yeterli olup olmadığını saptamak amacı ile kullanılmaktadır.


Test sırasında, hasta dönen bir bant üzerinde yürümektedir. Yürüyüşün hızı ve eğimi doktor tarafından ayarlanmaktadır. Kişi yürüme bandında belli hızlarda yürürken belirli aralıklarla EKG çekimi ve tansiyon ölçümü yapılmaktadır.Transtorasik Ekokardiyografi (TTE)

Kalbin tüm yapısal hastalıklarının (Kalp kası hastalıkları, kalp yetersizliği, kapak hastalıkları, doğumsal kalp hastalıkları, kalp krizine bağlı kalpte oluşan değişiklikleri, hipertansif kalp hastalığı, kalp içi tümörler ve pıhtılar, aort damarı hastalıkları vs) tanısını koymada ilk sırada yer alan ultrasonografi yardımı ile kalbin yapısı ve işlevinin görüntülenmesini, değerlendirilmesini sağlayan tetkiktir.Transözafageal Ekokardiyografi (TEE)

Yemek borusuna yerleştirilen, ucunda ince bir ultrason probu bulunan bir tüp aracılığıyla yapılan endoskopik bir işlemdir. Yemek borusunun kalbin arkasından geçmesi nedeniyle TEE sayesinde kalp ve etrafında yer alan damarlar çok net bir şekilde görüntülenebilmektedir. Yüzeysel ekokardiyografinin yetersiz kaldığı durumlarda, kalp içinde zor görülen pıhtıların saptanmasında, aort damarında yırtıktan şüphelenildiğinde ve ameliyat öncesi, sırası ve sonrasında kalp kapaklarının değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. İşlem, hazırlık süresi dahil yaklaşık 30 dakika sürmektedir.Stres Ekokardiyografi

Önemli bilgiler sağlayan, güvenli ve kolay uygulanabilen bir tekniktir. Treadmill cihazında tempolu bir şekilde yürüterek ya da kol damarından ilaç (Dobutamin) verilerek istenilen stres oluşturulmaktadır. Kalbin stres öncesi ve sonrasında ultrasonografik olarak incelenmesi esasına dayanmaktadır.Stres ekokardiyografi, kalbi besleyen damarlarda (Koroner damarlar) bir tıkanıklık ya da daralma olup olmadığının araştırılmasında, damarlarında sınırda daralma olan hastalarda girişimsel bir tedaviye gerek olup olmadığının saptanmasında ve kalp kapak hastalıklarında hastalığın şiddetinin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.Holter (Ambulatuvar EKG-Ambulatuvar Kan Basıncı)


EKG Holter

Kalp atımları, elektrokardiyografik olarak minimum 24 saat boyunca cep telefonu boyutunda, kemere bağlanabilen bir kayıt cihazı ve EKG elektrodları aracılığı ile kayıt edilmektedir. Kişi günlük yaşamını sürdürürken holter cihazı kalp EKG’ sini kaydetmeye devam etmektedir. Şikayetleri olduğu anda kayıt cihazı üzerinde yer alan bir düğmeye basmak sureti ile işaretlemeye izin vermektedir. Tetkik çarpıntı sıklığına göre 24-48-72 veya 96 saat süre ile sürdürülebilmektedir. Kayıt süresi sonunda cihaz çıkartilmakta ve kayıtlar bilgisayarda analiz edilmektedir.


Çarpıntı, baş dönmesi, fenalık hissi, bayılma, sıcaklık basması, göz kararması gibi ritm bozukluğunu düşündüren şikayetlerin varlığında sık kullanılmaktadır.


Tansiyon Holteri

Kola takılıp tansiyonu 20-30 dakika aralıklarla otomatik ölçüp kaydeden ve sonra bunun dökümünü veren bir cihazdır. Cihaz önceden ayarlanan aralıklarla uyku da dahil olmak üzere 24 saat süreyle otomatik olarak kan basıncı (Tansiyon) ölçümü yapmaktadir. Kişi bu süre boyunca normal yaşantısına devam etmektedir. Süre sonunda cihaz çıkarılarak kaydedilen bilgiler bilgisayarda değerlendirilmektedir.Ara Onlıne Randevu