Lütfen Bekleyiniz...
Son Güncelleme Tarihi: 01.07.2021


Kalp ve damar cerrahisi, bu alanda uzmanlaşmış cerrahlar tarafından kalp ve dört büyük damara yapılan cerrahi işlemlerdir. Kalp-damar hastalıkları Türkiye’de ve dünyada önemli ölüm nedenleri arasında bulunur. Tıptaki ilerlemelerle birlikte bu hastalıklar artık düzenli olarak kontrollerini yaptıran herkeste erken teşhis edilebilir. Cerrahi tedavi gerektiren kalp ve damar hastalıklarından muzdaripseniz sağlık kuruluşlarının kalp ve damar cerrahisi bölümlerinde uzman doktorlar eşliğinde tetkik ve tedavinizi yaptırabilirsiniz.


Hastanelerin deneyimli kardiyak anestezi ekibi ve ileri yaşam destek cihazları ile donatılmış yoğun bakım üniteleri ameliyatların başarı oranına önemli katkıda bulunur ve hastaların ameliyat sonrası sürecini daha rahat geçirmesini sağlar.

Kalp Kapağı Hastalıkları

Ciddi kalp kapağı hastalıklarında uygun tedavi, kapağın cerrahi olarak onarılması veya uygun bir protez kapak ile değiştirilmesidir. Kalp kapağına yönelik cerrahi girişimin şekli ve zamanlaması kapaktaki bozukluğun niteliğine göre değişmektedir.

Ritim Bozukluklarında Cerrahi Girişim

Bazı koroner arter hastalığı veya kalp kapağı hastalıklarında hastada görülen ritim bozuklukları, operasyon sırasında anormal ileti kaynağına yönelik girişimler ile tedavi edilebilir. Bu uygulamalarda anormal ritim ve ileti oluşturan bölgelere lazer - radyofrekans dalgaları uygulanmakta ve Cryo Ablasyon (dondurucu soğuk uygulama) denilen yöntem kullanılmaktadır.

Minimal İnvaziv (Atan Kalpte ve Küçük Kesilerden Yapılan) Kalp Cerrahisi

Uygun ve gerekli olduğunda bazı koroner arter ve kalp kapağı operasyonları, gelişmiş teknolojik donanımlar eşliğinde küçük kesiler altından ve kalp durdurulmadan yapılabilmektedir.

Ayrıca, Doğumsal Kalp Hastalıkları, Periferik (Kol, Göğüs-Karın Bölgesi Ve Bacak) Damar Hastalıkları cerrahi uygulamaları gerçekleştirilmektedir.

Varisler

Varisli hastalarda ilaç tedavilerine ilave olarak kullanılan cerrahi yöntemler:

a)  Stripping ve Mini Flebotomiler: Bozulmuş damar segmentinin, cerrahi olarak küçük kesiler altından çıkarılmasıdır. Kesiler; bacakta genelde kasık bölgesine, diz ve diz altına yapılmaktadır. Kesilerin küçük olması, bazen dikiş gerektirmemesi kozmetik yönden önemlidir.

b)  Lazer ve Radyofrekans Ablasyon: Varisli damar segmenti içine lazer veya radyofrekans dalgalar üreten bir kateter yerleştirilmesi ve bu yolla damar duvarının tahrip edilerek kapatılması yöntemidir. Kapanan varisli damar bir süre sonra yok olmaktadır.

c) Skleroterapi ve Köpük Tedavisi: Uygun çaptaki varisler, varisli damar içine yapılan injeksiyonlar ile tedavi edilebilir. İnjeksiyon ile verilen madde, damar duvarının tahrip olarak yapışmasına yol açar. Lümeni kapanmış ve tıkanmış olan damar bir süre sonra yok olur.

Diyaliz İçin Fistül Operasyonları ve Kateter Uygulamaları

Kronik böbrek yetmezliğinde hastaların hemodiyaliz ünitesine bağlanmaları için yüksek debili bir damara gereksinim vardır.

Bu ihtiyaç genellikle kol atardamarı ile toplardamarı arasında bir ilişki ve geçiş yaratan Arteriovenöz Fistül operasyonları ile sağlanır.

Bazı durumlarda ise hastaların hemodiyalize girebilmeleri için derin toplardamarlara yerleştirilen geçici ve kalıcı kateterler kullanılmakta ve takip edilmektedir.Kalp ve damar cerrahisi bölümünde yapılan uygulamalar


 •  Koroner by-pass ameliyatları 
 •  Kapak onarım ve replasmanları 
 •  Aort anevrizmaları ve ritim bozukluklarının cerrahi tedavileri 
 •  Aort anevrizmaları ve ritim bozukluklarının cerrahi tedavileri 
 •  Pulmoner thromboembolizm 
 •  Aort hastalıkları


Kardiyotorasik Cerrahi

 •  İleri kardiyak hastalık tedavisi
 •  Yüksek riskli hastaların tedavisi
 •  Kalp yetmezliği cerrahisi-ventiküler rekonstrüksiyon
 •  Hipertrofik kardiyomyopati
 •  Pulmoner tromboendarterektomi
 •  Kompleks kapak tamirleri
 •  Aortik anevrizma tamiri
 •  Kapak koruyucu aortik kök replasmanı başlıca ilgilendiğimiz konular.

Vasküler ve Endovasküler Cerrahi

 •  Anevrizma tamiri 
 •  Aortik ve torasik endogreftler 
 •  Karotis stent 
 •  Karotis endarterektomi 
 •  Alt ekstremite bypass cerrahisi ve stent işlemi 
 •  Üst ekstremite bypass cerrahisi ve stent işlemi 
 •  Balon anjioplasti ve stent implantasyonu


Pediatrik Kardiak Cerrahi

Merkezimizde bebek ve çocukların da kalp ameliyatlarını gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz çocuğun bir daha ameliyata gerek kalmayacak şekilde ilk ve son ameliyatını yapmak.

Pediatrik Kardiak Cerrahi ve Kardiyoloji

İşbirlikçi ve multidisipliner bakım anlayışıyla pediatrik kardiyoloji ve pediatrik kalp cerrahisi arasında sorunsuz bir işbirliği vardır.

Fetal Program ve Özel Doğum Ünitesi

Pediatrik yan dal konsültasyonu ile birlikte, kapsamlı, multidisipliner prenatal tanı ve tedavi.

Tanı, plan ve cerrahiye hazırlık ve doğumda uygun seviyede bakım, nihayetinde gelişmiş sonuçlara yol açar.

Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyon (ECMO) Programı

ECMO programı ülkenin en büyük ve aktif extracorporeal life support organizasyon merkezidir (ELSO). Merkezimizde oldukça kritik ve başka bir yerde tedavi olamayan hastalara sağlık hizmeti sunmaktayız.

Girişimsel Kardiyoloji

Tam spektrumlu girişimsel tedaviler ve kateterizasyon labaratuvarımızla hastaya konforlu ve güvenli hizmet sunuyoruz.

Aritmi Merkezi

Merkezde neler var?

 • Elektriksel aktivitenin eşzamanlı görüntülenmesi için gelişmiş bilgisayar haritalama sistemi
 •  Kompleks aritmilerde ileri ablasyon teknikleri
 •  Implantable cardioverter devices ( ICD)
 •  Kardiyak resenkronizasyon tedavisi ( CRT)
 •  Cerrahi MAZE prosedürleri

Kardiovasküler Görüntüleme

Kardiovasküler görüntüleme sayesinde kalbi daha iyi görme şansını yakalıyoruz.Kalbi görüntülemek için yeni yöntemlerin çoğalması hizmet kalitesini de artırıyor.

Ekokardiyografi programı neleri kapsar?

 •  Kardiyak MRI
 •  2 Boyutlu 256 Multi –Slice CT
 •  Nükleer Kardiyoloji

Koruyucu kardiyoloji programı, doktorlar, hemşireler, diyetisyenler ve fizyoterapistlerden oluşan multidispliner programdır.

Ara Onlıne Randevu