Lütfen Bekleyiniz...
Son Güncelleme Tarihi: 27.05.2020

HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ (HBOT) NEDİR?

(HBOT) bir basınç odasında tümüyle basınç altına alınan hastaya aralıklı olarak %100 oksijen solutmak suretiyle uygulanan medikal bir tedavi yöntemidir. Hasta, oksijeni basınç odasının türüne ve hastanın durumuna göre, maskeden, başlıktan, ortamdan yada endotrakeal tüpten alabilir.

 

HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ UYGULANAN HASTALIKLAR

 • Yara iyileşmesinin geciktiği durumlar (Diyabetik, non-diyabetik)
 • Venüz ülserler
 • Tromboanjitis obliterans-Buerger ülserli yaralar Operasyon sonrası enfeksiyon ve yaralar Periferik vasküler hastalıklar Kronik osteomyelitler
 • İç eklem protezine bağlı infeksiyon ve İnflamatuar reaksiyon İnternal ortopedik protez cihazları implantları ve greftlerinin komplikasyonları Amputasyon güdüğünün nekrozu
 • Kafa kemikleri, sternum ve vertebraların akut osteomiyelitleri Crush yaralanmaları, kompartman sendromu ve diğer akut travmatik iskemiler Radyasyon nekrozları Yumuşak dokunun nekrotizan infeksiyonları (derialtı,kas,fasya)
 • Gazlı gangren
 • Tutması şüpheli deri flepleri ve greftleri Kemiğin idiopratik aseptik nekrozu (evre 1, erken evre 2)
 • Santral retinal arter ve dal tıkanıklıkları (ilk 5 gün)
 • Ani işitme kayıpları (ilk 30 gün)
 • Hipoksik/Anoksik ensefalopatiler (ilk 5 gün)
 • Karbonmonoksit, siyanid zehirlenmesi, akut duman inhalasyonu (ilk 5 gün) Dekompresyon hastalığı (vurgun hastalığı)
 • Hava ve gaz embolisi Beyin apsesi
Ara Onlıne Randevu