Lütfen Bekleyiniz...
Son Güncelleme Tarihi: 20.11.2023
İçindekiler
  Haklarınız ve Sorumluluklarınızdan Haberdar mısınız ?

  Sağlık hizmetleri, yaşamsal önemi nedeniyle, kişilerin hak ve sorumluluklarından ödün verilemez niteliktedir. Hastanelerimize başvuran tüm hastalarımız ve yakınlarının hastanelerimizden hizmet aldıkları süre içinde sahip oldukları tüm haklarına saygı duyuyoruz. T.C. Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Yönetmeliği’nden yararlanarak hazırladığımız bu kaynak; hastalarımızı sahip oldukları haklar ve hizmet alımı sırasında yerine getirmeleri gereken sorumlulukları hakkında bilgilendirme amaçlıdır.

   

  Hasta Hakları

   

  Hasta hakları uluslararası ve ulusal mevzuat ile teminat altına alınan, tıbbi yardım talep eden ve bu amaçla bir sağlık kuruluşuna başvuran kişinin o sağlık kuruluşunda kendisine verilen tüm hizmet süreci içerisinde haklarının korunması adına yapılan uygulamaların tamamıdır.

   

  Hasta hakları, insan sağlığının yüksek düzeyde korunmasını ve sağlık hizmetlerinin yüksek kalitede verilmesini amaçlar.  1. Hizmetlerden Yararlanma Hakkı: Hastanemize başvuran her birey, dil, din, ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir. Hayatını sağlıkla sürdürmesi için gerekli olan koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinden hakkaniyet içerisinde yararlanma hakkına sahiptir.

  2. Bilgilendirme ve Bilgi İsteme Hakkı: Hastalarımız hem sağlık durumu hakkında hem de mevcut sağlık hizmetleri ve onlardan nasıl yararlanabileceği konusunda bilgi alma, kendisi ve hastalıklarıyla ilgili belgeleri görme ve edinme hakkına sahiptir.

  3. Rıza ve Onay Hakkı: Hastalarımız yeterli ölçüde bilgilendirildikten sonra önerilen tedaviyi kabul etme, reddetme ya da durdurulmasını isteme hakkına sahiptir.

  4. Sağlık Kuruluşunu ve Personelini, Seçme ve Değiştirme Hakkı: Hastalarımız hangi tanı ve tedavi yönteminin kullanılacağını, tedavilerinden sorumlu doktor, hemşire ve diğer sağlık personelini seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

  5. Mahremiyet ve Gizlilik Hakkı: Hastalarımız kişisel bilgilerinin, sağlık durumlarının, teşhis ve tedavi süreçlerinin veya özel ziyaretlerinin içeriğinin gizli tutulmasını talep etme hakkına sahiptir.

  6. Saygınlık Görme Hakkı: Hastalarımız güler yüzlü, nazik, şefkatli yaklaşımla ve temiz çağdaş bir ortamda sağlık hizmeti alma hakkına sahiptir.

   

  7. Dini Vecibelerini Yerine Getirme Hakkı: Hastalarımız sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve tedaviye engel olmadığı sürece dini vecibelerini yerine getirme hakkına sahiptir.

   

  8. Ziyaret ve Refakat Hakkı: Hastalarımız hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun bir şekilde ziyaretçi kabul etme ve refakatçi bulundurma hakkına sahiptir. ( Pandemi ve özel koşullarda o döneme ait şartlar geçerlidir.)

   

  9.Bilgi Alma Hakkı : Hasta dosyasını (basılı, yazılı) hasta görmek isterse, hekimin izni ile bir görevli refakatinde ve yerinde görmesine izin verilebilir. Kişi bilgilerinin kendisi dışında bilgi paylaşımı mümkün olmamakla birlikte, Özel nitelikli kişisel verilerin hasta aile üyeleri ve onay verdiği diğer kişilere aktarımına yönelik açık rıza formunun (KV.YD.20) doldurulması sonrasında formda belirttiği kendisi dışındaki onay verdiği kişilerle paylaşım yapılabilmektedir.

   

  10. Güvenlik Hakkı: Hastalarımız can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlık hizmetlerindeki risklerden ve tıbbi hatalardan korunma hakkına sahiptir.

   

  11. Konsültasyon ve İkinci Görüş isteme Hakkı: Hastalarımız tedavisi ile ilgilenen hekim dışında aynı branşta görev yapan bir başka hekimden sağlık durumu hakkında bilgi alma ya da farklı bir branştan bir uzman ile konsültasyon yapılmasını isteme hakkına sahiptir.

   

  12. Şikâyet /Görüş ve Öneri Bildirme Hakkı: Hastalarımız haklarının ihmali halinde hastanemizde şikâyet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi, sonuçlandırılması ve sonucundan haberdar edilmesi hakkına sahiptir.

   

   

  Hasta Sorumlulukları

   

  Hasta sorumlulukları hastanın bir sağlık kurulusuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir.

   

  1. Genel Sorumluluklar: Hastalarımız kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmaktan ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymaktan sorumludur.Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmaktan sorumludur.

   

  2. Sosyal Güvenlik Durumu: Hastalarımız sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmekten sorumludur.

   

  3. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme: Hastalarımız yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz bildirmekten sorumludur.

   

  4. Hastane Kurallarına Uyma: Hastalarımız başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymaktan sorumludur. Hastalarımız Sağlık Bakanlığı ve ilgili sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymaktan sorumludur. Hastalarımızın tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecinde sağlık çalışanları ile iş birliği içinde olmaktan sorumludur. Hastalarımız tetkik ve tedavi giderlerini ödemekten sorumludur. Hastalarımız randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uymaktan ve değişiklikleri ilgili yere bildirmekten sorumludur. Hastalarımız hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermekten sorumludur. Hastalarımız hastane malzemelerine vereceği zararları karşılamaktan sorumludur.

   

  5. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma: Hastalarımız tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemek ve anlayamadığı yerleri sormaktan sorumludur. Hastalarımızın tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmekten sorumludur.  

   

  Hastalarımız sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmekten sorumludur.Hastalarımız uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan sorumludur. Hasta Hakları Birimi olarak; hastanemizden arzu ettiğiniz hizmeti almak ve sizlerin memnuniyetini sağlamak için, hastanemizden hizmet alan tüm hasta ve yakınlarının hastanemiz ile ilgili görüş ve düşüncelerini alır. Bildirilen tüm görüşleri ilgili departman yöneticileri ile değerlendirir ve sizlerin talepleri doğrultusunda hizmet kalitemizi artırmak için çalışır, değerlendirme sonrası alınan kararlar ve sonuçlar hakkında bölüme bildirimi yapan hastamıza geri dönüş yaparız. Hasta Hakları birimimizde  sizlerden gelen geri bildirimleri kalite standartlarına uygun şekilde değerlendirir ve sizlere en kısa sürede memnuniyet odaklı dönüş sağlamak amacıyla hizmet sunarız.

  Ara Onlıne Randevu