Lütfen Bekleyiniz...
Son Güncelleme Tarihi: 01.07.2021


Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon nedir?


Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon; kas-iskelet sistemi problemleri, nörolojik hastalıklar, kronik ağrı ve kansere bağlı özürlülük gibi akut ve kronik problemlere bütünsel olarak yaklaşan, tüm yaş gruplarında özürlülüğe yol açan tıbbi durumların önlenmesi, teşhisi, tedavisi ve rehabilitasyonuyla ilgilenen tıp dalıdır.

Denizli Özel Sağlık Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon merkezimizde; kas ve iskelet sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisini düzenlemek, kişilerin fonksiyonel kapasitelerini ve günlük aktivite performanslarını üst düzeye çıkararak yaşam kalitelerini artırmak ve bu doğrultuda tüm sistemlere yönelik kapsamlı bir rehabilitasyon programıyla rehabilitasyon ihtiyacı olan hastaların gereksinimlerini karşılamak amacıyla hizmet veriyoruz.

Rehabilitasyonda amaç, bireyin fonksiyonel kapasitesini artırmak, özürlülüğü önlemek ve iyileştirmek, bireyin günlük yaşamda bağımsız duruma gelmesini sağlamak ve yaşam kalitesini artırmaktır.


Bölümde termoterapi(ısı tedavisi), kriyoterapi(soğuk tedavisi), elektroterapi, hidroterapi(suiletedavi), fototerapi(ışık ile tedavi)gibi fiziksel ajanlarla uygulanan tedaviler, traksiyon, manipülasyon, ve egzersiz tedavileri uygulanmaktadır.

Medikal ve fizik tedavi yanısıra gerekli durumlarda lokal enjeksiyonlar ve girişimsel tedavilerden yararlanılmaktadir.


Nörolojik Rehabilitasyon


Beyinkanalarina veya beyin damarlarında tıkanmaya bağlı felçlerin kafa travmalarından sonra veya multiplskleroz gibi nörolojik hastalıklara bağlı gelişebilen nörolojik sorunların omurilik yaralanmaları sonucunda gelişen felçlerin tedavileri gerçekleştirilmektedir.


Ortopedik Rehabilitasyon


Kalça ve diz ameliyatlarının öncesi ve sonrasında ayak bileği omuz dirsek ameliyatlarindan sonra omuz kol ve bacak kırıklarının tespitlerinin ardından gelişen eklem sertliği ve kas zayıflığına bağlı hareket kısıtlıklarını gidermek için hizmet verilmektedir.


Romatolojik Rehabilitasyon


Romatoidartirit gibi eklemlerde şekil bozuklukları ve hareket kısıtlıgı yapan romatolojik hastalıklarda bel bacak boyun ağrılarının tedavisinde ve tekrarların önlenmesinde, fibromiyalji ve diğer yumuşak doku romatizmalarinda osteoporoza baglı agrıların giderilmesi ve egzersizlerinin planlanmasında hizmet verilmektedir.


Robotik Rehabilitasyon


Alt Estremite (Yürüme Robotu)

Robotik Rehabilitasyon, nörolojik problemleri nedeniyle yürüme güçlüğü çeken

hastaların vücut ağırlığını destekleyerek robotik bacaklar yardımıyla koşu bandı

üzerinde doğru yürüme paterni ile egzersiz yapmalarını sağlayan bir rehabilitasyon sistemidir.

Robotik yürüme sistemi ile yapılan egzersizler, hastanın hareket yeteneğini, denge ve koordinasyonunu artırır.

Yürüme egzersizleri sırasında hasta aktif olarak kollarını da çalıştırabilir. Bu sayede, hastaların egzersize uyumu artırılırken, bilişsel ve motor fonksiyonların gelişimine maksimum katkı sağlanır.

Ayarlanabilir robotik destek derecesi, tehlike anında cihazı otomatik olarak durduran çok yönlü kızılötesi sensörler üst düzeyde hasta güvenliği sunmaktadır.

İnme, nörolojik problemler, omurilik yaralanmaları, travmatik beyin hasarları, multiple skleroz(MS), parkinson, yüküme bozukluğuna yol açan diğer nörolojik problemler, yüküme bozukluğu yaratan ortopedik problemler ve uzun süre yatmaya bağlı gelişen yürüme problemlerinde etkin ve güvenli bir şekilde kullanılır.


Üst Ekstremite (Kol ve El Robotu )


Beyin felci,omurilik felci,doğumsal beyin felci,multiple skleroz (MS),ALS gibi nörolojik problemlerden dolayı elini ve kolunu kullanamayan,güçsüzlük ve istemsiz kasılmaları olan hastalarda kullanılan bir sistemdir.

Rehabilitasyonun hem erken hem de ileri dönemlerinde başarılı sonuçlar vermektedir.

Hastaların el ve kollarını,günlük yaşamda daha iyi kullanmaları için ve beyine doğru sinyallerin gönderilmesinde oldukça başarılıdır.

Bilgisayar sistemi-oyun terapisi mevcuttur.

Pediatrik Rehabilitasyonu

El Rehabilitasyonu


Tedavi Ünitemiz;


İleri ve gelişmiş teknolojik donanıma sahip cihazlarla hizmet veren ünitemiz Türkiyede az sayida oluşturulmuş mevcut fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerindendir. Masaj ve ısıtma hizmeti de veren traksiyonuniti bel ve boyun fıtığı hastalarının tedavisinde sonuç verici teknolojiyi sunar.

Hastanemizde diğer merkezlerden farkı olarak Kısa Dalga Diatermi tedavisi de uygulanmaktadir. bu cihaz tüm romatizmal hastalıklar, kırık sonrası tedaviler bel ve boyun fıtıkları ile özellikle diz eklemi bölgesi kireçlenmelerinin tedavisinde büyük öneme sahiptir.

Büyük merkezlerde kullanılan ve hastanemiz bünyesinde bulunan Stereodynator kombine elektroterapi cihazları tüm hastalarımızın tedavisinde rutin olarak kullanılmaktadır.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezimiz Hastalarımızın tedavisinin rahat şekilde yapılmasını sağlamak icin, onlara faydali olacak şekilde hizmet vermeyi amaçlayıp özel olarak tasarlanmış ve mekanik cihazlarla donatılmıştır.


Fizik Tedavi Yöntemleri

Sıcak tedavisi

Yüzeyel ısıtıcılar olarak hotpackler, ısıtıcı yastıklar ve parafin uygulanabilir. Hotpack silikat jel ile dolu kumaş torbadır. Silikat jeli su çekerek 60-70°C ye kadar ısıtıldıktan sonra bir havluya sarılarak 20ila 30 dakika ısısını kaybetmeden uygulanabilir. Uygulama alanına göre 1-4 cm’lik doku derinliğinde 1,1-3.3°C’lık ısı artışı sağlayabilirler.

  • Kan akımını artırır.
  • Sinir iletim hızını artırır.
  • Tendon ve kollajenin uzama kabiliyetini artırır
  • Eklem sertliğini azaltır.
  • Genel relaksasyon sağlar.
  • Ağrıyı azaltır.

Hidroterapi

Bir motorla sağlanan su hareketi ile hidrostatik basınç, suyun viskozitesi ve kaldırma kuvvetinden faydalanılırken aynı zamanda sıcak suyun ısıtıcı etkisi ile egzersiz için uygun hidroterapi ortamı oluşturulur. Whirpool banyoları ödem tedavisi ve egzersiz için kullanılmaktadır.

Soğuk tedavisi

Soğuk tedavisinde coldpack uygulanır. Soğuk tedavisi: ödemi, ağrıyı, kas tonusunu azaltır ve kas spazmını çözer.

Ultrason ile tedavi

Cilt ve cilt altı yağ dokusundan çok, derin dokularda (kas, tendon, ligaman ve kemikte) ısınmaya yol açan bir yöntemdir. Ultrason yüksek frekanslı ses dalgasıdır. Doku tarafından emilen ses dalgası ısı enerjisine dönüşür ve kas- kemik gibi derin dokuları ısıtmada kullanılır.

Ultrasonun dokulardaki sıvının hareketini sağlayan mikromasaj etkisi de vardır; ödemli dokularda bu etkiden yararlanılır, yara iyileşmesini hızlandırılır.

Laser ile tedavi

Fizik tedavide düşük yoğunluklu, ısıtıcı etkisi olmayan laser kullanılır. Dolaşımı, biyolojik aktiviteyi artırır, hücreler arası ilişkiyi düzenler, kollajen sentezini artırır ve doku iyileşmesini hızlandırır. FTR düşük yoğunluklu laserin temel olarak iki kullanım amacı vardır: Akupunktur benzeri etki gösteren stimülasyon tedavisi ve özellikle tenisçi dirseği, topuk dikeninde kullanılan bölgesel ağrılı sendromlarda bölgesel ışınlamadır.

Aralıklı pnömatik kompresyon tedavisi

Aralıklı basınç uygulayarak toplardamarlar ve lenf damarlarındaki sıvının kol veya bacaktan kalbe doğru pompalanmasını sağlar. Kan dolaşımını düzenlemeye yardımcı olur. Ödem ve lenfödem tedavisinde uygulanır.

Elektrik stimülasyonu

TENS deri üzerine yerleştirilen yüzeyel elektrotlar aracılığıyla uygulanan ağrı kesici elektrik akımıdır. Elektrik akımlarıyla ağrının omurilik seviyesinde iletimini baskılar.

  • Ağrıyı azaltmak
  • Sağlıklı kası güçlendirmek
  • Zayıf kası güçlendirmek
  • Kas spazmını çözmek
  • Ödem tedavisi


Devamlı Pasif Hareket Cihazı (Continuous Passive Motion - CPM)

CPM cihazı, sıklıkla diz cerrahisi sonrasında ortopedik rehabilitasyon programında eklem kıkırdağının beslenmesini artırmak, eklem hareketini sağlamak ve efüzyonu önlemek için kullanılır.

Traksiyon

Traksiyon, çekme kuvvetiyle yumuşak dokuları germeye ve eklem yüzeyleri ve kemik yapıları birbirinden ayırmaya yarayan bir tekniktir. Manuel, mekanik, motorize veya hidrolik olabilir.

Traksiyonun omurgadaki etkileri:

  • Omurlar arasındaki aralığı genişletir.
  • Omurga çevresindeki kasların gerilmesini ve kas spazmının çözülmesini sağlar.
  • Omurgadaki arka eklem aralıklarını genişletir.
  • Disk basıncını azaltır.

Traksiyon disk hernisi (fıtık) tedavisinde kullanılır. Ciddi kemik erimesi, kireçlenmeye bağlı çok seviyeli bel fıtığı, omurgada stabilite kaybı, omurgada kırık, ciddi omurilik basısı, enfeksiyon ve tümör varlığında uygulanmaz.

Masaj

Ortez uygulamaları

Vücudu desteklemek, düzeltmek, hareketini engellemek ve fonksiyonel hareket sağlamak amacıyla kullanılan cihazlara ortez denir. Ortez ekibini FTR uzmanı, ortez- protez teknisyeni, fizyoterapist ve hasta oluşturur. FTR alanında boyun- bel korseleri, el bileği atelleri ve yürüme ortezleri sıklıkla reçete edilen ortezlerdir. Yürüme ortezlerinin amacı, hastanın ayağa kaldırılması ve normale en yakın şekilde yürümesinin sağlanmasıdır.

Biofeedback

Biyofeedback vücudun fizyolojik fonksiyonlarını öğrenerek kontrol etmektir. Elektronik cihazlarla işitsel ve görsel sinyaller göndererek kişiye fiziksel fonksiyonlarla ilgili bilgi veren ve kişinin bu bilgileri kullanarak fonksiyonlarının farkında olmasını ve değiştirebilmesini sağlayan bir yöntemdir.

Biyofeedback egzersiz tedavisine yardımcı bir uygulamadır. Rehabilitasyon programının bir parçası olarak kullanılan denge biyofeedback cihazıyla hastalar denge ve duruşu düzeltmeye ve iyileştirmeye yönelik çalıştırılırlar.

 • Egzersiz Tedavisi

Egzersizler; duruşu düzeltir, kasları güçlendirir, esnekliği sağlar, dayanıklılığı ve aerobik kapasiteyi artırır. Egzersiz programı, fizik tedavi uzmanı tarafından hastanın ihtiyacına ve fonksiyon bozukluklarına göre özel olarak planlanır. Planlanan egzersizleri fizyoterapist, hastaya öğretir ve kendi gözetiminde hastanın bu egzersizleri doğru şekilde yapmasını sağlar. Egzersizlerin doğru olarak yapılması hem ağrılarının azalması hem de hastanın güvenliği için önemlidir. Egzersiz programı kişiye özel (bireysel) olmalı, fonksiyonu düzeltmeli ve hasta için güvenli olmalıdır.

Egzersiz tedavisini, koruyucu egzersizler ve tedavi edici egzersizler olarak ikiye ayırabiliriz:

Koruyucu egzersiz:

Bireyin fiziksel fonksiyonunu korumak, sakatlanmaları önlemek, genel iyilik hali ve fitness sağlamak amacıyla kişiye özel olarak hazırlanan egzersiz programıdır.

Tedavi edici egzersiz:

Ağrıyı gidermek, kas güçsüzlüğü, eklem hareket kısıtlılığı, duruş bozukluğu, denge ve yürüyüş bozukluğu gibi fiziksel fonksiyon bozukluklarını tedavi etmeye yönelik uygulanan egzersizlerdir.

Egzersiz tedavi şekilleri nelerdir?

  • Aerobik egzersizler (yürüyüş, bisiklet gibi)
  • Kas güçlendirme egzersizleri
  • Germe egzersizleri
  • Postür eğitimi
  • Modifiye pilates egzersizleri
  • Denge ve koordinasyon eğitimi
  • Derin duyu eğitimi
  • Yürüme egzersizleri
  • Gevşeme egzersizleri
  • Solunum egzersizleri


Pilates egzersizleriyle tedavi

Duruş bozuklukları tedavisinde, bel ağrılarında ve fibromiyaljide modifiye edilerek FTR egzersiz programı içinde uygulanır. Egzersizle birlikte nefesin koordinasyonuna, duruş ve gövdeyi güçlendirmeye odaklanır. Kasları güçlendirir, esneklik sağlar ve duruşu düzeltir. Pilateste uygulanan egzersizler; nefes egzersizleri, karın kaslarını güçlendirme ve stabilizasyon, sırt kaslarının güçlendirilmesi, kürek kemiği çevresi kasların mobilizasyonu ve güçlendirilmesi, gevşeme egzersizleri ve esneme egzersizleridir.

Günlük hayatta oturma ve ayakta durma sırasında alışkanlık haline getirilen duruş bozuklukları omurga çevresindeki kasları, bağları ve eklemleri zorlayarak ve bu kaslara yük bindirerek ağrıya yol açabilir. Pilates egzersizleriyle duruş bozuklukları düzeltilmeye çalışılır. Bel ve karın kasları güçlendirilerek bu bölge stabilize edilir.

Egzersiz güvenliği

Bireyin egzersiz tedavisi programında egzersizler fizyoterapist gözetiminde veya bağımsız olarak da yapılsa güvenlik temel konulardan biridir.

Egzersiz sırasında hastanın güvenliğini etkileyen faktörler nelerdir?

  • Hastanın mevcut sağlık durumu ve özgeçmişi
  • Kullandığı ilaçlar
  • Egzersizin yapıldığı çevre
  • Egzersiz ekipmanlarının iyi çalışması ve hastaya uygunluğu
  • Hastaya önerilecek egzersizin tipi, yoğunluğu, hızı ve süresi

FTR uzmanı tüm bu faktörleri dikkate alarak hasta için güvenli egzersiz programını planlar ve kendi gözetiminde egzersizleri yaptırırken bu faktörleri kontrol ederek hasta güvenliğini sağlar. Evde veya spor salonunda egzersiz yapan hastaların güvenliği için hastaya bu konuda eğitim vermek gerekir.

Kas Ağrısı Sendromları ve Fibromiyalji Tanısı ve Rehabilitasyonu

Bölgesel kas ağrısı sendromu (miyofasial ağrı sendromu) nedir?

Miyofasial ağrı sendromu kasta basmakla ağrılı gergin bant ve tetik noktaların varlığıyla karakterize bölgesel kas ağrısı sendromudur. Kasta ağrı, hassasiyet, tutukluk, güçsüzlük ve çabuk yorulma görülür.

Bölgesel kas ağrısı sendromunun (miyofasial ağrı sendromu) risk faktörleri nelerdir?

Travma, kasın tekrarlayıcı şekilde zorlanması ve aşırı kullanımı, kasın kondisyon kaybı ve uzun süre sabit pozisyonda kalması, duruş bozukluğu, omurganın mekanik bozuklukları, eklem bozuklukları, psikolojik stres, uyku bozukluğu, metabolik bozukluklar (vitamin eksikliği, hipotiroidi gibi) miyofasial ağrı sendromu için risk faktörlerini oluşturuyor. Omuzlar düşük, baş öne uzatılmış ve sırt kamburlaştırılmış pozisyonda bilgisayar kullanmak gibi sık yapılan ofis aktiviteleri miyofasial ağrı sendromu gelişimi için ciddi bir risk faktörüdür.

Bölgesel kas ağrısı sendromunun (miyofasial ağrı sendromu) belirtileri nelerdir?

Hastalar tekrarlayıcı aktivite ve uzun süre sabit pozisyonda kalmakla gelişen sızlayıcı ağrıdan şikayetçi olur, istirahat ve sıcakla şikayetler azalır. Muayenede kasta ağrılı gergin bant ve tetik nokta varlığı ve hassasiyet, tetik noktaya basmakla ağrının çok artması ve hastanın sıçraması, hareket kısıtlılığı görülür. Tanı, öykü ve fizik muayene ile konur.

Bölgesel kas ağrısı sendromu (miyofasial ağrı sendromu) nasıl tedavi edilir?

Tedavi yöntemleri olarak hasta eğitimi, medikal tedavi, fizik tedavi ve rehabilitasyon programı ve lokal enjeksiyonlar uygulanır. Hastanın hastalığa neden olan ve devam ettiren faktörler hakkında bilgilendirilmesi, günlük yaşantısında nelere dikkat edeceği ve omurgasını nasıl koruyacağının anlatılması, ofis ergonomisi eğitimi ve duruş eğitimi verilmesi, tedavide egzersiz programının öneminin vurgulanmasını içeren hasta eğitimi çok önemlidir.

FTR programının amacı, kastaki ağrı ve hassasiyeti azaltmak, kas spazmını çözmek, hareket kısıtlılığını açmak, fonksiyonu artırmak ve yeniden kas ağrısı gelişmesini önlemektir. Miyofasial ağrı sendromunun en önemli tedavisi egzersiz programıdır. FTR programında fizik tedavi yöntemleri (sıcak tedavisi, elektrik stimülasyonu, ultrason, laser, vakum tedavisi) ve egzersiz tedavisi birlikte uygulanmalıdır. Fizik tedaviyle ağrısı ve kas spazmı azalan hasta için sonrasında egzersiz programına başlanır. Uygulanan egzersizler germe egzersizleri, kas güçlendirme egzersizleri, aerobik egzersizler, postür egzersizleridir. Ağrı kaynağını tedavi etmek ve germe egzersizleri öncesi fizyoterapi programına yardımcı olmak amacıyla tetik nokta enjeksiyonları önerilir.

Fibromiyalji nedir?

Yaygın ve kronik ağrıyla karakterize kas iskelet sistemi bozukluğudur. Toplumda görülme sıklığı yüzde 1-4’tür ve tüm fibromiyalji hastalarının yüzde 75’i kadındır. Viral enfeksiyonlar, fiziksel ve duygusal travmalar fibromiyalji gelişmesini tetikleyebilir. Genetik faktörler, kas-sinir sistemi- psikiyatrik- hormonal bozukluklar ve uyku bozuklukları fibromiyaljiye neden olur. Tanısı öykü ve muayeneyle konur. Diğer hastalıklardan ayırt etmek için görüntüleme ve kan tetkiklerinden yararlanılır.

Fibromiyaljinin belirtileri nelerdir?

Yorgunluk, uyku bozuklukları, baş ağrısı, irritabl barsak hastalığı, uyuşma- yanma- karıncalanma gibi rahatsız edici hisler, depresyon ve anksiyete eşlik edebilir. Muayenede basıldığında tüm vücutta hassas noktalar bulunur. Ağrı boyun ve omuzlarda başlar, sonrasında tüm vücuda yayılır. Hastalar sabah dinlenmiş olarak uyanmazlar.

Fibromiyalji nasıl tedavi edilir?

Tedavide; hasta eğitimi, ilaç tedavileri (ağrı kesiciler ve antidepresanlar), egzersiz tedavisi, fizik tedavi, tetik nokta enjeksiyonları ve bilişsel-davranışsal tedavi programları uygulanır. Egzersiz olarak yürüyüş, su içi egzersizler ve yüzme önerilir.

 • Bacak Kas İskelet Sistemi Problemlerinin Tanısı ve Tedavisi

1. Kalça Problemleri

Trokanterik bursit nedir?

Kalça çevresindeki ağrının sık görülen nedenlerinden biridir.

Trokanterik bursitin belirtileri nelerdir?

Kalça ve uyluk dış yanında ağrı ve yanma görülür. Şikayetler yürüyüş, çömelme ve merdiven çıkmakla artar, istirahatle azalır. Gece kalça üstüne yan yatmakla şikayetler kötüleşir. Kalça-uyluk dış yandaki kemik çıkıntıda basmakla hassasiyet görülür. Kalçayı yana doğru açmakla şikayetler artar. Travma, spor sırasında zorlanma, kalça çevresindeki kasların dengesizlikleri, uzun süreli yürüyüş, bel zorlanması ve obezite bu probleme yol açabilir. Bu sorunun bel fıtığı ve kalça eklem problemlerinden ayırt edilmesi gerekir.

Trokanterik bursit nasıl tedavi edilir?

Trokanterik bursit tedavisinde hastanın istirahat etmesi, spor sırasında özellikle yürüyüş sırasında aktivite seviyesini düşürmesi ve bölgeyi zorlamaktan kaçınması, kortizon olmayan ağrı kesiciler, lokal enjeksiyon ve fizik tedavi önerilir. Kalça çevresindeki kas kısalıkları germe egzersizleriyle düzeltilmeli ve zayıf kaslar güçlendirilmelidir.

Kireçlenme nedir?

Osteoartrit (kireçlenme) en sık görülen romatizmal hastalıktır. Kalça eklem kireçlenmesi erişkinlerde en sık görülen kalça eklem ağrısı sebebidir. Eklem kıkırdağında yumuşama ve yapısında bozulma, kemikte ödem ve yeni kemik oluşumu ile seyreden kronik dejeneratif bir hastalıktır.

Kireçlenmenin belirtileri nelerdir?

Hareketle, çömelmekle, merdiven inip çıkmakla artan, istirahatle azalan kalça ön yüz ağrısı, kasıktan dize vuran ağrı, sıklıkla oturma sonrası veya sabahları olan tutukluk gibi belirtiler görülür. Merdiven inip çıkmada ve oturup kalkarken zorlanma söz konusudur. Kalça kireçlenmesinin ilerlemesiyle hasta yürüyüş, çorap giyme gibi günlük yaşam aktivitelerinde zorlanabilir.

Hastalığın tanısı hastanın şikayetleri, öyküsü ve muayene bulgularıyla tanı konur. Kalça filmi, MR ve kan tetkikleri muayene bulgularını desteklemek için yapılan incelemelerdir. Kalça kireçlenmesi tedavisinde amaç; hastanın ağrılarını kontrol altına almak, eklem hareketini artırmak, fonksiyonel yetersizliklerini gidermeye çalışmak ve yaşam kalitesini yükseltmektir.

Kireçlenme tedavi yöntemleri nelerdir?

Kireçlenme tedavisinin temelini rehabilitasyon yöntemlerini de içeren ilaç dışı tedaviler oluşturur. Hastaya hastalığı, tedavi şekilleri, ilacın yan etkileri ve kaçınması gerekenler, kendisine nasıl bakması gerektiği öğretilmelidir. Merdiven inip çıkma, diz üstü oturma, çömelme, alçak sandalyede oturmaktan kaçınılması gerekir.

Fonksiyonel kısıtlılıkları olan hastalarda fizik tedavi önemli rol oynar. Hastanın kalça çevresi kas gücü, eklemin sağlamlığı ve hareketi iyileştirilmeye çalışılır. Yürüyüşe destek için baston veya yürüteç önerilebilir. Hastanın yaşadığı ortamda çevresel düzenlemeler yapılarak (merdiven kullanma zorunluluğunun ortadan kaldırılması gibi) hastanın fonksiyonel durumu düzeltilebilir.

Obezite kireçlenme gelişmesinde ve ilerlemesinde önemli bir risk faktörüdür. Kilo kaybı ile eklem üzerine binen yük azaltılır, hastalığın ilerlemesi önlenir ve hastanın şikayetleri azalır. Bu nedenle hastanın kilo vermesi konusunda yönlendirilmesi gerekir. Kireçlenme tedavisinde ilaç tedavileri ve ilaç dışı tedavi yöntemleri birlikte uygulanmalıdır.

Kalça kireçlenmesi tedavisinde amaç hastanın ağrılarını kontrol altına almak, eklem hareketini artırmak, fonksiyonel yetersizlikleri gidermeye çalışmak ve hastanın yaşam kalitesini yükseltmektir.

  • Konservatif tedaviye yanıt vermeyen, geçmeyen, istirahatte ve gece devam eden ağrı durumunda
  • Günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlanma (örneğin hastanın çorabını giyememesi, 100 metre yürüyememesi) olduğunda
  • Eklem fonksiyonlarının ileri derecede bozulması durumunda

2. Diz Problemleri

Kondromalazi patella nedir?

Diz kapak kemiğinin arkasındaki kıkırdaktaki yumuşamaya bağlı olarak diz ön yüzde görülen ağrıdır.

Kondromalazi patella belirtileri nelerdir?

Diz uzun süre bükülü tutulduğunda şikayetler artar (sinema belirtisi). Hastalar merdiven inip çıkarken zorlanırlar.

Kondromalazi patella nasıl tedavi edilir?

Tedavisinde diz ön yüz kas grubunu güçlendirecek egzersiz programı önerilir.

Bursit nedir?

Diz çevresindeki bursalarda (içi sıvı dolu yastıkçıklar) iltihap ve zorlanmaya bağlı oluşan şişliktir. Dizin uzun süreli basınca ve tekrarlayan mikrotravmalara maruz kalması hastalığın oluşmasında en önemli nedendir.

Bursit nasıl tedavi edilir?

Tedavisinde istirahat, bandaj, soğuk uygulama, kortizon olmayan ağrı kesiciler ve lokla enjeksiyonlar uygulanır.

Diz eklemi kireçlenmesinin belirtileri nelerdir?

Dizde hareketle artan, istirahatle azalan ağrı, tutukluk, yürüyüş güçlüğü, şişlik ve şekil bozukluğu gibi şikayetlerle kendini gösterir. Hareketle artan istirahatle azalan ağrı, sıklıkla oturma sonrası veya sabahları olan tutukluk ve hareket sırasında krepitasyon gibi semptomlar görülür. Eklem hareketlerinde kısıtlanma gelişebilir.

  • Obezite
  • Yaşlanma
  • Cinsiyet
  • Dizde aşırı mekanik yüklenme ve zorlanmaya yol açan meslekler
  • Daha önceden eklemde zedelenme geçirmiş olmak
  • Kas zayıflığı
  • Hareketsizlik
  • Derin duyuda defekt
  • Genetik yatkınlık


Diz kireçlenmesi nasıl tedavi edilir?

Diz kireçlenmesi tedavisinde amaç hastanın ağrılarını kontrol altına almak, eklem hareketini sağlamak veya iyileştirmek, fonksiyonel yetersizlikleri gidermeye çalışmak ve hastanın yaşam kalitesini yükseltmektir. Bunları gerçekleştirirken tedavilerin yan etkilerinden mümkün olduğu kadar hastayı korumak gerekir.

Diz kireçlenmesi tedavisinde hasta eğitimi büyük önem taşıyor. Bunun yanında uygulanan diğer tedavi yöntemleri ise şöyle sıralanıyor:

  • Kilo kontrolü
  • Aktivitelerin düzenlenmesi: Zorlayıcı spor aktivitelerinin bırakılması (tenis, basketbol, koşma gibi) ve zorlamayan spor aktivitelerinin yapılması (yürüyüş, yüzme, ılık suda su içi egzersizler, bisiklet gibi), merdiven inip çıkma, çömelme, alçak sandalyede oturmaktan kaçınma.
  • Fizik tedavi ve rehabilitasyon
  • Ağrı kesici ilaç tedavileri ve glukozamin sülfat, kondroitin gibi yavaş etkili ve yapısal iyileşmeyi destekleyici tedaviler
  • Diz içine hiyaluronik asit (eklem sıvısı) uygulanması
  • Karşı taraftaki elde baston kullanılması
  • Dizlik kullanımı