Lütfen Bekleyiniz...
Son Güncelleme Tarihi: 17.11.2023
Doç. Dr. Hülya YILDIRIM
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Jinekolojik Onkoloji

Yabancı Dil:

İngilizce


Eğitim

- Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı / Doçentlik / 2019

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Jinekolojik Onkoloji (Kadın Kanserleri) Cerrahisi Uzmanlığı / 2015 - 2018

Akdeniz Üniversitesi Gen ve Hücre Tedavi Merkezi Bölümü Bilim Kurulu / 2018

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı / 2009 - 2013
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi (Dönem Birinciliği) 2003-2009


Mesleki Deneyim

- Denizli Özel Sağlık Hastanesi

- Hatay Devlet Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Kliniği

- Akdeniz Üniversitesi Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi

- Antalya Sigorta Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü

- Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı


Eğitim Öğretim Faaliyetleri ( Akdeniz Üniversitesi )

Anormal Smearda Yönetim / 2016-2017  

Endometrial Hiperplazi ve İntraepitelyal Neoplazi Yönetim / 2016-2017

Makale- Akdeniz Üniversitesi Kadın Doğum Bilimsel Konseyi /2016-2017

Sezaryen Doğum ve Peripartum Histerektomi /2016-2017

Genetik Geçişli Jinekolojik Kanserlerde Tarama ve Yönetim / 2018-2019


Bilimsel Aktivite, Ödüller ve Makaleler

-Genç Jinekolojik Onkoloji Grubu Çalıştayı Ve Geleneksel Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Yeni Yıl Balosu

-16th Bıennıal Meetıng Of The Internatıonal Gynecologıc Cancer Socıety(Igcs), 2016 Certıfıcatıon –Lısbon

-19th Internatıonal Meetıng Of The European Socıety Of Gynaecologıcal Oncology, 2015 Certıfıcatıon -Nıce- France

-5th Seerss 1st Gynoncomıs And Robotıc Surgey Congress- Stanbul, Turkey

-15. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi ,Antalya

-Kardiopulmoner Resüsitasyon Kursu, İzmir

-Neonatal Resüsitasyon Kursu-Paü Tıp Fakültesi

-Türk Jinekoloji Ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi Bilimsel Eğitim Toplantıları- Certıfıcatıon 

-Traınıng Programme On The Istanbul Protocol-Uygulamacı Eğitimi- Certıfıcatıon

-Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Eğitimi- Certıfıcatıon, Ankara

-School Of Leadershıp-Certıfıcatıon

-Medıcres Accredıted Contınuous Medıcal Educatıon Credıt Mac Mec- Certıfıcatıon

Seminerler

Genç Jinekolojik Onkoloji Grubu Çalıştayı ve Geleneksel Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği : Gestasyonel Trofobastik Hastalıklar Tanı, Sınıflama- Davetli Konuşmacı


Yayınlar 

-Williams Jinekoloji :2016- Jinekolojik Cerrahiye Bakış/ ANATOMİ /BÖLÜM 38

-Obstetri ve JinekolojideTartışmalı Kavramlar: 2017- Sezaryen sonrası vajinal doğum

-Vulvovajinal Kanamalara Yaklaşım- 2020 Akademisyen Yayınevi

-Hyperthermic intraperitoneal chemotherapy in ovarian cancer-  Academic studies in health sciences 2020

-Over kanserinde neoadjuvan kemoterapinin yeri- Sağlık Bilimlerinde akademik çalışmalar 2020 


Makaleler
- Aydın, H. A., Toptaş, T., & Şimşek, T. Servikal intraepitelyal neoplazi grade 1: Tedavi edilmemiş kadınlarda rekürrens, persistans ve progresyon. Cumhuriyet Medical Journal, 40(1), 65-70.
-AYDIN, H. A., BAYRAMOĞLU, Z., ERDOĞAN, G., PEŞTERELİ, E., & ŞİMŞEK, T. Comparison of the Immunohistochemical Staining of Lumican in Endometrioid-Type Endometrial Cancer and Endometrial Intraepithelial Neoplasias.
-Aydın, H. A., Erdoğan, G., Pestereli, H. E., & Şimşek, T. (2019). Role of less commonly agreed risk factors on disease recurrence in endometrial cancer: a propensity score-matched comparison.
-Aydin, H. A., Erol, A. Y. G., & Aydin, A. Autotransplantation of Cryopreserved/Thawed Ovarian Tissue: Overview of Methods and Challenges. Sakarya Tıp Dergisi, 9(1), 1-10.
-Aydın, H. A., Derbent Uysal, A., Erol, O., Ellidağ, H. Y., Bayındır, A., & Yılmaz, N. (2017). The association between serum ghrelin levels and large-for-gestational-age fetuses in patients with gestational diabetes mellitus. Gynecological Endocrinology, 33(2), 132-135.
-Aydin, H. A., Toptas, T., Bozkurt, S., Pestereli, E., & Simsek, T. (2018). Impact of coexistent adenomyosis on outcomes of patients with endometrioid endometrial cancer: a propensity score- matched analysis. Tumori Journal, 104(1), 60-65. 
-Aydin, H. A., Pestereli, E., Ozcan, M., Bayramoglu, Z., Erdogan, G., & Simsek, T. (2018). A study detection of the ROS1 gene fusion by FISH and ROS1 protein expression by IHC methods in patients with ovarian malignant or borderline serous tumors. Pathology-Research and Practice, 214(11), 1868-1872 ( Çalışmam ile ilgili yumurtalık kanserinin tedavisi için akıllı ilaç çalışmaları başlamıştır, yumurtalık kanserinin tedavisinde umut verici bir ilaç olacaktır)
-Aydın, H. A., Aydın, A., Yaprak, M., Bayramoğlu, Z., Gürer, E. İ., & Şimşek, T. Retrorektal bölge anjiomyofibroblastomu: Olgu Sunumu. ACTA ONCOLOGICA TURCICA, 50(3), 276-279. 
-Aydın, H. A., Tuncer, H. A., Erdoğan, G., & Şimşek, T. (2019). Uterine giant cell carcinoma: a case report and review of the literature.
-Aydın, H. A., Bayramoğlu, Z., Aydın, A., Pestereli, H. E., & Şimşek, T. Borderline Brenner tumor with a concomitant mucinous tumor of the ovary: a case report. The European Research Journal, 4(2), 122-125.
-Aydın, H. A., Bayramoğlu, Z., Başsorgun, C. İ., & Simsek, T. (2018). Different presentations of vulvar malignant melanoma: Report of two cases. Cumhuriyet Medical Journal, 801, 805.
-Aydın, A. A., Alparslan, A. Ş., Ayık, H., Kayıkçıoğlu, E., & Öztürk, B. A challenging palliation via novel therapeutic approach for unusual presenting with gingival metastasis from renal cell carcinoma relapsed eight years after nephrectomy. The European Research Journal, 4(4), 414-418.
-Aydin, A. A., Ayik, H., Onder, A. H., Ozturk, B., & Yildiz, M. (2019). A diagnostic dilemma: A rare case of an ovarian carcinoma with signet ring cells hidden behind a substantial dermatomyositis.
-Köken, G. N., Derbent, A. U., Erol, O., Saygın, N., Ayık, H., & Karaca, M. (2013). Awareness and use of folic acid among reproductive age and pregnant women. Journal of the Turkish German Gynecological Association, 14(2), 87.
-Erol, O., Ellidağ, H. Y., Ayık, H., Özel, M. K., Derbent, A. U., & Yılmaz, N. (2015). Evaluation of circulating betatrophin levels in gestational diabetes mellitus. Gynecological Endocrinology, 31(8), 652-656.
-Topfedaisi Ozkan, N., Meydanlı, M. M., Sarı, M. E., Demirkiran, F., Kahramanoglu, I., Bese, T., Aydın H.A. & Coban, G. (2017). Factors associated with survival after relapse in patients with low-risk endometrial cancer treated with surgery alone. Journal of gynecologic
oncology, 28(5).
-Ozgul, N., Boyraz, G., Salman, M. C., Gultekin, M., Yuce, K., Ibrahimov, A., Aydın H.A.A & Turkmen, O. (2018). Oncological outcomes of stage II endometrial cancer: a retrospective analysis of 250 cases. International Journal of Gynecologic Cancer, 28(1), 161-167.
-Erol, O., Ellidağ, H. Y., Ayık, H., Bülbül, G. A., Derbent, A. U., Kulaksızoğlu, S., & Yılmaz,
N. (2016). Increased serum ghrelin in preeclampsia: is ghrelin a friend or a foe?. Ginekologia polska, 87(4), 277-282.
-Boyraz, G., Salman, M. C., Gultekin, M., Ozkan, N. T., Uckan, H. H., Gungorduk, K., Aydın H.A.A& Sozen, H. (2017). What is the impact of stromal microinvasion on oncologic outcomes in borderline ovarian tumors? A multicenter case–control study. Archives of gynecology and obstetrics, 296(5), 979-987.
-Erol, O., Erol, M. B., Ayik, H., & Derbent, A. U. (2013). Recurrent spontaneous ovarian hyperstimulation secondary to hypothyroidism in an adolescent girl. Archives of gynecology and obstetrics, 288(2), 453-454.
-Sarı, M. E., Meydanlı, M. M., Türkmen, O., Cömert, G. K., Turan, A. T., Karalök, A., Aydın
H.A. & Erdem, B. (2017). Prognostic factors and treatment outcomes in surgically-staged non- invasive uterine clear cell carcinoma: a Turkish Gynecologic Oncology Group study. Journal of gynecologic oncology, 28(4).
-Boyraz, G., Durmus, Y., Cicin, I., Kuru, O., Bostanci, E., Comert, G. K., ... & Meydanli, M. M. (2019). Prognostic factors and oncological outcomes of ovarian yolk sac tumors: aretrospective multicentric analysis of 99 cases. Archives of gynecology and obstetrics, 1-8.
-Bozkurt, Selen, et al. "A nomogram for decision-making of completion surgery in endometrial cancer diagnosed after hysterectomy." Archives of gynecology and obstetrics 300.3 (2019): 693-701.

Bildiriler
-Prognostıc Factors And Treatment Outcomes In Surgıcally-Staged Non- Invasıve Uterıne Clear Cell Carcınoma :A Turkısh Gynecologıc Oncology Group Study- Uluslar Arası Bildiri
-Synchronous Neuroendocrın Tumour Of Cervıx And Breast Ductal Carcınoma- Uluslar Arası Bildiri
-A Huge Borderlıne Tumour Of The Ovary Wtih Mucınous Borderlıne Component- Uluslar Arası Bildiri
-Molar Gebelik Boşaltımı Sonrası Gtn Tanı Kriterleri Ve Risk Skorlaması-Ulusal Bildiri
-Mide Kanseri Deneyimlerimiz: 22 Olgunun Analizi- Ulusal Bildiri
-Sentınel Lymph Node Mappıng Wıth Da Vıncı Xı In Early Stage Endometrıal Carcınoma- Uluslar Arası Bildiri
-Gebelik Ve Zona Zoster: Bir Olgu Sunumu- Ulusal Bildiri
-Vulvar Ductal Carcınoma In Sıtu Arısıng In Hıdradenoma Papıllıferum: A Case Report- Uluslar Arası Bildiri
-Sentınel Lymph Node Bıopsy In Endometrıal And Cervıcal Cancer- Uluslar Arası Bildiri
-Coexistence Of Endometrıal Carcınoma And Pregnancy- Uluslar Arası Bildiri
-Merkel Cell Carcınoma Of The Vulva: A Case Report- Uluslar Arası Bildiri
-Over Germ Cell Tumors: Analysıs Of 24 Cases- Uluslar Arası Bildiri
-A Case Of Extraovarıan Sclerosıng Stromal Tumor Wıth Amenorrhea- Uluslar Arası Bildiri
-Outcome Of Asc-Us (Atypıcal Squamous Cells Of Undetermıned Sıgnıfıcance) And Lsıl (Low Grade Squamous Intraepıthelıal Lesıons) Cytology: Two Year Follow Up- Uluslar Arası Bildiri
-Fetal Atrial Fluttere Bağlı Gelişen Non-İmmun Hidrops Fetalisin Transplasental Antiaritmik İlaçlarla Tedavisi: Olgu Sunumu- Ulusal Bildir
-Fetal Üretral Stenoz: Mr Ve Usg Bulguları- Ulusal Bildiri
-Gebelik Ve Distal Renal Tubuler Asidoz: Olgu Sunumu- Ulusal Bildiri
-Malıgnant Female Adnexal Tumor Of Probable Wolffıan Orıgın: A Case Report- Ulusal Bildiri
-Complete Labıal Fusıon In A Reproductıve Age Woman- Ulusal Bildiri
-Amnıotıc Fluıd Sludge In Patıent Wıth Preterm Labor- Ulusal Bildiri
-Vulvar Lıchen Sclerosus In A Prepubertal Gırl: A Dısorder Mımıckıng Sexual Abuse- Ulusal Bildiri
-Trizomi 13, Patau Sendromu: Bir Olgu Sunumu- Ulusal Bildiri
-Conservatıve Management Of Ovarıan Yolk Sac Tumor- Uluslar Arası Bildiri
-Angıomyofıbroblastoma Of The Retrorectal Regıon :A Case Report- Uluslar Arası Bildiri
-Impact Of Coexıstent Adenomyosıs In Endometrıoıd Endometrıal Cancer: A Propensıty Score–Matched Analysıs- Uluslar Arası Bildiri
-A Nomogram For Decısıon Makıng Of Completıon Surgery In Endometrıal Cancer- Uluslar Arası Bildiri
-Mezenkimal Uterin Tanılı Hastalara Ait Deneyimlerimiz (40 Olgu)- Uluslar Arası Bildiri

Projeler
-Yüksek Dereceli Endometrium Karsinomlarının Moleküler ve İmmunohistokimyasal Yöntemlerle Sınıflanması- BAP projesi
-Seröz Over Kanserlerinde ROS1 ekspresyonu-BAP projesi
-Servikal Neoplazilerin Tespitinde Telesentrik Hiperspektral Görüntüleme- TÜBİTAK projesi

Ara Onlıne Randevu